Havenkwartier en Veemarktterrein

 

Voorzitter, collega's, ik wil onze bijdrage opknippen in minimaal twee delen. Eigenlijk praten we vanavond ook over een tweetal plannen: Havenkwartier/Silo-eiland en Veemarktterrein. Uiteraard hebben deze ook een relatie met elkaar.

Algemeen zijn wij de partij die ambitie niet schuwen wanneer hierbij de realiteit niet uit het oog wordt verloren. En laten we er niet omheen draaien: het huidige gesternte is niet goed. Weinig vraag naar woningen afgaande op de groeicijfers, ontwikkelaars zijn zeer voorzichtig en dwingen ons zelfs grond terug te kopen. Weer een gat in het grondbedrijf geschoten. Plannen zoals ook het Acmesa terrein liggen in de vriezer. De provincie waarschuwt voor krimp en een tot voorheen kapitaalkrachtige woningstichting bibbert van de angst m.b.t. de kabinetsplannen. We kunnen wel net doen of er niets aan de hand is, maar hiervoor kunnen we de ogen niet sluiten.

Ambitie, verwachte haalbaarheid en de planvorming op zich wil ik dan ook meenemen in beoordeling.

Het Silo-eiland als eerste stap kan rekenen op onze steun. Los van eerdere discussies heeft Stadspartij PLOP mede aan de wieg gestaan van dit initiatief. Een goede mix van wonen, bedrijvigheid en cultuur was en is hierbij ons uitgangspunt. Financieel lopen we hier, door het stap voor stap te ontwikkelen en de al beschikbare middelen, het minste risico. Wij willen hiermee verder.

De ontwikkeling van het Veemarktterrein op deze wijze zijn we een stuk minder positief over. Het plan lijkt nog het meest op een leuke afstudeerscriptie, en niet op een goed doordacht, realistisch, samenhangend en haalbaar geheel.

Een aantal vragen werpt zich meteen op:

  • Hoe gaan we om met de parkeerproblematiek en wat betekent dit voor de aantrekkingskracht van Assen als koopcentrum;
  • Waar is het alternatief voor een evenemententerrein in Assen. De wijze waarop de TT-kermis erin is gefrommeld is natuurlijk niet realistisch. De attracties kunnen worden geplaatst zolang er maar geen publiek komt;
  • Is het college hiermee al bezig in ieder geval een deel van het TT-evenement te verplaatsen richting circuit?
  • Waarom kiezen we nagenoeg hartje stad voor 65% grondgebonden woningen. Deze dure bouwlocatie wordt hiermee onvoldoende benut en het heeft veel te weinig smoel. De Dichtershof is zelfs een beter voorbeeld van binnenstedelijk bouwen.
  • Aan de rand van dit plan staat al meer dan een jaar een complex van ruim 30 woningen waarvan er slechts twee verkocht zijn. Zegt dit ook wat over de markt?
  • In plaats van het gebied te vergroten, inclusief Paul Krugerstraat, laten we hier 13 woningen staan, ingeklemd tussen voor, achter en aan beide zijden nieuwbouw. Monumentale panden staan er niet. Dit kan dus geen reden zijn en bovendien weet het college hier anders ook wel raad mee, denkend aan de Witterstraat.

 

Dit gebied verdient een beter plan waarin de uitgangpunten binnenstedelijke ontwikkeling, parkeerdruk, financiering en evenementen beter met elkaar in balans worden gebracht.

Graag denken we hierin met u mee. Onze wens is dat u bij de herstart de raad, net zoals u dit met de bewoners wel heeft gedaan, betrekt bij het formuleren van de uitgangspunten.

U merkt het: wij zijn absoluut niet enthousiast. Het plan is niet goed en de risico’s, vooral de financiële, zijn veel te groot. Dit willen wij niet neerleggen op het bordje van onze inwoners.

Ruud Wiersema

Ook een  voor Assen?