Michel Berends en de herinrichting van de Asser rotondes.

Ex-PvdA wethouder en raadslid voor deze partij en Statenlid voor de Pvda heeft vanmorgen, 5 augustus, via het Dagblad van het Noorden de provincie en gemeente opgeroepen om iets te doen aan die “afgrijselijke” rotondes bij de entrees van Assen.

Deze zelfde Michel Berends was in de periode 2002-2006 wethouder in Assen. PLOP had een schitterend idee gelanceerd om de Asser rotondes te gaan herinrichten.

Hiertoe werd het Terra College benaderd, hoveniersbedrijven en ook tuincentra zoals GroenRijk de Boer. De reacties waren unaniem positief. De rotondes zouden “meegaan” met de seizoenen.

 

Inrichting en onderhoud waren voor rekening van de inrichters en als tegenprestatie zou er een naamsvermelding komen op de rotonde wie de betreffende rotonde had ingericht.

Gemeente scheelde eea in de kosten van onderhoud rotondes, maar de eindverantwoording bleef bij de gemeente. Echter, ambtelijk advies : bordjes op de rotondes brachten de verkeersveiligheid in gevaar, want stel dat er bij hevige wind het bordje uit de grond zou worden gerukt en misschien schade zou veroorzaken aan een toevallig passerend voertuig.

Ons voorstel werd in de raad van Assen dan ook afgeschoten o.l.v. de PvdA.

Het verhaal is echter nog niet afgelopen. Na afloop of in de pauze van de raadsvergadering werd ik benaderd door Michel Berends met de woorden : Jammer dat jullie met dit voorstel zijn gekomen, want wij (de PvdA) wilden dit opnemen in ons verkiezingsprogramma 2006-2010.

Nu een aantal jaren later, komt dezelfde ex-wethouder met een voorstel om de rotondes te gaan inrichten opdat Assen een representatieve entree krijgt voor haar bezoekers.

Ik had mijn ideeën voor herinrichting opgedaan in Frankrijk, waar rondes schitterend zijn ingericht met planten en van alles en nog wat, maar ze zien er altijd schitterend uit.

Ons voorstel werd ondersteund door een mevrouw uit Oman, die mij een foto stuurde hoe men in Oman een rotonde had ingericht. Een olieboorplatform in miniformaat.

Destijds speelde bij mij ook de gedachte om rotondes in de directe omgeving van het TT-circuit aan te kleden met attributen uit de motorsportwereld. Kunstwerk of iets dergelijks, het TT-monument dat nu voor Hotel de Jonge staat,had ook op een rotonde geplaatst kunnen worden.

Jammer dat destijds, PLOP zat in de persoon van Ruud Wiersema ook in het College, de PvdA ons voorstel niet heeft ondersteund, hadden we nu mooi ingerichte rotondes gehad en de gemeente had het veel geld gescheeld in de onderhoudskosten.

Het is van Michel Berends een beetje pronken met andermans veren, maar zoals met zoveel onderwerpen hebben wij bij PLOP altijd een vooruitziende blik gehad. Anticiperend op de toekomst en daar gaan jammer genoeg de zich vooruitstrevende partijen niet altijd in mee, pas jaren valt het kwartje. Ooit hebben we voorgesteld om in iedere woning in Assen brandmelders te plaatsen.

Iedere Assenaar kon voor 10 gulden bij de brandweer 2 brandmelders halen. Deze werden aangeboden door het bedrijf Ajax brandbeveiliging in Groningen. Unive werd benaderd om korting te geven op de brandverzekering indien men brandmelders had geplaatst. De toenmalige brandweercommandant was laaiend enthousiast, alleen de Asser politiek liet het weer afweten. We hadden zelfs steun uit de 2e Kamer en de VNG heeft een heel artikel van mijn hand geplaatst in haar wekelijkse VNGmagazine.

Hetzelfde geldt voor cameratoezicht. Een politiek café hadden we georganiseerd (Rob Staal) om over cameratoezicht te discussiëren. De politie boycotte ons destijds door aan te geven dat ze niet aanwezig zouden zijn. Zie wat er nu gaande is rond cameratoezicht.

In kader van duurzaamheid is door ons jaren geleden voorgesteld om alle gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnecollectoren, Bij de behandeling van de Milieubeleidsvisie in de vorige raadsperiode hebben we voorgesteld om op nieuwbouw in Assen daktuinen te realiseren en hierover in contact te treden met projectontwikkelaars. Fijnstof zou worden geabsorbeerd en ook zou er een meer natuurlijke afwatering van hemelwater ontstaan. Als we dan eens zouden beginnen met het dak van het gemeentehuis op de 3e verdieping bij het restaurant. Weg met al dat grind en grijze stenen en maak er een mooi groen geheel van waar medewerkers van de gemeente aangenaam bij goed weer kunnen verpozen. Daktuinen komen op veel nieuwe gebouwen in Assen, gelukkig maar, dat wat dat betreft projectontwikkelaars meedenken.

Leuk om te lezen is het artikel op het Asserjournaal:

   De Raad in het Vizier
   Beter laat dan nooit
   PvdA ondersteunt voorstel PLOP aankleden rotondes

Egbert Prent

Ook een  voor Assen?