Tweede termijn algemene beschouwingen 2010

Voorzitter, collega's, Assenaren.

Wij worstelen met een dilemma.
Gaan we opnieuw de degens kruisen met het college en de collegepartijen zoals we dat in de eerste termijn hebben gedaan, of moeten we het in de tweede termijn laten bij een duidelijk statement?

Voorzitter dit dilemma vloeit voort uit de volgende constatering. Nooit eerder hebben we bijdragen van de collegepartijen aangehoord die zo volgzaam en kritiekloos waren als afgelopen maandag. Op deze wijze kunnen we naar onze mening de begrotingsbehandeling wel schriftelijk afdoen.
Voordat we maandag de raadzaal betraden was alles al voorbesproken, voorgekookt en dichtgetimmerd.
Belangenorganisaties, instellingen en oppositie konden inbrengen en roepen wat ze wouden. Er werd geluisterd maar niemand werd gehoord, laat staan dat het er wat toe deed.
Deze begroting was het en daaraan diende niet getornd te worden. Maximaal, zoals bij de bibliotheek, kon er een gesprek plaatsvinden maar van iets terugdraaien was geen sprake.
Dit beeld is blijven hangen, het dualisme ten grave gedragen.

Wel degelijk waren er zaken waar je op zijn minst een vraagteken bij kon plaatsen. Deze begroting staat immers bol van de aannames en voornemens. Heel veel zaken moeten echter nog worden besproken en uitgewerkt.

Als een duveltje uit de doos kwam daarin in eens Diftar tevoorschijn.
Een maatregel die 8 jaar geleden uitvoerig in de raad is besproken en naar de vuilnisbak is verwezen. Het milieuark op slot en vervolgens per kilo of per leging betalen, je moet het niet willen. Los van de vele vragen als hoe regel je dat in de binnenstad en de flatgebouwen waar we ondergrondse containers hebben geplaatst. Gaan zij per vuilniszak betalen?
Hoeveel ambtelijke inzet kost het om dit systeem te verwerken?
Hoeveel bezwaarschriften moeten er worden behandeld van inwoners die twijfelen aan de juistheid van de rekening?
En al helemaal los van de vraag hoe je inwoners stimuleert om op een creatieve wijze zich te ontdoen van hun vuilnis.
Collega's,  de afgelopen dagen zijn we gebeld door vele Assenaren die hun visie hierop gaven. Niet één positief maar we hebben wel vele creatieve oplossingen voorbij horen komen.  De vele verhalen zal ik hier niet opvoeren maar één wil ik u niet onthouden.
Een medewerker van de NAM belde mij om ook zijn verhaal te vertellen. Hij vertelde, exact zonder het te weten, welke gemeentes diftar hanteren. Werkend in de buitendienst bezoekt hij veelvuldig de boor- en productielocaties. Allen eenzaam in het landschap gelegen met een goede toegangsweg.
De ideale locatie om je overtollige huis- en tuinafval te deponeren!
Dit gebeurt veelvuldig, zo veel dat de NAM vooraan de toegangswegen slagbomen heeft geplaatst. Nu ligt het ervoor. Niet doen dus.

Ja collega's wat moet je als je het gevoel hebt als inwoners en politieke partijen tegen een muur te praten.
Bezwaren die we hebben met betrekking tot baatbelasting bij ondernemers, met name de horeca, die opeens moeten betalen omdat ze wellicht meeprofiteren van de TT. Mogen ze één keer per jaar een graantje meepikken? Van ons wel.
Bezwaren die we hebben tegen de korting, communicatie en omgang met gesubsidieerde instellingen.
Bezwaren die we hebben tegen boterzachte bezuinigingen die al worden ingeboekt voordat ze hard, realistisch en haalbaar gebleken zijn.
Ogen die gesloten worden als het gaat om de haalbaarheid en betaalbaarheid van prestigeobjecten rondom de Florijnas. Oftewel het bouwen van het Versailles van Assen zoals door het CDA genoemd. Het is potverteren van dit college door de reserves aan te spreken!  Investeren in projecten waarbij wij vraagtekens hebben geplaatst terwijl het water ons tot aan de lippen staat.
Nee! Assenaren wij hebben geen vertrouwen in deze koers en begroting! Daarbij heeft zeker ook de najaarsnota nog een rol gespeeld. Wéér oplopende tekorten, wéér een miljoen erbij.

Stoppen met praten dan maar en je conclusies trekken.
Collega's wij kunnen niet anders dan vast te stellen dat dit college horende doof en ziende blind is.
Het college zit op haar troon succes te vieren terwijl Rome brand.
Als een kordon hebben de coalitiepartijen zich rondom haar opgesteld en ook hun hoofd afgewend van de Assenaren.

U begrijpt het wij willen en kunnen voor deze begroting geen verantwoording nemen en zullen dan ook tegenstemmen.

Ook een  voor Assen?