Locatie "symbolisch mozaiek"

alt  Locatie “symbolisch mozaïek”.

  Geacht College,

  Een stukje geschiedenis om het geheugen op te frissen.

 

In 2005 werd het kunstwerk, een grondmozaïek, in de directe omgeving van het voormalig postkantoor aan de Kloekhorststraat verwijderd en werd besloten het kunstwerk te behouden.

Dit kunstwerk, een ontwerp van de Asser kunstenaar Guus Slauerhoff werd in 1991 door patiënten van het voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis Licht en Kracht, nu GGZ Drenthe, en het Centri di Formazione Professiona Primavalle Enalp uit Rome geplaatst. Dit gebeurde in het kader van een 2-jarige uitwisseling die mede door een bijdrage uit Europees Sociaal Fonds tot stand kwam.

Het postkantoor is inmiddels verleden tijd, het mozaïek  verdwenen en zou  opgeslagen zijn in een loods van de voormalige Dienst Werk gemeente Assen.

College, in 2007 is door ondergetekende al eens opheldering gevraagd over het verdwenen kunstwerk en wat er eventueel met dit kunstwerk zou gaan gebeuren. Destijds was er van sprake  dat het kunstwerk een plaats zou krijgen voor het gemeentehuis en dat de partijen die in 1991 bij dit project betrokken waren, wederom van de partij zouden  zijn.

College, de PLOP-fractie heeft, bijna 5 jaar later, wederom enkele vragen :
1.  Is het College op de hoogte van de locatie waar het kunstwerk is opgeslagen?
2.  Welke acties onderneemt het College indien het kunstwerk niet terug te vinden is, oftewel “afgestort” is?
3.  Indien het kunstwerk nog aanwezig is, wanneer en waar denkt het College dat het kunstwerk  opnieuw een plaats krijgt?
4. Zijn de partijen die in 1991 bij plaatsing betrokken waren nog steeds uitgenodigd om dit kunstwerk opnieuw te plaatsen?

Uw antwoord met belangstelling tegemoet ziend,

Namens de PLOP-fractie,
Egbert Prent

Assen, 28 november 2011

Ook een  voor Assen?