Tweede termijn algemene beschouwingen 2012

alt  Tweede termijn algemene beschouwingen 2012

  Voorzitter, collega’s.


  Met belangstelling hebben we kennis genomen van de beantwoording van het college.


En we waren verrast. In tegenstelling tot vorig jaar was er sprake van een zekere ontspanning. Natuurlijk is dat ook niet verrassend want vorig jaar    zijn de keuzes: wat te doen en wat te laten gemaakt of met andere woorden het zuur en het zoet was verdeeld.

De verrassing zat niet zozeer in de uitgebreide beantwoording als wel in het feit dat er veel minder kramp aanwezig leek. Het college erkende een aantal zaken: ja de service naar onze inwoners kan en moet beter en ja we zijn ons boekje te buiten gegaan met het voorsorteren, inclusief een fors geldbedrag, op Diftar.
Ook de soepelheid viel op. Men durfde wat weg te geven, dus komt er een rotonde-adoptieplan voor 1 mei aanstaande en komt er ook, wat de wethouder betreft, een raadsonderzoek naar het traject Nieuwe Kolk bouw en exploitatie.
Evaluatie Kleurrijk en Assen en het vervolg evenals het functioneren van de organisatie Bruce en Brian staan binnenkort op de agenda. Wat een ander beeld dan een jaar geleden waar de macht van de meerderheid regeerde en de rest er niet toe deed. Het lijkt erop dat u oor heeft ook voor de minderheid in de raad.

Voordat u nu van verbazing van uw stoel valt na zoveel complimenten nee we zijn er nog niet.
·    We maken ons grote zorgen om de MFA Assen Oost. In het voorjaar wordt ons een onderzoek gepresenteerd maar de voortekenen zijn slecht. Wij vinden gedane beloften maken schuld en zijn zeer nieuwsgierig wat de andere partijen hiervan vinden.
·    We focussen ons teveel op de Nieuwe Kolk. Alsof hier de cultuur in Assen vanaf hangt. Nee collega’s slechts voor een deel. De semi-professionele en amateurkunst dient een goed onderdak te krijgen. De Havenkade hebben wij als broeinest betiteld en dat is nog steeds zo. De Graansilo met aangrenzend deels overdekt gebied wordt een plaats waar Assen en Noord-Nederland over spreekt. Maak hiervan een ambitie, nodig architecten en kunstenaars uit mee te denken. Trekken we de gebiedsgerichte ontwikkeling Kanaal en omgeving een klein stukje door in plaats van een harde streep te trekken. Het begint met ambitie weet u nog. En wie weet laten we de feestelijke opening verzorgen door nationale St. Nicolaas als die voor het eerst naar Drenthe komt om deze kinderwens van onze CDK in te willigen.
·    Het lijkt ons nog steeds een goed idee om van de toeristenbelasting een doelgerichte belasting te maken. De argumentatie van de wethouder over fiets- en voetpaden en Havenbedrijf was niet overtuigend. We zijn pas overtuigd als hij bij de voet- en fietspaden borden laat plaatsen; even dagen voor Assenaren en oneven dagen voor toeristen. Bent u overigens op de hoogte dat er een meerderheid in de tweede kamer is die er net zo over denkt als PLOP en dat dit voorstel zeer binnenkort op de rol staat. En u, beste collega’s, kunt nu niet langer volhouden dat PLOP geen invloed heeft.
·    Als laatste collega’s onze signalen over de Rolderstraat. Geen enkele reactie en dat is niet zo mooi.

Zoals ik net aangaf collega’s we zijn er nog niet want een zwaluw maakt nog geen zomer.
Tevreden zijn we met name over de verandering in houding van het college. Er is wat meer soepelheid, de vingers zijn uit de oren gehaald zodat men ook anderen kan horen en het lijkt erop dat men er wat mee wil doen.

Zijn wij dan om en voornemens een fanclub voor de vijf broeders op te richten. Nee dat ook weer niet.
De keuzes die dit college vorig jaar heeft gemaakt voor de stad en haar inwoners zijn nog steeds niet de onze. Aan deze keuzes wordt verder gewerkt. Vorig jaar hebben wij een duidelijk signaal afgegeven door tegen dit beleid te stemmen.
Maar voorzitter wij zijn geen tegenpartij, wij zijn een partij van meedoen en betrokkenheid.
Zeker nu deze onzalige regering, gevormd door zakkenrollers en populisten in Den Haag, de Assenaren in de hoek duwt is enige eenheid gewenst. Het college lijkt dit ook in te zien en nu er sprake is van een positieve attitudewijziging zullen wij niet opnieuw tegen de begroting stemmen. Op onderdelen echter blijven wij ons verzetten maar dat zal geen nieuws zijn.
Wij spreken de wens uit dat deze aanzet van een Praagse, zoals u wilt Assense lente, niet in de knop mag sterven en een vervolg krijgt.

Ook een  voor Assen?