PLOP stelt overlast Assen aan de kaak

De fractie van PLOP in Assen stelt vragen aan het college van B en W over de overlast bij het viaduct over de Drentse Hoofdvaart.

Bewoners van de Vaart Noordzijde en de Langedijk klagen over groepen jongeren die met name in het weekend voor onrust zorgen. Bij het viaduct, dat op dit moment gerepareerd wordt, zou onder meer drugshandel, drankmisbruik en diefstal plaatsvinden. Ook zijn er ruiten ingegooid en worden vrouwen lastiggevallen. Volgens PLOP hebben bewoners bij de politie hierover aan de bel getrokken, maar is er niets mee gebeurd. (bron: RTVDrenthe)

Voor de snelle beantwoording: Lees dit!

 

Aan      : College van Burgemeester en wethouders gemeente Assen
Dtv       : raadsgriffier dhr. Th. Vlieger
Noordersingel 33
Assen
Assen, 20 december 2010
Onderwerp : situatie nabij viaduct Vaart NZ-Langedijk
Geacht College,
Sinds een paar maanden wordt onze fractie geïnformeerd over de situatie onder en in de directe omgeving van het viaduct over de Drentse Hoofdvaart  t.p.v.  Vaart NZ – Langedijk.
Omwonenden klagen steen en been over de ongewenste zaken die daar plaatsvinden, zoals :
1.    Drugshandel;
2.    Alcoholmisbruik;
3.    Beledigingen geuit aan het adres van vrouwen;
4.    kapot gegooide bierflesjes;
5.    ingooien van ramen van omwonenden;
6.    het gooien van de wegafzetting vanaf het viaduct naar beneden.

Het is momenteel zo erg dat vrouwen alleen zich niet meer onder het viaduct durven te vertonen vanwege de dreiging die van een aantal hangjongeren uitgaat die zich hier hoofdzakelijk in het weekend aan het “vermaken” zijn.
Regelmatig wordt de politie geïnformeerd en ook Uw college  is vorig jaar al geïnformeerd over de situatie ter plaatse door een bewoner.
De situatie is er niet beter op geworden sinds die tijd en het wordt tijd dat er een eind komt aan deze ongewenste situatie en er handhavend wordt opgetreden.

De PLOP-fractie heeft aan U de volgende vragen :

1.    Is Uw College op de hoogte van deze ontwikkelingen aan de Vaart NZ-Langedijk?
2.    Zo ja, wat heeft Uw College aan maatregelen getroffen om deze ontwikkelingen tegen te gaan?
3.    Indien nee, wat denkt Uw College aan maatregelen te nemen teneinde een eind te maken aan deze ongewenste situatie?


Namens de PLOP-fractie,

Egbert Prent
PLOP

Ook een  voor Assen?