De najaarsnota biedt geen schokkende verrassingen. Dat is overigens geen verrassing want dan waren ze ongetwijfeld eerder gemeld.

Wij hebben er kennis van genomen. Op een aantal onderdelen willen we een opmerking maken en hier en daar is een toelichting gewenst.

  • Het kort parkeren wordt steeds verder teruggedrongen. Al eerder hebben we aangegeven, mede namens een flink aantal ondernemers, dit ongewenst te vinden. Bovendien een fors minder inkomenspost van 250 maal €1.500,- oftewel op jaarbasis €375.000,- ook geen kleingeld. Deze inkomsten worden elders niet gecompenseerd.
  • De zorginstellingen komen niet met een gemeenschappelijke investeringsagenda. Wat betekent dit voor de ontwikkelingen Assen Zuid waar dit gepland was?
  • De bezuinigingstaakstelling op stads- en wijkbeheer wordt nu gehaald door uitstel van groot onderhoud en vervanging. Krijgen we deze rekening op termijn dubbel gepresenteerd?
  • Wanneer mogen we de resultaten onderzoek cultuurfonds verwachten?
  • Klopt onze conclusie dat we nog steeds voor 2.3 miljoen euro aan derden inhuren? Zo ja dan willen we hier een toelichting op.

 

Collega’s dit was het alweer.

(Ruud Wiersema tijdens de raadsvergadering van 8 november 2012)

Ook een  voor Assen?