plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

De SP en PLOP hebben vragen gesteld aan het Asser college over de verkeerssituatie rond de Jumbo op het Veemarktterrein. Raadsleden van beide partijen waren afgelopen zaterdag getuige van een situatie in de Jumbo waarbij hulpverlening gewenst was. Het duurde onnodig lang voordat de hulpverlening ter plaatse was.

De politie kwam rennend vanuit de Nijlandstraat, omdat de supermarkt van daar uit niet per auto bereikbaar is. De ambulance kon alleen via het zeer drukke en slecht begaanbare Veemarktterrein de supermarkt bereiken.

De huidige omgeving rond de supermarkt zorgt verder voor verkeersoverlast en gevaarlijke situaties in de Paul Krügerstraat. SP en PLOP willen een oplossing, zodat de hulpverleningsdiensten het terrein en gebouwen goed, snel en veilig kunnen bereiken.
(inleidende tekst bron: RTVAssen )

 

 

Aan: college van B&W

Van:      Jan Broekema – SP
             Kees Boonzaaijer – PLOP

 Betreft: schriftelijke vragen aan het college van B&W

Onderwerp: verkeerssituatie Jumbo Veemarkt

Assen, 9 maart 2011

Geacht college,

De PLOP en SP fractie maken zich zorgen over de verkeerssituatie rond de Jumbo supermarkt op het Veemarktterrein. Afgelopen zaterdag waren ondergetekenden getuige van een situatie in de Jumbo waarbij hulpverlening moest worden ingeschakeld. Het duurde (onnodig) lang voordat de hulpverlening ter plaatse was. De politie moest komen rennen vanuit de Nijlandstraat omdat ze van daaruit niet met de auto bij de supermarkt konden komen, en de ambulance kon alleen via het zeer drukke en slecht begaanbare veemarktterrein de supermarkt bereiken.

Vanuit de Nijlandstraat is het parkeerterrein niet bereikbaar, behalve bij evenementen op het Veemarktterrein, zo zou afgesproken zijn. In de praktijk gaat dit er toch anders aan toe, en is het regelmatig wel open. Dit zorgt voor onduidelijkheid voor automobilisten die te pas en te onpas keren moeten in de Nijlandstraat en via de Paul Krugerstraat (eenrichtingsweg) terug rijden waardoor er al diverse gevaarlijke situaties zijn ontstaan en dit ook voor de buurt voor overlast zorgt.

Dit is niet voor het eerst dat dit is gebeurd, en wij maken ons zorgen om de bereikbaarheid voor het verkeer in het algemeen, maar voor de hulpverleningsdiensten in het bijzonder. Wij hebben begrepen dat er ook door de Jumbo al een aantal malen overleg is geweest met de gemeente over deze situatie, er ook gepleit wordt voor een (tijdelijke) oplossing zodat de supermarkt en andere gebouwen beter bereikbaar zijn, in ieder geval voor de hulpverleningsdiensten.

PLOP en SP hebben daarom de volgende vragen aan u:

1. Bent u bekend met de situatie rond de Jumbo op het Veemarktterrein en de slechte bereikbaarheid het verkeer en met name voor hulpverleningsdiensten?

2. Bent u bereid om in overleg met de desbetreffende bedrijven en met de hulpverleningsdiensten te komen tot een (tijdelijke) oplossing waardoor het terrein beter, sneller en veiliger bereikt kan worden?

3. Zo ja, wat is deze oplossing, zo nee, waarom niet?

4. Bent u bekend met de verkeersituatie en overlast in de Nijlandstraat/Paul Krugerstraat, en bent u bereid om, samen met de buurt, te kijken naar mogelijke oplossingen?

In afwachting van uw reactie,

Kees Boonzaaijer – PLOP

Jan Broekema - SP