Assen en haar Cultuurpaleis.

Na een periode van ongeveer 40 jaar lijkt er een eind gekomen te zijn aan de martelgang, die er toe zou moeten leiden(al is lijden hier meer op zijn plaats!) dat Asser cultuurminnaars eindelijk dichter bij huis aan hun gerief zouden kunnen komen.
Het Asser College dat steeds maar weer aangeeft cultuur hoog in het vaandel te hebben, is er bijna in geslaagd het, gevoelsmatig, eeuwig durende proces tot een einde te brengen
Het woordje “goed” wordt hier echter node gemist!

Na eerst de Gemeenteraad op een slinkse manier monddood gemaakt te hebben, vanuit de coulissen gesteund door de applausmachine van CDA, Christen Unie en PvdA, werd de Asser bevolking een dikke vette “democratische” worst voorgehouden.

De Assenaren hebben het laatste woord, zij mogen bepalen welk ontwerp hun binnenstad zal verrijken!
Deze steeds zo opgehemelde procedure bleek echter aan alle kanten te rammelen, met als gevolg dat kiezen overbodig werd.
Het College, dat al meermaals blijk heeft gegeven lak te hebben aan inbreng van buitenaf, heeft voor het gemak maar voor ons gekozen! Ziehier weer een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet in de contacten met onze inwoners.
De door dit College te pas en te onpas gebruikte “gevleugelde” kreet van “warme communicatie naar de burgers toe” blijkt weer eens een “dooddoener”! Eenrichtingsverkeer i.p.v. interactie.

Zonder dat de buitenwacht zelf heeft kunnen constateren waar het aan schortte bij de andere ontwerpen worden wij afgescheept met een ontwerp dat aan vrijwel alle eisen voldoet, behalve aan schoonheid!
De eerste gedachte die in je opkomt, bij het zien van het ontwerp, is dat de gevel van de Hema 50 meter naar achteren is verplaatst.
Ik zie het dan ook al helemaal voor me! Bezoekers van buiten Assen, die nog niet bekend zijn met de nieuwe situatie, staan in de foyer van het nieuwe “theater” en schieten de eerste de beste medewerker aan met de vraag of de “afdeling rookworsten” misschien is verplaatst?
{mosimage}
Is dit humor?
Nee natuurlijk niet! Het is te triest voor woorden dat ons, een onder tijdsdruk genomen beslissing, de komende 40 jaar zal achtervolgen, als zijnde de zoveelste historische miskleun van de gemeente Assen!
Het “theaterstuk” dat B&W heeft opgevoerd heeft een hoog cultureel gehalte, echter met de nadruk op “cul”!   


Kees Boonzaaijer,
Namens de PLOP-fractie

Ook een  voor Assen?