Hoe serieus kun je GroenLinks nog nemen?

Vorig jaar omstreeks deze tijd vergeleek ik de gang van zaken in Assen met Noord-Korea.

Assen was hard op weg het Noord-Korea van het Noorden te worden, want communicatie met de burger is nog steeds een probleem, ook in 2011.

De GroenLinks eiste excuses van PLOP aan het college vanwege deze opmerking die niets meer en niets minder dan een woordspeling was, maar in de politiek moet je oppassen met wat je zegt, want je verrader slaapt ook in de politiek nooit en als ze kans zien om je in een kwaad daglicht te zetten, zullen ze het niet laten.

Terug naar GroenLinks. De affaire met het lid van de 1e Kamer, Sam Pormes nog vers in het geheugen, is nu het 2e Kamerlid mevr.Mariko Peters aan de beurt. Zij heeft destijds haar bedgenoot in Afghanistan als waarnemend ambassadeur subsidies toegekend.Foei toch Mariko!!. Ook speelt er nog een andere zaak die momenteel “onder de rechter” is en dat is de ontvoering van kinderen.

Uiteraard ontkent ze in alle toonaarden dat het allemaal niet waar is, maar dit zijn bewegingen van een kat-in-het-nauw.

Het debat over de miljarden die minister-president “vergeten” was te melden in de hele financiele gebeuren rond Griekenland, schitterde de GroenLinks door afwezigheid. Ze zijn met vakantie in Canada, de USA,Marokko of in Spanje en dat is toch belangrijker dan het debat over de verzwegen miljarden van Rutte. Hoe serieus kun je als partij nog profileren? Zelfs de fractievoorzitter mevr. Sap ontbrak bij dit belangrijke debat, nota bene door een oppositiepartij, de SP, aangevraagd.

Nu vind ik die mevr. Sap nog lang geen Femke Halsema. Yolanda Sap is een heel slap aftreksel en heeft de GroenLinks fractie absoluut niet in de hand.

Kortom, GroenLinks moet eens wat minder snel met dat vingertje klaar staan en eerst maar eens zorgen dat ze binnen de eigen partij de zaak op orde krijgt.

Vanavond hoorde ik in het programma ‘Met het oog op morgen” een GroenLinks wethouder die verklaarde “ik ben 7 dagen in de week, 24-uur per dag wethouder”en hij stoorde zich mateloos aan het gedrag van de 2e Kamerfractie van GroenLinks.

Deze politici vieren het 4-jarig kamerlidmaatschap door verre vakantiereizen te maken want dat laat het salaris wat ze krijgen, verdienen is iets anders, wel mogelijk.

 Egbert Prent

Ook een  voor Assen?