Raadsvergadering van 4 december

Op de raadsvergadering van 4 december jl. is de door PLOP geschreven motie, waarin het college wordt opgedragen een onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een multifunctionele sportaccommodatie (met daarin zaalsport, wielersport, ijssport, zwembad en wellicht nog andere takken van sport) met algemene stemmen aangenomen.

Hopelijk geeft dit onderzoek ons ook meer duidelijkheid over de haalbaarheid van de door ons zo gewenste ijshal.
         
Tijdens deze raadsbijeenkomst heeft PLOP de als raadslid afscheidnemende Theo Verdegem symbolisch een fles “Kolkwater” aangeboden. Dit onder de noemer “ere wie ere toekomt”!

Theo heeft zich altijd erg ingespannen voor het openstellen van de Vaart. Hierbij heeft hij van verschillende kanten (o.a. de PvdA) stevige weerstand ondervonden.

Nu het project is afgerond en iedereen zijn blijdschap en trots over de “Nieuwe Vaart” uitspreekt, loopt het College met in het bijzonder de  verantwoordelijke wethouder, goede sier te maken met deze ontwikkelingen. Natuurlijk mogen zij ook trots zijn, maar heb dan wel het fatsoen de  “inspirator” de eer te geven die hij verdient!

Ook een  voor Assen?