Algemene beschouwingen begroting 2011

(UITGESPROKEN TEKST GELDT)

 

Voorzitter, collega's, Assenaren.

Algemeen :

Assen staat voor de grootste bezuinigingsoperatie ooit. Dat gaan we voelen en merken. Voelen in de portemonnee en merken aan de voorzieningen in onze gemeente. Daar helpen geen mooie woorden van het college aan. Onze titel voor de bijdrage luidt dan ook “Waar gehakt wordt vallen spaanders”

Bijzonder interessant is de vraag; hoe heeft het zover kunnen komen? Natuurlijk herinneren we ons allemaal de bankencrisis. Het door de overheid goedgekeurde graaien waarvoor dezelfde overheid de rekening in de vorm van vele miljarden steun kreeg gepresenteerd. Een financiële crisis ten gevolg. Dat deze crisis ook aan Assen niet voorbij gaat snappen we. Maar in hoeverre is dit de werkelijke en enige reden? Zijn onze Asser bestuurders ook zelf verantwoordelijk voor het tekort van de vele miljoenen? Ons antwoord, beste Assenaren, is ja wel degelijk.

Al voordat de gevolgen van de crisis merkbaar werden in onze gemeentekas was er sprake van grote dreigende tekorten. Zelfs nu is Den Haag, oftewel de uitkering vanuit het gemeentefonds, slechts voor een klein deel verantwoordelijk voor de ontstane tekorten. Dan kun je maar één conclusie trekken: er is iemand met de poet vandoor of ons stadsbestuur leefde op te grootte voet en lette al helemaal niet op de kosten. En ja nu zitten we met de gebakken peren; 16 miljoen bezuinigen. Eigenlijk zou je zo'n stadsbestuur naar huis moeten sturen, maar ja dat heeft ook niet plaatsgevonden  met de bankbestuurders.

Eerlijk is eerlijk dit college laat er geen gras over groeien. Gaan even de hei op, vatten het Drentse heideschaap bij de horens en hup daar is de begroting. Voortvarend wordt er ingehakt op tal van voorzieningen. En ja waar gehakt wordt vallen spaanders dat hoort er nu éénmaal bij
Wie beste collega's en waar gaan we het merken de komende jaren.
Het antwoord wordt door het college zelf gegeven. We gaan het allemaal merken want er is sprake van een evenwichtige verdeling. Daar wil ik het dan nog wel even over hebben.== 1 ==
FINANCIEEL

Natuurlijk gaan we het allemaal merken. De belasting druk wordt verhoogd en de voorzieningen uitgekleed, de één meer dan de ander. Inleveren is het motto daar ontkomen we niet aan.
Het siert de VVD dat ze zelf het goede voorbeeld geven. Zij leveren ongeveer alles in wat ze de kiezer hebben beloofd. Geen speeltjes als zwembad, wielerbaan of Milieu Educatief Centrum, ze komen er gewoon. Wel cameratoezicht en chemische bestrijding onkruid, ze komen er gewoon niet. Geen lastenverhoging voor inwoners en ondernemers, nou ze komen er allemaal, WOZ, parkeren, leges, precario, geboren worden, trouwen en overlijden alles gaat de Assenaar voelen in portemonnee. Dat is nog eens een standvastig karakter.

Voorzitter je moet het niet mooier maken dan het is. Alle Assenaren gaan het merken. Alle tarieven gaan stijgen, belastingen gaan stijgen en diensten worden duurder. De eerlijkheid gebied me te vermelden dat de afvalstoffenheffing inderdaad met 0.4% oftewel 0,81 eurocent per huishouden daalt. Kun je een hoop leuke dingen mee doen.  

Laten we eens inzoomen op een aantal onderdelen waar wij wel en niet mee uit de voeten kunnen.
Dat we gebruik maken van de ESSENT gelden kan op onze steun rekenen evenals de invoering van een stadspas waarvoor wij al jaren geleden hebben gepleit.

Eveneens is het verstandig het brede welzijnsterrein te bezien op effectiviteit en samenwerking. Hoe kun je de diverse onderdelen als WMO, Centrum voor Jeugd en Gezin, ouderenzorg, Kleurrijk Assen, brede school en andere organisaties op dit gebied beter laten samenwerken. Heroriëntatie en herschikking heeft onze instemming mits het primaire doel niet is te bezuinigen.

