Begroting 2010 - 2e ronde

Voorzitter, collega's, geachte belangstellenden.

Bijzonder hoe je de werkelijkheid op verschillende manieren kan beleven. De coalitie is bijzonder aardig voor elkaar en het college daar waar de oppositie kritisch is en vooral het college schets als een club van veel woorden en weinig wol.
Het lijkt er verdacht veel op dat het geschuifel om de stoelendans al weer begonnen is want misschien mag je wel weer meedoen. Laten we het niet hopen want een frisse wind kan deze ingeslapen club wel gebruiken.


De beantwoording van het college was uitgebreid zonder al te veel te zeggen. Op veel punten is niet ingegaan of worden simpelweg overgelaten aan hun opvolgers. Opmerkelijk was dat het college inziet dat de communicatie nogal wat te wensen heeft overgelaten. Interessant is natuurlijk welke lessen hieruit worden getrokken maar daar horen we niets over.
Een lichtpuntje is dat er gesproken is met bewoners van de Witterstraat. Ook hebben ze enkele wensen gehonoreerd gekregen. Jammer is dat er pas gesproken werd toen er een volksopstand dreigde en niet vanzelfsprekend dat bewoners vooraf betrokken zijn. Bijzonder ook dat de aanbesteding de deur uit was voordat het gesprek plaatsvond. Met andere woorden men was het eigenlijk niet van plan.

Voorzitter wij zijn nog steeds van mening dat we onze inwoners moeten betrekken bij de bezuinigingen die Assen te wachten staan. Een doorsnede van inwoners, instellingen en ondernemers die over hun eigen hegje heen kunnen kijken en meedenken met raad en college.
Het zuur zal tenslotte aan hun gepresenteerd worden. De vorm en het tijdstip waarop daar kunnen we het over hebben. Niet of we hen betrekken maar het stadium waarin.

Verheugd zijn we dat we eindelijk eens over cameratoezicht gaan praten. Het had wat PLOP betreft veel eerder gemoeten en dat had ons wellicht veel geld en daders opgeleverd.

Ook is de Assenaar gerust gesteld over de voortgang van het Cultureel Kwartier oftewel De Kolk. Deze is gereed in 2011. Wij zijn niet overtuigd en denken dat het dan waarschijnlijk nog een openluchttheater is.

Teleurstellend is dat het college met geen woord rept over onze monumenten die verpauperen en niets richting eigenaren wensen te ondernemen. Wij vinden dit een regelrechte schande.
Ook hoor je ze niet over jongerenhuisvesting en jongerencultuur. Met de mond belijden dat jongeren behouden voor de stad zo belangrijk is maar ondertussen geen initief tonen om hieraan uitvoering te geven.

Net zo min reppen ze met geen woord over het verdwijnen van gelden om vluchtelingen succesvol te laten integreren. Ook van de andere partijen en met met name van onze sociaal democratische vrienden hoor je niets. Jammer.

Met betrekking tot de begroting hadden we eerder al aangegeven akkoord te gaan. Van nieuw beleid is geen sprake van. De winkel blijft draaien door een kleine greep uit de spaarpot. Het college heeft er voor gekozen de echte bezuinigingsdiscussie over te laten aan haar opvolgers.
Eind dit jaar komt het echte pijndossier op tafel.

De motie van de PvdA kan ondanks dat de motivatie niet klopt rekenen op onze steun. Iets extra's aan het einde van het jaar voor onze inwoners die al lange tijd in het verdomhoekje zitten is altijd goed.

Ook een  voor Assen?