Gemeente Assen valt door de mand.

Mensen maken de stad is het motto van dit gemeentebestuur, althans op papier. “Samen met de inwoners de stad vormgeven, iedereen mag meedoen en meedenken, grote betrokkenheid bij veranderingen in de buurt en een gemeente die wil luisteren en de afstand tussen burgers en bestuur wil verkleinen”. Zomaar een aantal citaten uit de geloofsbelijdenis oftewel het bestuursprogram van het college PvdA, CDA en Christen Unie. Hoe schril is het contrast met de werkelijkheid. Niet luisteren, niet betrekken, kil en arrogant  je eigen gang gaan.

De sloop van het eerste ziekenhuisje van Assen was een aardige testcase met betrekking tot de warme communicatie van dit college. Net doen of je het wilt behouden. Dit op al het informatiemateriaal tot uitdrukking brengen inclusief de mansgrote borden bij de sanering van het gasfabriekterrein. Ineens als een dief in de nacht vraag je midden in de zomervakantie van raad en inwoners een sloopvergunning aan. De Asser Historische Vereniging en PLOP merken dit op en tekenen  bezwaar aan.
Echter voordat de AHV en PLOP gehoord worden door de bezwarencommissie, wil het slopersgilde onder leiding van het college van Assen de panden vernietigen. Een gang naar de rechter was dan ook het enige dat de AHV en PLOP restte.

En het interview op de radio hieronder:
{rokbox title=|Ruud bij RTV Drenthe| thumb=|images/stories/demo/rokbox/logo_rtv.jpg| size=|250 15| album=|demo|}http://212.178.73.48/media/radio/CEEBAC3489ECF7D5C125765400483B8C_WFiles_1.mp3{/rokbox}
Klik op bovenstaand plaatje voor het interview van Ruud bij Radio Drenthe.

Men zou mogen verwachten dat het college alsnog de bezwaarmakers wilde aanhoren om te vernemen wat hun inhoudelijke bezwaren zijn. Niets is minder waar. Het college vraagt als eerste aan de rechter of ze wel naar deze betrokken Assenaren behoeft te luisteren. Zo niet, dan kunnen ze immers fijn hun sloopdrift botvieren. De bestuursrechter komt tot de conclusie dat, ondanks het feit dat er in de statuten van PLOP staat vermeld : “alle wettelijke middelen kunnen worden aangewend om belangen van Assen of Assenaren te behartigen” dit echter onvoldoende nauwkeurig is omschreven.
Gevolg is dat inhoudelijk de zaak niet wordt besproken en de gemeente Assen een lange neus kan trekken tegen de AHV en PLOP m.a.w. : “wij hoeven van de rechter lekker niet naar jullie te luisteren”

{rokbox align=|right| title=|Een nieuw college zal veel puin moeten ruimen. Van de panden aan de Witterstraat zal binnenkort, zoals zoveel in Assen hun voorgingen, alleen nog een plaatje in het archief te zien zijn. College gefeliciteerd met deze geweldige overwinning. Wij stellen u voor hiervan ook vooral weer een mooie foto of misschien nog beter nog een schilderij te laten maken. Het college met slopershamers voor de panden Witterstraat 35 en 37. Mooi voor het nageslacht. |}images/stories/verkiezingen/benwassen2009sloop.jpg{/rokbox}

Van de panden aan de Witterstraat zal binnenkort, zoals zoveel in Assen hun voorgingen, alleen nog een plaatje in het archief te zien zijn. College gefeliciteerd met deze geweldige overwinning.
Wij stellen u voor hiervan ook vooral weer een mooie foto of misschien nog beter nog een schilderij te laten maken.
Het college met slopershamers voor de panden Witterstraat 35 en 37. Mooi voor het nageslacht.

Ruud Wiersema

PLOP-fractievoorzitter

 

 

Ook een  voor Assen?