Cameratoezicht, a never ending story.

Ook nu weer een te kleine raadssteun voor CT. Alleen VVD/D66/Sengul/PLOP verklaard voorstander!
CDA/CU/PvdA/SP niets tegen hetgeen nu reeds gebeurt(scholen/ CT in de private sector) maar niet voor CT in de publieke sector.
Iedere keer weer de kreet liever meer blauw op straat. Wat wij(PLOP VVD) pareerden door te zeggen dat wij dat onnodig vinden, want Bike patrol en andere politie is wel aanwezig, maar wordt steeds te laat aangestuurd. Dit wordt verbeterd door preventieve actie te ondernemen met behulp van gedeeltelijk live CT toezicht.
GL vindt dat er tot op heden nog niet genoeg geweld gebruikt(!!!!) word om welke vorm van CT te rechtvaardigen.
Vrieling van de PvdA verstopt zich achter allerlei nietszeggende onderzoekjes om CT af te wijzen.

Heb haar het advies meegegeven zich eens wat vaker in de binnenstad te begeven op een wat later tijdstip, dan maakt ze de realiteit ook eens aan der lijve mee.
Had ze niet van terug!
Had wel het idee dat politie en korpsbeheerder wel meer dan ooit openstonden voor verdere invoering.
Ze gaan toch verder kijken naar mogelijkheden en zullen APV aanpassen. Wel met de restrictie dat verdergaande invoering voorgelegd wordt aan de Raad.
Viel toch wel weer op(of eigenlijk ook weer niet) dat de huidige Coalitiepartijen er nog steeds niets bijgeleerd hebben en het weer erg met elkaar eens waren.
Over het algemeen was er sprake van heel selectief(ouderwets links gekleurde bril van onwil!) lezen van de toch wel uitgebreide informatie door de CT tegenstanders.
Een goed lezer kan eigenlijk niets anders concluderen uit het rapport dat CT enkel en alleen maar voordelen oplevert bij weloverwogen invoering!

 


Mijn bijdrage tijdens de raadsvergadering:

Het lijkt het erop dat deze door PLOP reeds lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling zal gaan. In ieder geval lijken wij meer steun uit, tot op heden onverwachte hoek, te gaan krijgen.
De discussie over CT hebben wij eind jaren 90 voor het eerst aangezwengeld. Toen er zich begin 2000 regelmatig problemen voordeden in de Rolderstraat en in de Brinkstraat is er op PLOP’s initiatief een rondje gemaakt langs de probleemlocaties. Omdat dit verder ook geen zoden aan de dijk zette hebben wij een voorstel gedaan in de Commissie Algemeen Bestuur om een werkgroep in te stellen die kennis moest gaan vergaren en een onderzoek moest gaan doen naar de mogelijkheden van CT in de binnenstad van Assen. Ook dit stuitte weer op veel tegenwerking. Onder aanvoering van de toenmalige Korpsbeheerder(D. van As) met in haar kielzog het Asser politieapparaat en de meeste partijen werd ook dit weer afgeschoten. Omdat er zich steeds meer uitwassen plaatsvonden in de binnenstad  hebben we in 2003 zelfs een motie CT ingediend, maar U voelt um waarschijnlijk al aankomen. Ook deze heeft het niet gehaald!
De krampachtigheid waarmee dit alles gepaard ging blijft voor ons een groot mysterie.
Want eigenlijk was er al jaren sprake CT binnen de gemeente Assen.(parkeergarages, particulier v/d Kuil, Diana etc.)Echter de waas van schijnheiligheid waarmee dit alles omgeven was bleef ons verbazen en storen.
Maar nu gloort er hoop aan de horizon. Is er nu sprake van voortschrijdend inzicht?
Ik weet het niet, maar het lijkt er wel op dat, een overigens schandalig voorval, waarbij politieagenten mishandeld zijn, er de oorzaak van is dat er een omslag is gekomen bij de verantwoordelijke partijen.
Terug naar het heden!
Wij hebben nu een zeer lijvig rapport ontvangen dat eigenlijk niet aan duidelijkheid te wensen overlaat. Ervaringen van verschillende instanties en verschillende steden die reeds CT toepassen zijn zonder uitzondering overwegend positief te noemen.
Dus ik hoef me niet te veel meer te verdiepen in de materie. We hoeven per slot van rekening het wiel niet voor de zoveelste keer uit te vinden.
Concluderend zijn er eigenlijk alleen maar winnaars. Ik noem een paar voordelen: het veiligheidsgevoel bij de inwoners en beschermers, oplossingshulp, eerder ingrijpen bij incidenten, meer aangiftes, want de politiecijfers zijn ( buiten hun schuld om) niet erg betrouwbaar.
Het enige vaak genoemde nadeel is de inbreuk op de privacy. Nu kan ik daar heel kort over zijn. PLOP vindt dat de privacybelangen, van degenen die deze maatregelen nodig maken, bij lange na niet opwegen tegen de voordelen.
En zij die niets misdaan hebben hebben ook niets te vrezen!
Dan blijft er nog de keuze van waar en in welke mate wij CT gaan toepassen.
De probleemgebieden in Assen zijn redelijk gemakkelijk aan te geven. In de binnenstad zijn het de reeds eerder genoemde Rolderstraat en naaste omgeving, De Brinkstraat en naaste omgeving, de omgeving Markt/Kerkplein/Kerkstraat. (volgens PLOP verdient deze  laatste straat extra aandacht, want deze begint steeds meer te lijken op de Rolderstraat ‘oude stijl’ a.g.v. het sterk toenemende uitgaansgeweld!
Daar waar bij de verschillende winkelcentra in de wijken en op bedrijventerreinen nog geen sprake is van reeds eerder gerealiseerd particulier CT.
Blijft over, ter bescherming tegen vandalisme, de Europaweg-West.
Gezien de vernielingen aan de glasschermen en de daarmee gepaard gaande kosten betaald het systeem zich hier zelf terug.
Aan de vorm van controle kunnen later invulling geven. Al spreken wij wel een duidelijke voorkeur uit voor gedeeltelijk ‘live’ toezicht!
Met betrekking tot het juridisch dichttimmeren van het geheel is er genoeg jurisprudentie voorhanden, zodat de gemeente zich hierover ook niet al te grote zorgen hoeft te maken.

 

Voor de raadsleden die niet het vermogen in zich hebben om zelf op onderzoek uit te gaan en diverse oproepen op Twitter plaatsten zal ik hieronder wat links vermelden:  (red)

Cameratoezicht op Wikipedia

 

Ook een  voor Assen?