plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Op de raadsvergadering van 4 december jl. is de door PLOP geschreven motie, waarin het college wordt opgedragen een onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een multifunctionele sportaccommodatie (met daarin zaalsport, wielersport, ijssport, zwembad en wellicht nog andere takken van sport) met algemene stemmen aangenomen.

Hopelijk geeft dit onderzoek ons ook meer duidelijkheid over de haalbaarheid van de door ons zo gewenste ijshal.
         
Tijdens deze raadsbijeenkomst heeft PLOP de als raadslid afscheidnemende Theo Verdegem symbolisch een fles “Kolkwater” aangeboden. Dit onder de noemer “ere wie ere toekomt”!

Theo heeft zich altijd erg ingespannen voor het openstellen van de Vaart. Hierbij heeft hij van verschillende kanten (o.a. de PvdA) stevige weerstand ondervonden.

Nu het project is afgerond en iedereen zijn blijdschap en trots over de “Nieuwe Vaart” uitspreekt, loopt het College met in het bijzonder de  verantwoordelijke wethouder, goede sier te maken met deze ontwikkelingen. Natuurlijk mogen zij ook trots zijn, maar heb dan wel het fatsoen de  “inspirator” de eer te geven die hij verdient!