plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Zaterdag j.l. werd door de politiek partij  PLOP in (het nog overdekte) Mercuriuswinkelcentrum in Assen een enquête gehouden onder het winkelend publiek : Bent U voor of tegen verwijdering van de overkapping van het Mercuriuswinkelcentrum en bent U wel/niet woonachtig in Assen.

Aan ruim 1000 bezoekers werd deze vraag gesteld en het resultaat laat zich raden!

Slechts 1 ondervraagde gaf te kennen geen problemen te hebben met verwijdering van de overkapping, alle overige ondervraagden gaven aan tegen sloop van de overkapping te zijn en het in hoge mate zouden  betreuren indien dit voornemen doorgaat . Het winkelhart van Assen helpen ze om zeep was en ook dan zien ze ons niet meer in Assen winkelen (reactie van een niet-Assenaar).

Opvallend was dat er onder de geënquêteerden een groot aantal niet-inwoners van Assen was, die zich uitspraken tegen de verwijdering van de overkapping.  Indien ING toch overgaat tot verwijdering van de overkapping, zal Assen voor deze groep mensen niet meer interessant zijn om in Assen te gaan winkelen.  Die overkapping heeft een bepaalde  aantrekkingskracht voor de bezoekers afkomstig uit de wijde regio van Assen.  Met slecht weer kun je toch droog winkelen en dat kan in de “Herestraat  in Groningen niet” of  “Dan gaan we wel naar Emmen”, zo waren enkele  reacties. Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat verwijdering van de overkapping gevolgen zal hebben  voor de ondernemers aan de toekomstige ING modestraat.  De weersomstandigheden zijn een grote factor voor de drukte in met name het overdekte winkelcentrum.

Het winkelend publiek zoekt bij slecht weer beschutting,  een winkelpromenade waar men ongestoord en niet gehinderd door slecht weer, kan winkelen.

ING wil de Mercuriuspassage (het Tochtpad) ontwikkelen tot een modestraat. Wij zijn bang dat deze modestraat zoals de ING die voor ogen staat hetzelfde lot staat te wachten als de Singelpassage, die na verwijdering van de overkapping als winkelstraat ter ziele is gegaan. Dan hebben we het nog niet over de “bedreigingen” voor deze toekomstige modestraat zoals de  honden- en duivenpoep verontreinigingen. Jammer dat ING Vastgoed helemaal niet rept over deze zaken, maar alleen maar euforisch praat over de upgrading van het Mercuriuscentrum, zoals het in haar financiële plaatje past.

ING Vastgoed heeft de burger de mond gegund, maar heeft de opmerkingen van diezelfde burger voor kennisgeving aangenomen en gaat gewoon door met haar plannen om als de bekende olifant door de ,in dit geval,  Mercuriusporceleinkast te denderen.

Over arrogantie gesproken!!!

De tijd zal het leren.

Namens de PLOP-fractie,