Begroting 2012

altALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2012  PLOP-FRACTIE.
7 november 2011                                               


 

 

Begroting 2012
Voorzitter, collega’s, belangstellenden, Assenaren.

Altijd weer een happening.  Het jaarlijkse hoogtepunt in de politieke arena zou je denken. Dat valt overigens best wel wat tegen. De laatste jaren valt er weinig te winnen rondom de miljoenennota van de Gemeente Assen.
Het dieptepunt was de begroting van 2011 waarin de angst regeerde. Laten we vooral elkaar, in moeilijke tijden, bij de hand houden en in ieder geval afspreken de niet coalitiepartijen geen enkel wigje te laten drijven of succesje te gunnen. Eigenlijk vrinden,  was de boel al in kannen en kruiken voordat het stamppotbuffet werd geopend door onze burgervader.

De eerste begroting van de aangetreden coalitie was me er eentje. Door ons was de subtitel er aan gehangen: “Waar gehakt wordt vallen spaanders”. Veel verworvenheden op het terrein van welzijn, zorg en wijkbeleid werden overboord gekieperd. Zwaar weer werd er voorspeld en de tering werd naar de nering gezet en dit gaat nooit zonder dat er spaanders vallen. Hier en daar vielen er hele bomen. Alleen de ambities bleven overeind en er werd ijverig door geboetseerd aan alle luchtkastelen van de collegepartijen. Grootse industrieterreinen, boulevards, stations en het liefst alle per boot bereikbaar. De inwoners, organisaties en instellingen ondertussen op een houtje bijtend achterlatend. Met andere woorden vorig jaar is de trend gezet voor deze bestuursperiode en je werd er niet vrolijk van. Geen wonder dat alle niet coalitiepartijen tegen stemden.

Maar waarde collega’s “alles zou toch anders worden” was ons beloofd. Dus keken we, na dit aanloopjaar, reikhalzend uit naar 2012 en de presentatie van de cijfers en voornemens. Maar helaas het valt tegen. Meer in plaats van minder bezuinigingen. Oorzaak Den Haag, maar ook interne tegenvallers.
Beleidsmatig zijn er geen verrassingen, we zetten door op de ingeslagen weg. Een ding is zeker voor de Assenaren: alles wordt duurder van de geboorte tot het graf variërend van 2- 7%.

U begrijpt wij zijn enigszins teleurgesteld in onze bestuurders. We zijn het eens met een uitspraak van de wethouder van financiën dat in lastige tijden de echte bestuurders opstaan. Doe dat dan ook want de haan heeft allang gekraaid, hoogste tijd om wakker te worden en de bakens te verzetten.
Maar nee we zijn best tevreden over onze koers en, kijk eens verrassing, we worden gesteund door de coalitie. Eigenlijk hebben we het best getroffen met onszelf.

Voorzitter, dit deed ons denken aan een soort 4 musketiers uit the wild-wild west. De Dalton brothers, U kent ze wel: Joe, William, Jack en Averell.
Averell de grootste en de sterkste, let op de centjes, af en toe recht voor de raap maar met een hart van goud. Jack de babbelaar die graag intelligent overkomt en af en toe Joe wat kalm probeert te houden. William die wat kleurloos is, wat bijzonder hobby’s heeft met afgedankte spullen maar voor de rest niet erg opvalt. En onze Joe de kleinste maar ook meest driftige en met een nogal kort lontje. Henry is de vijfde broer. Een vondeling die geadopteerd is door het viertal. Hij mag meedoen als hij zich schikt naar de broers. Hier heeft Henry geen moeite mee. Stadje bouwen is zijn hobby.
Een nogal eigengereid stel met weinig zelfkritiek en zeer overtuigd van eigen gelijk. Wie het hier niet mee eens is heeft pech en bovendien niet begrepen. En anders is er altijd nog ma Dalton die in de bres springt voor haar jongens en roept : “ let maar op alles wordt anders”.

 


Maar voorzitter is besturen ook niet luisteren naar je inwoners of andere partijen in de raad. Democratie is meer dan de macht van de meerderheid. Democratie is ook luisteren naar betrokken minderheden, er open voor staan en er je voordeel mee doen.

Voorzitter wij gaan alsnog een poging ondernemen om een paar van onze gezichtspunten voor het voetlicht te brengen, een aantal beloftes aan te stippen, misschien nog eens een oude koe uit de sloot halen maar in ieder geval onze betrokkenheid met de stad tonen. Misschien staan we hierbij wel eens op een lange teen of leggen de vinger op een wondje, het zij zo.
Om dat onze tijd beperkt is kiezen we voor een aantal struikelpunten of een eigen invulling.

Bestuur en burger.

