plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

De jaarlijkse dodenherdenking bij het monument nabij de Bonte Wever trekt ieder jaar meer belangstellenden. De stoet, die geformeerd wordt aan de Rode Heklaan, wordt ieder jaar langer en vooral jonger v.w.b. samenstelling. Echter niet iedereen kan om wat voor reden dan ook, in deze stoet meelopen en begeeft zich rechtstreeks naar het monument.

Dit geeft, zo bleek dit jaar, een erg rommelige aanblik, een leidster van de deelnemende padvinders sprak zelfs van een aanfluiting. Hier zouden bijvoorbeeld de Asser toezichthouders goed werk kunnen verrichten.

Ook ben in persoonlijk de mening toegedaan dat de herdenking anders zou moeten en zich niet zou moeten beperken tot het leggen van een krans, maar zo zou er, net als bij de jaarlijkse herdenking bij het Joods monument aan de Oudestraat, een gedicht of gedichten voorgelezen kunnen worden.

Hier zou de stadsdichter een rol in kunnen spelen. Wie kent de namen en weet de leeftijd van deze geëxecuteerde Assenaren? Het voorlezen van een gedicht of gedichten en het noemen van namen zou in mijn beleving een waardevolle aanvulling kunnen zijn aan de jaarlijkse dodenherdenking. De muziek, gespeeld door Oranje, is altijd zeer aangrijpend en moet zeker blijven.

Gelukkige blijken er meer mensen zo over te denken en misschien is de herdenking volgend jaar anders. Het is in ieder geval verheugend te constateren dat er steeds meer jongeren aan de stille tocht deelnemen op 4 mei.

 

Egbert Prent