Rotonde-adoptieplan aangenomen

altHet rotonde-adoptieplan, een jarenlange wens, in vervulling.

 

 

 

Al in 2004 hebben we geijverd  voor de realisatie van een rotonde-adoptieplan in Assen. Tijdens de algemene beschouwingen van 7 november j.l. over de begroting 2012 heeft fractievoorzitter Ruud Wiersema hiertoe een voorstel gedaan richting het Asser College.

Een motie hiertoe werd in samenwerking met de  PvdA voorbereid, maar het indienen kon achterwege blijven, de verantwoordelijk wethouder Langius gaf aan het voorstel over te nemen en voor 1 mei 2012 een plan aan de gemeenteraad voor te leggen. We zijn benieuwd hoe de aanpak van de gemeente zal zijn.

Ons voorstel houdt in dat tuincentra, scholen en andere geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om een rotonde in te richten. De gemeente blijft uiteraard wel verantwoordelijk voor zaken als veiligheid etc.

Veel gemeenten in Nederland hebben inmiddels een dergelijk plan ten uitvoer gebracht. De aanblik van rotondes zal een visitekaartje voor Assen kunnen worden en dat hopen we natuurlijk van ganser harte.

Egbert Prent

Ook een  voor Assen?