PLOP op bijeenkomst over begrotingsvoorstellen in Gemeentehuis.

A.s. zaterdag 6 november presenteert het Asser College in het gemeentehuis de begroting 2011.
Voor U, de burger van Assen, bestaat die dag de mogelijkheid om met de lokale politici van gedachten te wisselen over deze begroting. Uw mening is voor ons belangrijk!!!
Maak gebruik van de gelegenheid om Uw stem te laten te horen over de vergaande bezuinigingsvoorstellen van het College. Bent u het bijvoorbeeld eens met de sluiting van de bibliotheekfilialen in de wijken? Of wat vindt U van het voorstel om de 900 kg grof vuil die U nu nog gratis kunt storten per jaar, af te schaffen, m.a.w. U betaalt iedere kilo die U stort op het milieupark.
Van al die bezuinigingsmaatregelen kunt u zaterdag kennis nemen.
Het gemeentehuis opent haar draaideur om 10.00 en om 16.00 uur gaat diezelfde deur dicht.
Dan kunnen de Assenaren in het stadhuis kennis nemen van de begrotingsvoorstellen 2011 van het college.
PLOP  roept iedereen op zoveel mogelijk aanwezig te zijn om informatie op te halen over de begroting 2011 en uw mening te horen. Per slot van rekening vinden wij Iedere Assenaar een beetje burgemeester  op de bijeenkomst in het gemeentehuis die in de plaats komt van de ‘Ik en mijn gemeentedag’ op het Koopmansplein. Dit ook al in het kader van die bezuinigingen!

Die houden grote bezuinigingen in; zegt het College. Het is de Stadspartij PLOP er veel aan gelegen helder te krijgen wie de rekening van die bezuiniging moeten betalen.
Laat U niet alleen zien, maar ook horen...!

Andre Dik
secretaris PLOP

Ook een  voor Assen?