Tweede termijn algemene beschouwingen begroting 2009

Voorzitter, collega's belangstellenden.

In onze eerste termijn hebben we gepleit voor meer daadkracht, ambitie, helderheid en initiatief.
Wij zijn niet echt gerustgesteld door de beantwoording van het college. Of moet ik zeggen voorzitter de wethouder van financiën.
Voor het eerst werden we verrast dat de gehele beantwoording door de wethouder van financiën plaatsvond. Wat ons betreft ook voor het laatst. Een vakwethouder gaat staan voor zijn beleidsterreinen en is naar onze mening beter in staat helderder, concreter en duidelijker te antwoorden.
Let wel, dit is geen diskwalificatie, maar het is nu eenmaal ondoenlijk alle beleidsterreinen tot in detail te beheersen.
 

En daar voorzitter zit wat ons de kneep. De beantwoording was algemeen en daardoor op een aantal uitzonderingen na vaag en te weinig concreet. Helemaal geen antwoord hebben we gehad op de vraag waarom een aantal gemeentelijke belastingen niet voor een jaar te bevriezen inplaats van simpelweg de trendmatige verhoging toe te passen.
Tal van zaken werden weer toegezegd; in het voorjaar, voor de zomer. Een schone taak voor onze griffier om de lijst weer eens aan te vullen en actualiseren.

Een bloemlezing van de uitspraken van de wethouder en onze interpretatie:

 •     “Wij hebben u gehoord”;  de wethouder is dus niet doof.
 •     “We kijken er naar”; maar zien er niets in
 •     “We nemen het mee”; maar doen er voorlopig niets mee
 •     “We zijn aan het schrijven”: nu maar hopen dat de inkt niet op is
 •     “Een interessante gedachte”; hoe verzinnen ze het
 •     “We houden het in het achterhoofd”; stoppen het ver weg.
 •     “Wij werpen het niet weg”; maar omarmen het ook niet
 •     “De brief is onderweg”;  we moeten hem nog wel schrijven, waar is de pen of is de postbode in staking

  Kortom voorzitter beste collega's echt tevreden hierover kun je niet zijn. Volgens het college komt alles goed, is nagenoeg alles in control, is er niets aan de hand en kunnen we rustig gaan slapen.

  Wij zijn niet gerustgesteld dat “De Vaart erin...”zit. Tal van projecten, waar wij in eerste termijn aandacht voor gevraagd hebben, op het terrein van de stadsontwikkeling, de cultuur, het sociale Assen en de sport zit weinig of geen vaart in.

  Ronduit teleurstellend, ja zelfs onacceptabel is het dat er niets extra's wordt geboden aan de minima, sportclub Bartje het maar uit moet zoeken omdat de gemeente haar huiswerk niet klaar heeft.
  Waar hebben we het over als we de gevraagde subsidie tegenover de 600.000,- van de VUELTA plaatsen. Vluchtelingenwerk geen activiteiten meer kan bieden en als lauwe reactie krijgt: “Ze kunnen mij bellen”. Een beetje initiatief om de stad op te fleuren met een stadsdichter, muzikant en fotograaf zit er ook al niet in.
  Voorzitter als deze opstelling niet verandert zullen we niet instemmen met de begroting. Wij kunnen en willen niet verantwoordelijk zijn voor een besluit waar aan de ene kant veel kan maar aan de andere, zo herkenbaar voor onze inwoners, niets.

  Namens PLOP

  Ruud Wiersema

 

 

Ook een  voor Assen?