U legt een stevige ambitie neer om de woningmarkt vlot te trekken, de werkgelegenheid te vergroten en de werkloosheid aan te pakken. Hulde, maar nergens lezen we hoe, met wie en welke organisaties en middelen u dit denkt te bereiken. Kijk en dat valt dan weer tegen want aan mooie woorden hebben mensen zonder een baan niks.


SPORT/RECREATIE/MILIEU

Assenaren er komt een zwembad, maar is de gekozen variant dat wat u voor ogen stond? Naar onze mening krijgt Assen geen eigen zwembad maar een slap aftreksel. We stellen ons volledig afhankelijk op van de welwillendheid van een ondernemer wiens primaire belang niet ligt bij de Assenaar. Nu is het een half ei met het risico van een lege dop, niet onze keuze.

We krijgen een Milieu Educatief Centrum met daarbij een wijkpost. Een wijkpost in het Asserbos, een natuurmonument, is een slechte zaak die niet op onze steun kan rekenen. Wel zijn we voorstander van een MEC maar niet nu er sprake is van forse bezuinigingen, wij kiezen dan voor andere prioriteiten. Dat de hockeyvereniging verhuist heeft onze instemming, gedane belofte maakt immers schuld.
Collega's dat Max Bruins zijn wielercentrum krijgt gunnen we hem als geen ander. Deze nestor van de wielersport ziet hiermee  zijn jarenlange inspanningen bekroond. Kritische opmerking hierbij is dat wij veel liever hadden gezien dat het wielersportcentrum  onderdeel had uitgemaakt van een sportcomplex waarin ook het zwembad, atletiek, een topsporthal en ijshal onderdeel van hadden uitgemaakt. Slim combineren, met provincie, sportbonden en bedrijfsleven. Ik blijf het herhalen zoals u hoort want per slot van rekening heeft Max er ook 20 jaar over gedaan.== 2 ==
PERSONEEL/COMMUNICATIE

Een fors aandeel in de bezuinigingen wordt geleverd door 40 tot 60 banen te schrappen binnen onze eigen organisatie. Wanneer je inzoomt op de achterliggende stukken concludeer je dat er nogal wat lucht zat in het gemeentelijk bedrijf. Een verantwoorde keuze wat ons betreft. Wel willen we van het college horen over wat voor banen en functies we spreken en hoe deze verdeeld zijn binnen de organisatie. Concreet hoe is de verdeling tussen bazen, manegementfuncties en uitvoerenden?
Wij willen nog wel een stap verder gaan: schrap een fors deel beleidsfuncties want het college gaat toch haar eigen gang en minstens de helft van de communicatieadviseurs kunnen er ook uit want communiceren doen we niet. Ook weg met een deel van de handhavers die allerlei regels controleren  omdat we deze regels nu éénmaal hebben maar op het terrein van welstand allang van af hadden moeten zijn.

AFVALBEHEER

Collega's er zijn nogal wat onderdelen waar we niet mee uit de voeten kunnen.
Waarom in vredesnaam sluiten we het milieupark voor de particulier die hier keurig 900 kg afval er jaar bracht. Het levert macro niets op want hij zal een tweede grijze container vragen die de gemeente verplicht is te leveren. We hebben het dan nog niet over het risico van dumpen. Ook niet over een aantal sociale banen die verloren zullen gaan op het milieupark. Hiermee spannen we naar onze mening het paard achter de wagen, niet doen dus.


SOCIAAL ASSEN

Grote zorgen maken we ons over het stads- en wijkbeheer en zorg en welzijn. Hiermee bouw je niet aan de stad maar ben je voorzieningen aan het slopen. Het is onmogelijk naar onze mening om enerzijds 4 miljoen te bezuinigen en anderzijds met droge ogen te verkondigen dat dit niet ten koste van de kwaliteit zal mogen gaan. Jongeren komen er helemaal bekaaid af. U sluit de Industry, er verdwijnen jongerenwerkers en er komt niets voor terug. Hiermee organiseert u uw eigen toekomstige problemen.

