plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Open brief aan het College van B&W van de gemeente Assen

Betreft            : De beschamende reactie ‘beslissing bezwaren’.

 

 

Geacht College,

Ik wend mij met deze ‘open brief’ tot u.

De brief is een reactie op uw handelen m.b.t. het bezwaarschrift van de heren J.J. Jansen van Chico Dierenspeciaalzaak en K. Tilman van Dierenparadijs Tilman. Het betreft hier een bezwaar tegen het niet handhavend optreden door de gemeente Assen tegen de activiteiten van de Jumper aan de Stelmakerstraat 30 te Assen.

Daar ik mij er al jaren voor heb ingezet de gemeente te behoeden voor ‘wanbeleid’ aangaande de pogingen van dhr. Udding detailhandel te bedrijven in de perifere zone, voel ik mij geroepen nogmaals mijn ongenoegen te uiten m.b.t. deze onverkwikkelijke zaak.

Eerst even een blik terug in de tijd!

Nog tijdens de vorige raadsperiode heb ik, in gesprekken met de toenmalige wethouder dhr. Van Hooft en de juridisch adviseuse van de gemeente Assen, erop gewezen dat de betreffende ondernemer detailhandel bedreef aan de Havenkade. De reactie hierop was dat alles nauwlettend in de gaten zou worden gehouden. Dit is niet gebeurd en in plaats daarvan werd alles oogluikend toegestaan.

In een later stadium heb ik middels een brief met daarin ook vragen aan het College aangegeven dat de betroffen ondernemer het plan had opgevat zijn bedrijf te verplaatsen naar een locatie op het bedrijventerrein in Marsdijk, waar ook geen detailhandel is toegestaan.

In deze brief heb ik u voorbeelden in handen gegeven, waarin het handelen van de dierensuper keten Jumper haarfijn uit de doeken werd gedaan. Tevens heb ik er jurisprudentie aan toegevoegd, waaruit bleek dat andere gemeenten die u zijn voorgegaan, met succes(tot aan de Hoge Raad toe!) geprocedeerd hebben om te voorkomen dat deze winkelformule detailhandel op hun bedrijventerreinen zou bedrijven. Deze adviezen heeft u in de wind geslagen en u heeft geprobeerd mij af te schepen met een aantal nietszeggende antwoorden.

Nadat het kwaad was geschied(opening filiaal aan de Stelmakerstraat) heb ik u nogmaals schriftelijk benaderd en opgeroepen de regie te houden en aangegeven dat handhaving de enige manier was dit te bereiken.

Ook hieraan heeft u geen gehoor gegeven. In plaats daarvan heeft u een ‘Voorlopige vergunning’ afgegeven, met alle ellende van dien.

De hele periode bleef u horende doof en ziende blind, met als gevolg dat u nu vreselijk op ‘uw gezicht bent gegaan’.

Nou ja, ‘wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten’ zou je denken. Echter niets is minder waar!

Uit de reactie die u de beide bezwaarmakende ondernemers heeft gestuurd blijkt dat u eigenlijk helemaal niets heeft geleerd van uw fouten. U legt de ‘tik over de vingers’ die de Voorzieningenrechter heeft uitgedeeld uit als een ‘aai over de bol’!

In plaats van in hoger beroep te gaan maakt u schaamteloos misbruik van zijn uitspraak en geeft u er zo’n wending aan zodat het in uw voordeel wordt uitgelegd om zodoende uw eigen falende handelen weg te poetsen.

Ik citeer: “ Wij hebben besloten om uw bezwaren ongegrond te verklaren en hebben opnieuw besloten niet handhavend op te treden tegen de activiteiten van Jumper. Wij zijn tot dit besluit gekomen omdat met de uitspraak van de Voorzieningenrechter van 8 juli 2011 vast staat dat aan V.O.F. Udding Diervoeders een impliciete vrijstelling is.” verleend voor detailhandelsactiviteiten van de Jumper, zoals deze thans plaatsvinden. Er is in dit concrete geval dus geen sprake van handelen in strijd met de bestemmingsplanvoorschriften en dus geen overtreding van artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo. Nu er geen overtreding is, zijn wij niet bevoegd om handhavend op te treden tegen de detailhandelsactiviteiten van de Jumper”.

Dit is nog niet alles! Wat nu volgt tart iedere vorm van realiteitszin.

Ik citeer nogmaals: “Nu de activiteiten niet in strijd zijn met het bestemmingsplan, is in dit concrete geval voor de beoordeling van bezwaren de reikwijdte van de Beleidsregels perifere detailhandel niet langer relevant. Er is immers geen overtreding, zodat wij aan de vraag naar eventuele legalisatie daarvan niet toekomen.”

Met uw uitspraken zet u de deur open voor ondernemers de binnenstad te verlaten voor goedkope m2 op industrie/perifere terreinen!

College ik vind uw benadering van deze beide ondernemers, die het gelijk aan hun zijde hebben maar door uw falende optreden zwaar gedupeerd zijn, beschamend.

U weet dat u fout zit, maar heeft niet de sportiviteit of de ballen, dit te erkennen!

Hiermee dwingt u beide ondernemers weer verder het juridische traject in te gaan, om het gelijk te krijgen dat ze hebben! Het grote probleem is dat zij al voor tienduizenden euro’s kosten hebben gemaakt en dat dit naast de (aantoonbare) terugloop van hun omzet er voor heeft gezorgd dat ‘het water hen tot aan de lippen staat’.

Dus College ik doe een klemmend beroep op u.

Neem uw verantwoording en erken u gestapelde fouten. U voorkomt hiermee dat beide ondernemers nog voordat zij hun gelijk via de rechter hebben gehaald aan een faillissement ten onder gaan!

 

NB. Ik ben de brief begonnen met “Geacht College” , waarmee ik mijn respect voor u uitspreek. Ik hoop dit in de toekomst ook te kunnen blijven doen, echter respect moet je wel verdienen!

 

 

Kees Boonzaaijer

Namens de fractie van Stadspartij PLOP