Overkapping Mercuriuscentrum prominent in discussie.

In de raadsvergadering van 2 december kwam o.a. de herontwikkeling van het Mercuriuswinkelcentrum in een opiniërende ronde aan bod. Na een informeel deel door ING Vastgoed konden de diverse fracties van leer trekken over de plannen.

Ondergetekende was namens PLOP woordvoerder en had een aantal vragen aan zowel ING als aan de wethouder (Kuin). ING Vastgoed wil de overkapping boven het dit winkelcentrum verwijderen. Dit in navolging van een landelijke trend. Wij hebben aangegeven dat een we niet tegen de aanpak van het winkelcentrum zijn, want het is nu, zeker aan de zijde van het Ceresplein (de vroegere versstraat) een troosteloze aanblik.  De bedoeling is om boven de winkelunits, 60 appartementen te bestemmen voor de GGZ. Deze appartementen krijgen bewoners afkomstig uit de Vierackers op het van Boeijen terrein. Ook is het de bedoeling dat er een zorgcentrum in wordt gevestigd.

Wij hebben aangegeven aangegeven tegen sloop van de overkapping te zijn, want waarom niet hoger met die kap? Ook de huur die na de herontwikkeling  met name de “kleine” huurders, als cafetaria Mercurius, dierenspeciaalzaak Dobey, ’t Luifeltje, Bakker Bart, Image en Livera moeten gaan betalen is bron van zorg voor met name deze ondernemers. Zij hebben dan ook te kennen gegeven tegen de verwijdering van de overkapping te zijn. Een vraag die we aan wethouder Kuin hebben gesteld over de toewijzing van de appartementen aan de GGZ en waarom er niet meer aandacht is voor met name de jongeren, die ook graag in het centrum willen wonen, kwam het antwoord dat te verwachten was en alles met geld te maken heeft voor ING. De appartementen worden door Actium gebouwd en dus is afname van de appartementen verzekerd. Ik vind dat wonen in het centrum voor iedereen mogelijk moet zijn en dat het centrum van Assen niet verword tot een seniorencomplex annex dependance van van Boeijen. Het is overigens maar de vraag of je de toekomstige bewoners een plezier doet door ze midden in een winkelcentrum te plaatsen.

Ik ben ben dat op termijn deze winkelstraat een 2e Singelpassage gaat worden en dat de lachende 3e op de achtergrond, warenhuis Vanderveen is. Waar zal men wanneer het slecht weer naar toe gaan? Naar een open, tochtige winkelstraat of de warmte in warenhuis Vanderveen of V&D.

De tijd zal het leren, maar iedere verandering is geen verbetering.

 

Egbert Prent

Ook een  voor Assen?