Najaarsnota 2010

Voorzitter, collega's Assenaren.

Nog maar een week geleden bespraken we in deze raadzaal de begroting voor de komende jaren.

Voor ons was dat een teleurstellende bijeenkomst. Immers na twee dagen vergaderen was de uitkomst dat nergens aan getornd mocht worden. Het college kon deze opstelling ook kiezen omdat ze bij voorbaat konden rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de collegepartijen.

 

Af en toe kreeg je het gevoel dat dit college het liefst de oppositie naar huis wilde sturen. Maar aangezien dit niet mogelijk is koos men ervoor deze partijen en hun inbreng uiteindelijk met enige vriendelijke woorden volledig te negeren.

Ja collega's laad je dan maar weer eens op om een week later op de bres te staan voor belangen van Assen die naar onze mening niet of onvoldoende uit de verf komen of in het luchtledige blijven zweven.

Eerlijk is eerlijk de belangrijkste besluiten zijn vorige week genomen. Waar we nu bij stil staan is hoe marcheert de bv Assen door het huidige begrotingsjaar.

 Voorzitter.

Bij de voortgangsnota waren wij mild. Het college zat pas aan het roer en verdiende ook tijd te krijgen zich te bewijzen. Alhoewel een deel van de collegeleden natuurlijk gewoon geconfronteerd werden met hun eigen erfenis van potverteren en we zien wel waar het schip strand. Maar ik vertelde u al wij zijn mild.

Ook in het voorjaar constateerden wij dat Assen in zwaar weer terecht was gekomen, maar er werd ons bezworen dat kapitein Kuin en zijn bemanning er alles aan zouden doen om het schip naar rustiger wateren te varen. Bijzonder is dat de spellingscontrole kapitein Kuin niet kent en er kapitein Puin van wil maken. Maar wij zijn mild dus negeren we dit advies.

Nu een half jaar later weten we hoe de vlag er bij staat. Van daadkrachtig ingrijpen is geen sprake.

Een aantal ambities houden we terecht overeind op het terrein van onderwijs, milieu en de schone, hele en veilige stad, al zou het met cameratoezicht natuurlijk nog wat prettiger en veiliger zijn.

De tekorten, die nog steeds oplopen, aanpakken daar lopen we nog voor weg. Eerder het tegenovergestelde zou je kunnen beweren als je kijkt naar de  bestuursondersteuning en inhuur derden.

Het schiet niet op dus. Te gemakkelijk wordt verwezen naar de economische recessie en de korting op de algemene uitkering. Dit zijn zaken die je niet kan beïnvloeden dus is er alles aan gelegen de zaken in eigen huis op orde te brengen. De tering naar de nering was dan ook een betere titel geweest en in ieder geval duidelijker dan “Met het oog op de toekomst”.

Het college zou zich eens af kunnen vragen of ze zich niet te veel bezig houden met de toekomst en de daaraan verbonden fata morgana. Naar onze mening zouden ze vandaag tot inkeer moeten komen en concluderen dat wie vandaag zijn zaken niet op orde heeft staat een slechte toekomst te wachten.

Collega's

Laten wij in ieder geval nog even de focus leggen op 2010.

# College u moet eind dit jaar een besluit nemen of u 33 miljoen beschikbaar stelt voor een speeltje van het stadsbestuur van Groningen de regiotram.  Terecht koppelt u hieraan het eindbeeld voor de gehele regio, de regiotram of verhogen frequentie bestaande spoor, met andere woorden wat heeft Assen hieraan. Wat nu als het eindbeeld niet bekend is en Groningen wil toch de 33 miljoen?

# College u overschat de effecten van de ruimtelijke en economische ontwikkelingen van de vaarrecreatie zelfs als er een rondvaartboot en pannenkoekenschip aan worden toegevoegd. Toegegeven de Friesland promotiedagen waren leuk maar Assen ligt in Drenthe en de vaarrecreatie gaat geen geld opleveren. Dit is niet erg en wij zijn en blijven trots op onze open Vaart.

Wat wel erg zou zijn is om hier maar weer een duur extern onderzoek op te zetten. Zoveel pannenkoeken gaan wij niet verkopen dat we dat terug verdienen.

# Wij willen af van graffiti en krijgen een ‘wildplakken plan’. Als u net zo handhavend optreedt als bij de vernielingen van de geluidschermen laat dan maar zitten. Bij de voorjaarsnota hebben we er over gesproken en we waren niet onder de indruk. Nu, een half jaar later en vele kapotte glasschermen verder, zijn er voor zover wij weten nog steeds geen daders geplukt. Dit ondanks het feit dat er een grote groep daders in beeld was. Waarom niet doorgepakt?

# Hoe staat het met het TT- institute? Ons bereiken berichten dat dit er voorlopig of misschien wel helemaal niet komt.

# Tijdens de begroting heeft mijn collega Boonzaaijer gevraagd hoe het stond met de gespreide betaling van grafrechten. Volgens de wethouder is dit administratief geregeld. Wethouder bedoelde u hiermee niet in één maar in twee termijnen? Dat is namelijk de boodschap die familieleden van overledenen van uw ambtenaren te horen krijgen. De mails heb ik hier ter inzage liggen!*

# In 2009 is een onderzoek opgestart naar de ontwikkeling en huisvesting van de amateur en jongerencultuur. Ergens in 2011 kunnen we de eerste resultaten tegemoet zien. Was u maar overal zo snel mee als met de ‘bootjesvarenprojecten’ door Assen.

# De toegezegde welstandsnota laat naar onze mening te lang op zich wachten. Enig tempo, en ik zeg het woord maar één keer, zou op zijn plaats zijn.

Voorzitter, collega's Assenaren.

U heeft het wellicht tussen de regels door kunnen beluisteren. Wij zijn niet onder de indruk van dit stadsbestuur en hun prioriteiten zijn niet de onze. Als u nu denkt dat wij tegen zullen stemmen, nee natuurlijk nog niet.

U en wij moeten er ernstig rekening mee houden dat het college aandachtig het motto “we gaan het anders doen” vrij naar D66 opeens een andere weg kiest. College u ziet het. U krijgt van ons vele kansen en kansen zien is kansen pakken.

* NB. N.a.v. de opmerking over een betalingsregeling van de grafrechten in Assen nog een opmerking.

Na het tonen van de ter inzage liggende mails heeft de verantwoordelijk wethouder(dhr. Langius) toegezegd direct stappen te zullen ondernemen, om de betreffende ambtenaren voor eens en altijd duidelijk te maken dat er volgens de regels gewerkt zal moeten worden. En dat betekent dat voor iedere Assenaar de mogelijkheid bestaat de grafrechten gespreid te betalen in 10 jaarlijkse termijnen!

Ook een  voor Assen?