Met één pennenstreek bezegeld u het lot van de adviescommissie wonen het VAC. Zonder enige vooraankondiging laat u deze vrijwilligersorganisatie verdwijnen, over communicatie gesproken.
Geen discussie over nut en noodzaak, kosten en rendement, nee één pennenstreek op de hei bezegeld hun lot. Hoe kun je een vrijwilligersorganisatie op een meer brute wijze bij het oud vuil zetten. Als u van mening bent dat u aan hen geen verantwoording schuldig bent wij eisen deze wel van u.


EVENEMENTENBELEID

Wanneer het allemaal even wat beroerder gaat hou je het volk rustig met brood en spelen. Feestjes en evenementen blijven we dus organiseren. Dat is mooi, dat is leuk en in puur Hollands gezellig.
Maar hieraan hangt een prijskaartje en het prijskaartje van het grootste festival het TT-festival stijgt elk jaar. Loc 7000 legt elk jaar een hogere rekening neer. Wij vinden het principieel ongepast om deze rekening nu maar even bij de Asser ondernemers neer te leggen. Eerst maar eens met diegene aan tafel die de rekening presenteert en de mogelijkheid nadrukkelijk open houden om het festival opnieuw aan te besteden.


== 3 ==
BIBLIOTHEEK

Assenaren, uw college draait de bibliotheken in Assen de nek om. Waarschijnlijk zijn ze tot de conclusie gekomen dat deze overbodig is omdat ze al een boek hebben en sommigen leden van het college zelfs twee en een plaatjesboek. Anders Assenaren kan ik niet begrijpen hoe ze met dit voorstel durven te komen. Nu zou u kunnen zeggen dat ik er een karikatuur van maak. Dat ziet u dan verkeert want het is het college dat er een karikatuur van maakt.
Dwars door alle afspraken uit het verleden heenfietsen. Zeggen; wij willen een goede bibliotheek in de Nieuwe Kolk en de wijken maar ondertussen pakken we hen een groot deel van de middelen af om dit waar te kunnen maken, lappen eerder gemaakte afspraken aan onze laars, en zijn dan ook nog verbaasd zijn dat ze zich niet als schaap naar de slachtbank laten leiden.
Onbegrijpelijk en met verstrekkende gevolgen. De wijken sluiten en niet naar de Nieuwe Kolk en 2 miljoen terugstorten naar de NAM. Deze 2 miljoen die overigens al lang op de rekening van de gemeente staan zijn expliciet geoormerkt voor de bibliotheekdiensten. Einde verhaal en verstrekkende gevolgen voor Nieuwe Kolk.
College wees verstandig een fout maken kan en mag, liever niet natuurlijk maar in fouten blijven volharden getuigd van louter domheid en daar geloven we niet in. Het is nog niet te laat, en met de mensen van de bibliotheek is best te praten ook over hun bijdrage aan uw kastekort.

Wij verwachten dan ook dat u deze maatregel intrekt. Heel eventjes hebben wij u er van verdacht deze excessieve maatregel met opzet opgenomen te hebben. De bliksemafleider in de begroting. Half Assen en een groot deel van de raad zou over u heen vallen waarop u de maatregel intrekt. Zo'n groots gebaar zou er vervolgens toe leiden dat alle andere maatregelen geruisloos worden goedgekeurd. Maar nee zo mogen we niet denken.

Tot slot een tweetal opmerkingen.

Naar onze mening zijn we er nog niet. Het kabinetsbeleid voorspelt weinig goeds. We gaan onzekere tijden tegemoet. Assen zal nog de nodige tikken oplopen op de beleidsterreinen van werk, inkomen en bijstand, re-integratie, werkvoorzieningsschap. Wij vrezen gezien de nu getroffen maatregelen dat met name de inwoners die hierop aangewezen zijn de voeten niet droog zullen houden. Wij hopen natuurlijk dat we dit helemaal verkeerd inschatten en horen graag uw mening.

Uw collegeprogramma draagt de titel “Assen Bouwt”. Wij kunnen ons maar ten dele aan de indruk onttrekken dat u dit wel heel letterlijk neemt. Vooral bouwen in steen, cement, bruggen, beton, sluizen en asfalt waarbij het bouwen aan sociale samenhang het kind is wat met het badwater wordt weggegooid.

Maar ja waar gehakt wordt vallen spaanders.

Ook een  voor Assen?