Een goed imago start bij de dienstverlening naar je inwoners. Wordt je adequaat geholpen, ben je goed bereikbaar , worden brieven serieus genomen en tijdig afgehandeld of moet je wachten tot je ons weegt. U presenteert ons een staatje waar je niet trots op mag zijn. Nergens haalt u uw doelen in publieksgericht werken. U streeft ook niet naar 100%, uw ambitie ligt laag en dat ambitieniveau haalt u zelfs niet. Slechts 3 van 10 brieven handelt u op tijd af. De service naar de inwoners kan en moet beter, je mag niet tevreden zijn met een mager zesje. Ook bent u niet in staat uit te leggen waarom alles duurder wordt, de service en subsidies naar beneden worden bijgesteld en er tal van megalomane projecten voor de stad op stapel staan. Keer op keer worden we aangesproken op straat door onze inwoners of wij dit uit kunnen leggen. Dit is uw taak. Waarschijnlijk bent u te zeer bezig met het intern organiseren van al uw dromen dat u vergeet het extern uit te leggen. Ja Bartje, de wijkfilialen van de bibliotheek sluiten, maar het station Assen Zuid moet er wel komen. En nee Hilde je kunt niet meer naar het wijkcentrum maar wel met de boot door Assen.  Beste Daltonbrothers het is uw taak dit uit te leggen en als u dit niet kan heeft u een communicatieprobleem. Dat dit leidt tot onbegrip is niet verbazingwekkend.  Wanneer je plannen niet uitlegt, maar gewoon door wil drukken leidt dit zelden tot een goed draagvlak.  Het beste voorbeeld hiervan is wel de bijna volksopstand betreffende diftar.

Stads en wijkbeheer.

Wij ondersteunen het plan om bewoners meer te betrekken en de handen uit de mouwen te laten steken bij het groen in hun omgeving. De uitvoering ter hand nemen van het plan Valkenstijn, ons oudste landgoed, hoort hier ook bij. Maar vrinden wij willen nog een stapje verder gaan. Oude rotten in deze zaal zullen zich nog herinneren dat PLOP jaren geleden het Rotondeadoptieplan introduceerde. Destijds kregen we onvoldoende steun maar de tijden zijn verandert. Een plan om bedrijven, organisaties en b.v. het Terracollege rotonden te laten adopteren die ze als een visitekaartje voor haar bedrijf inzetten. Een mes wat aan twee kanten snijdt; fraaie rotonden en een kostenbesparing voor ons als gemeente. Wij roepen het college dan ook op te komen met dit plan en ons dit voor 1 mei 2012 ter besluitvorming voor te leggen. Indien nodig zullen we hiertoe een motie indienen.

Een tweetal opmerkingen over de leefbaarheid in Assen oftewel Assen heel, schoon en veilig.
Verbaasd zijn we over de maatregel om € 100.000,- te bezuinigen op het zwerfvuil, dat is wel erg in tegenspraak met elkaar.

Collega’s de Rolderstraat blijft voor ons een zorgelijke straat. Ondernemers hebben de indruk dat de gemeente hun straat links laat liggen. Veel panden staan leeg, er wordt in het wilde weg geparkeerd, dealen is aan de orde van de dag, bezoekers ervaren overlast, illegale verhuur en de politie treed niet handhavend op.
Een zorgpunt van jewelste zo bleek afgelopen week tijdens een ondernemersbijeenkomst. Breng dit signaal over aan de gemeente was hun verzoek, bij dezen.

Kunst en cultuur.

Assenaren,  wij zijn sterke voorstanders van een breed cultureel palet. De voltooiing van het cultureel kwartier is aanstaande. Een tussentijdse oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij willen de resultaten hiervan weten en wel vandaag. Ook of dit betekent dat de in het vooruitzicht gestelde bonus aan de bouwer wordt uitgekeerd.
Zachtjes uitgedrukt zijn we hoogst ongelukkig over de overschrijding van de bouwkosten. U doet vrij laconiek over de 1 miljoen extra. Waarschijnlijk hebt u geen idee hoe dit valt bij alle instellingen die de broekriem aan moeten halen of organisaties die een streep door hun plannen gezet zien zoals b.v. de MFA Assen Oost. College klopt deze laatste opmerking?
De tweede tegenvaller, en die is waarschijnlijk van structurele aard, is een tekort van alweer een miljoen op de exploitatie. U dicht dit gat even met lapmiddelen, incidenteel geld, maar weet natuurlijk dat, volgens de spelregels van de provincie, een meerjarenbegroting structureel dekkend dient te zijn. Wie is verantwoordelijk voor deze dramatische berekeningen, hoe gaat u dit varkentje wassen en welke consequenties worden er getrokken?

