Aansluiting Assen TT en oefenterrein Baggelhuizen

Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Aansluiting Assen TT en oefenterrein Baggelhuizen, gewijzigde vaststelling exploitatieplan Werklandschap ‘Assen-Zuid’ en nota zienswijzen.

Hoewel de titel van het voorstel anders doet vermoeden kan ik hier vrij kort over zijn. Wij begrijpen dat het stuk grond dat nu in gebruik is als militair oefenterrein nodig is om de infrastructurele aanpassingen in Assen-Zuid te kunnen uitvoeren. Echter de door u voorgestelde constructie deze te ruilen voor een ‘postzegel’ die ingeklemd ligt tussen huizen, bedrijven, volkstuintjes, een visvijver en de Baggelhuizerplas gaat er bij ons niet in. Wij zien het nut, en al helemaal de noodzaak, hiervan niet in.

Stadspartij PLOP denkt dat er op ‘De Haar’ meer dan genoeg ruimte overblijft om te oefenen voor een Leger dat steeds leger wordt. Wij hebben het hier over een verlies van 48 hectare op een terrein dat 450 hectare groot is. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het verdwijnen van ongeveer 10 % van het grondoppervlak invloed heeft op de mogelijkheden.

Het weegt in ieder geval niet op tegen het verkwanselen van een prachtig stukje natuurgebied, dat door veel Assenaren gekoesterd wordt. Daarnaast lijkt ons dit relatief kleine lapje grond alleen geschikt voor hele kleinschalige oefeningen. Daar 1 schuttersputje toereikend is om het hele terrein te overzien, is oefenen ook niet meer dan een farce!

Tot slot nog de opmerking dat er volgens de fractie van Stadspartij PLOP een 0 ontbreekt in de aanduiding van het GML- bestand, maar wij kunnen ons ook vergissen.

Kees Boonzaaijer

Ook een  voor Assen?