Drugsoverlast in Talmastraat

Met een inval in een drugspand aan de Talmastraat en de aanhouding van elf verdachten heeft de politie dinsdagmiddag een voorlopig einde gemaakt aan de overlast door drugshandel in de Talmastraat. Aan het eind van de middag ging de politie het pand binnen, waarna zes mensen werden opgepakt.
Kort voor de inval waren al vier mannen gearresteerd, die de woning binnen waren gegaan om drugs te kopen. Later is bij een tweede actie in een woning aan de Dingspelstraat een elfde aangehouden. Zo meldde woensdag de politie.
In het uitvoerige bericht werd verklaard dat politie is opgetreden, nadat er bij herhaling klachten van bewoners waren binnen gekomen over de overlast die er constant werd ondervonden van drugs gebruikende lieden in hun straat.
Raadslid Kees Boonzaaijer van Plop heeft zich over deze affaire met een uitvoerige brief tot het College van B&W en de korpsbeheerder van de Politie Drenthe gewend en daarin zijn onvrede geuit over wat er aan deze inval vooraf is gegaan.
Hij schreef:

 

Geacht College/Korpsbeheerder,

Asser politie reageert alert op meldingen inwoners. Of     niet soms?

Met grote verbazing(of eigenlijk ook weer niet) heb ik kennisgenomen van de melding dat de politie op dinsdag 9 december 2008 een inval heeft gedaan in een drugspand aan de Talmastraat in Assen. De motivatie om over te gaan     tot dit “kordate optreden”was volgens de politie en nu     komt het: “De geregelde meldingen van overlast die zij kreeg de laatste tijd. Vooral het onveilige gevoel van de buurtbewoners was de aanleiding om in actie te komen.”

En hiervan springen mij nou de tranen in de ogen! Waarom?
In september 2007 werd ik door omwonenden en inwoners van de Molukse Wijk aangesproken op het feit dat de politie en gemeente niks deed met hun klachten en zij het idee hadden niet serieus genomen te worden.

Waaruit bestonden deze klachten zoal?
• Een komen en gaan van junks en wel met een regelmaat van een 24 uurs economie en dat 7 dagen in de week.
• Spuiten in de naaste omgeving van het pand.
• Gebruikers die op strooptocht waren in de tuinen van omwonenden.
• Lawaaioverlast.(gierende banden, claxonerende auto’s en schreeuwende     bezoekers)

Na een groot aantal mensen gehoord te hebben en overtuigd geraakt te zijn van de overlast heb ik, om te voorkomen dat de betroffenen “het recht in eigen hand” zouden nemen, na de raadsvergadering van 11 oktober 2007 wethouder Piek hierover (informeel)benaderd. Tijdens dit onderhoud heb ik hem de problemen voorgelegd en aangegeven dat ik hierover graag een
gesprek met de korpsbeheerder(burgemeester) zou willen hebben. Het gesprek is er niet van gekomen, maar de meldingen zijn wel doorgegeven.

In een reactie hierop door een gemeentelijk medewerker openbare orde en veiligheid en tevens contactpersoon naar de politie toe, werd mij te verstaan gegeven dat de politie deze groep al enige tijd in de gaten hield en dat spoedig tot actie overgegaan zou worden. Na nog enige malen contact over en weer gehad te hebben over de  problemen in de Talmastraat ontving ik op 19 december 2007 een Sms’je met de volgende tekst:”Cees, voorbereidingen worden getroffen om zeer binnenkort tot actie over te gaan. Info is vertrouwelijk, hou het i.v.m. onderzoek nog even voor je”.

Dit Sms’je was gebaseerd op de informatie die sw ambtenaar ontvangen had van de politie, dus hem treft geen blaam.
Wat schertst dan mijn verbazing dat er bijna 1 jaar later een inval heeft plaats gevonden.
Samengevat heeft het, vanaf de eerste melding, ruim 15 maanden geduurd voordat de politie in actie is gekomen om de op dit adres woonachtige dealer op te pakken. Daarbij komt het ongelofelijke gegeven dat deze man al meerdere veroordelingen achter zijn naam had staan en enkel en alleen vanaf een nieuw adres(ouderlijke woning!) zijn drugs uitleverde.

Dit kan de burger toch niet het gevoel geven dat er geluisterd wordt naar de signalen uit de samenleving.

Ook een  voor Assen?