Hoe staat de vlag erbij voor laten we zeggen de tweede culturele laag, de misschien nog wel grotere semiprofessionele en amateurkunst. The Industry sluit, Mercurius Theater weg maar wat komt er voor in de plaats. Lang geleden is ons een notitie beloofd waarin de mogelijkheden aan de Havenkade om een semi-overdekt plein te realiseren inclusief het betrekken hierbij van de Graansilo zouden worden onderzocht. Wat ons betreft nog steeds een ideale optie.

Immers cultuur is een toegevoegde waarde voor een stad. Cultuur in de breedste zin waarin partners als KOLK, ICO, Drents Museum, Axis, Defka en ArtQuake elkaar vinden, samenwerken en aansluiting vinden bij andere evenementen. Een evenement waar een streep door kan zijn circussen met levende dieren. Moeten we niet meer willen.
Plop zal dit jaar nog  middels een initiatiefraadsvoorstel de raad verzoeken de verordening aan te passen zodat vermaak ten koste van dieren tot het verleden behoort.
Mensen maken de stad nietwaar en een bruisende stad trekt mensen, ook wel toeristen genoemd. Wat PLOP betreft gebruiken we de middelen uit de toeristenbelasting om onze stad aantrekkelijker te maken, gebruiken we het geld waarvoor het bedoeld is.
Kom met helderheid college, kom met de beloofde notities,  maak ook  hiervan een ambitie in plaats van onrust te stoken bij nogal wat culturele instellingen.

Zorg en welzijn.

Iedereen moet deel kunnen nemen aan de samenleving is nog steeds het adagium. Dit wordt door tal van bezuinigingen er niet makkelijker op gemaakt. Nagenoeg alle beleidsvelden moeten het met minder doen of worden helemaal uitgekleed. Een paar opmerkingen hierover. Wat mogen we verwachten bij de implementatie evaluatie kleurrijk Assen en direct hierop aansluitend minder achterstanden bij allochtonen. Eveneens hebben van u nog tegoed het onderzoek naar de doorstroming van allochtone leerlingen naar het VO.
Een kwetsbare groep waar je adequaat beleid op mag voeren om te voorkomen dat je het paard achter de wagen spant. Een enkel zinnetje volstaat niet, wees helder benoem de acties.
In schril contrast  hiermee staat een bedrag van € 40.000,- voor een jongerendenktank. Ook in 2011 stond dit bedrag ter beschikking. Wie zijn zij, is dit een afspiegeling van de Asser jongeren, denkt men in stilte want wij merken, horen of lezen er weinig van.
Ook de organisatie Bruce en Brian is deels gehuld in de mist. Bij nogal wat Asser jongeren is het vooral een voorziening om gratis te fitnessen.
Dit was nooit de bedoeling van de raad. Komt u eens met duidelijke cijfers over inzet effect en rendement gebaseerd op de uitgangspunten destijds.

Duurzaamheid en milieu.

Voorzitter wij willen een klip en klaar antwoord op de vraag hoeveel middelen er zijn uitgegeven vooruitlopend op een nog niet genomen raadsbesluit, laten we het voor het gemak maar Diftar noemen. U bent hiermee buiten uw boekje gegaan en wat betekent dit als uw plannen door een referendum de prullenbak in kunnen, waar wij overigens op hopen en vanuit gaan.

Staat u mij toe collega’s nog een enkele slotopmerking te maken.
Een stadsbestuur zou tussen haar inwoners moeten staan. Staan en werken voor hun welzijn, veiligheid, woonomgeving en werkgelegenheid. Het lijkt er toch verdacht sterk op dat deze prioriteiten niet bovenaan het lijstje van dit college staan. De indruk heerst bij veel Assenaren dat men meer bezig is met prestigeprojecten dan het hier en nu Assen anno 2012 in plaats van Assen anno 2020. Verbinden in plaats van verwijderen.
Groot was onze verbazing dat een collegelid zonder te knipperen verklaarde dat ter wille van Assen 2020 een Asser ondernemer, ik heb het over tuincentrum Rudolphus, zich dan desnoods maar moest verplaatsen naar een vestiging buiten Assen. Je denkt dan collega’s aan een “slip off the tong”, kan voorkomen in een stevig debat, en dat dit snel rechtgezet wordt. Dit heeft niet plaatsgevonden en dus mogen we ervan uitgaan dat dit het collegstandpunt is. We waren dan ook minder verbaasd dat het niet strategisch vastgoed, wat huizen gebouwen die we niet meer nodig zijn, te koop werden aangeboden door makelaars van buiten Assen. En maar roepen dat het MKB de motor is van de samenleving. Dit college is echt de weg kwijt en op weg naar de Griekse variant aan de Drentse Aa. Dit belooft nog een aantal referenda voor de komende jaren want college onze inwoners laten zich niet door u in de hoek zetten.

Ook een  voor Assen?