Cameratoezicht

alt

Aan de soap rond Camera Toezicht in Assen lijkt maar geen eind te komen.

 

Na weer een smak geld geinvesteerd te hebben in weer een nieuw onderzoek naar Camera Toezicht in de Openbare Ruimte, is de gemeente Assen weer terug bij af.

Door middel van dit onderzoek heeft de gemeente nogmaals getracht de verantwoording voor het Camera Toezicht in de Binnenstad grotendeels bij de ondernemers te leggen. Gelukkig hebben de uitkomsten van dit onderzoek deze laffe houding afgestraft.
Als enige partij in de Asser gemeenteraad hebben wij steeds gezegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor Camera Toezicht op straat.
PLOP is dan ook erg blij met de uitkomst (zie onderstaande brief) van dit overbodige onderzoek. Het bevestigt nogmaals dat wij de ogen en oren van de stad zijn.

Kees Boonzaaijer.

Tekst van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Assen, d.d. 9 december 2012:

"Onderwerp: Uitvoering motie cameratoezicht


Geachte dames en heren,

Het college heeft uitvoering gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad: Samen met de ondernemers van Assen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn van samenwerking op het gebied van privaat cameratoezicht en indien gewenst een gezamenlijk plan opstellen. De uitkomsten aan de raad presenteren wanneer deze er zijn, maar uiterlijk in het najaar van 2011.

De opdracht is besproken in het ondernemersoverleg van de binnenstad. Dit overleg wordt voorgezeten door de binnenstadsmanager en bestaat uit vertegenwoordigers van elke winkelstraat en winkelcentrum in de binnenstad van Assen, inclusief vertegenwoordigers van de horeca. Het antwoord op de vraag van samenwerking was eensluidend: de ondernemers zien geen meerwaarde om samen te werken op het gebied van privaat cameratoezicht.

De ondernemers gaven aan dat in Assen door het bedrijfsleven inmiddels fors is geïnvesteerd in privaat cameratoezicht. Er hangen veel camera's in winkels en in winkelcentra in Assen. De systemen en de wijze van uitkijken zijn specifiek aangepast aan de wensen van de ondernemingen. De eventuele voordelen van samenwerking -gezamenlijke inkoop van systemen, gezamenlijk uitkijken van beelden etc- wegen niet op tegen de investeringen die dan weer gedaan moeten worden.

Dat maakt dat de opdracht om te komen tot een gezamenlijk plan, niet aan de orde is. De ondernemers zouden wel graag zien dat Assen gebruik zou maken van publiek cameratoezicht. In antwoord daarop heeft de gemeente aangegeven dat die discussie meegenomen gaat worden bij de behandeling van de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2016.

Met vriendelijke groeten,
burgemeester en wethouders, "

Ook een  voor Assen?