Begroting gemeente Assen 2009

Voorzitter, collega's en belangstellenden.

 Vandaag bespreken we, sterker nog mogen we een mening geven over de begroting voor 2009.

Veel, heel veel goede voornemens opgeschreven op ruim 1,7 kilo papier.

Wij mogen er van alles van vinden mits we dat in maximaal 10 minuten kunnen uitspreken.

Dat betekent keuzes maken en wij hebben dat gedaan. Dus beginnen we met de bedankjes voor de ambtelijke ondersteuning en de altijd heerlijke koffie.

Maar voorzitter we hebben nog wel iets op de lever.

Financieel

De begroting is goed leesbaar. Hierin hebben we de laatste jaren flink winst geboekt.

Onze complimenten hiervoor. Assen is een financieel kerngezonde gemeente met een sluitend huishoudboekje en de nodige centjes, of zoals u wilt reserves, op de bank. Gelukkig niet ondergebracht bij een IJslands of ander goksyndicaat.

Financiële  pijn kennen we niet, bezuinigingen zijn niet aan de orde. Zelfs de trendmatige verhogingen zouden we achterwege kunnen laten. Een pas op de plaats met betrekking tot de plaatselijke belastingen. Dan nog staat niets ons in de weg om wat van de stad te maken.   

En daar voorzitter zit ons eerste kritiekpunt. Dit college staat nu ruim 2 ½ jaar aan het roer van Assen en 2009 zou het oogstjaar moeten zijn.

Maar wat zien we: het kabbelt wat aan als de Drentse Aa. Er wordt netjes op de winkel gepast, aan goede voornemens ontbreekt het niet maar daar blijft het voor een groot deel ook bij.

We overleggen ons suf, produceren stapels onderzoeken, nota's en papier. Maar in papier kun je niet wonen. Het spettert niet. Nergens vliegen de vonken er vanaf en ondertussen kent de stad meer lege plekken dan Rotterdam in 1940. De Citadel/Rolderstraat, Weierstraat/Cultureel Kwartier, ex-Wander locatie, voormalig Acmesaterrein, het Messchenveld . Kortom het schiet niet echt op.

Maar voorzitter u kent ons niet als azijnpissers en dus gaan we aan de slag om er het komende jaar wat van te maken. Op een aantal van de 12 programma's komen we dan ook met concrete en haalbare voorstellen, opmerkingen of adviezen zodat deze bestuursperiode toch nog wat kleur krijgt.

Ook zullen we u herinneren aan eerder gemaakte, maar nog niet nagekomen afspraken.

Alles gezien de tijd; praktisch, gericht op hoofdlijnen, maar het waard om nader te worden bekeken en uitgewerkt.

 
Klantgerichtheid en informatievoorziening.

Betere klantgerichtheid,  informatievoorziening, dienstverlening en vereenvoudiging van zo'n 30 processen. Wij juichen dit toe. Sommige processen kunnen we natuurlijk ook afschaffen. Dat is nog eens een vereenvoudiging. Om te beginnen met welstandstoezicht wat ons betreft.
Daarnaast gaat u duidelijker en begrijpbare brieven schrijven aan onze inwoners. Wellicht kunt u het protocol begrijpelijke taal nog een uit de la trekken. Dit is op initiatief van PLOP 6 jaar geleden al ontwikkeld maar door alle nieuwe collegeleden en ambtenaren wellicht vergeten. Hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Het aantal elektronische informatieborden bij de toegangswegen worden uitgebreid. Prima maar de leesbaarheid laat te wensen over. Oplossing is grotere schermen, groter lettertype en minder snelle tekstwisseling.


Stadsontwikkeling.

Eveneens komt in 2009 de ontwikkeling van de toeristisch recreatieve zone Baggelhuizerplas-TT Circuit aan bod. Wij zouden hieraan het woordje sportief toe willen voegen. Bij uitstek is deze zone geschikt voor sportieve invulling.

Gemeentelijke maar vooral bovenregionale/provinciale sportvoorzieningen vinden hier een plek.

Tijdens de vorige begrotingsbespreking hebben we al aangegeven voorstander te zijn van een wielersportcentrum op deze plek. De plek is groot genoeg en geschikt voor meerdere in- en outdoorsporten zoals zwembad, klimwand en multifunctionele hal met natuurlijk een ijsvloer.

Nu zult u denken daar heb je hem weer met zijn ijshal.

Voorzitter, collega's Max Bruins heeft er 20 jaar over gedaan om zijn wielersportdroom voor elkaar te krijgen. Wij zijn nog maar op de helft en gaan dus vol goede moed door.

Omdat hier naar onze mening sprake is van regionale voorzieningen zijn we van mening dat we voor cofinanciering zeker op andere deuren mogen aankloppen o.a. die van de provincie en sportkoepels.


Kunst en cultuurr.

De kunst en cultuur heeft in PLOP altijd een pleitbezorger gekend. Vorig jaar hebben we al gepleit voor een evenementenbureau in de stad. Zoals wel vaker vond men het een aardig initiatief waar je dan vervolgens nooit meer iets van hoort. Hoe staat het ermee college?

Wij voelen ons zwaar bij de poot genomen door Loc 7000. Ze zetten een goed programma neer maar  leggen het tweede jaar even een extra rekening neer van 80.000,- euro en gooien ondertussen de Asser PopAsbands er ook nog even uit.

Het college betaalt netjes en reserveert het ook voor 2009. Zomaar 160.000,- euro meer dan in het contract overeengekomen.

Wij vragen ons af, samen met de  andere inschrijvers op de TT festiviteiten 2 jaar geleden, wat is een contract nog waard?


Stadsdichter, fotograaf, muziekant en beeldend kunstenaar

Na het succes van de stadsdichter wil het college een roulatiesysteem met een stadsmuzikant en stadsfotograaf. Op slechts een onderdeel willen we een aanpassing van dit goede idee.

Niet te zuinig, per slot gaat het om een luttel bedrag. Een stad die cultuur hoog in het vaandel heeft onderscheidt zich van anderen door de stadsdichter te handhaven en daarnaast de komst aan te kondigen van de stads muzikant en de stadsfotograaf. Welkom in cultureel Assen.

Huisvesting amateurs, popmuziek en ateliers voor kunstenaars.

Binnenkort als het aan ons ligt worden voorzieningen gerealiseerd voor amateurs, popmuziek en ateliers. College maak haast met u onderzoek; er is meer dan alleen de bibliotheken, ICO en theater.

En o ja wethouder neem u verantwoordelijkheid voor Defka. U was het die zei u verantwoordelijkheid te kennen en zo nodig met tijdelijke huisvesting te komen.

Het verbinden van het erfgoedkwartier met het cultureel kwartier is een goede zaak.

Het straatbeeld wordt aangepast, de vaak nog prachtige gevels verstopt achter blikken of kunststofplaten worden weer tevoorschijn gehaald en in ere hersteld. Een opvallende plek is ingeruimd voor een gedicht van onze eerste stadsdichter zoals vorig jaar beloofd.

Op nummer 12 of 19  komt ons toeristisch en evenementenbureau, tevens havenbureau. Drie vliegen in een klap en te realiseren binnen de budgetten die er nu voor staan.

 
Sociaal Assen

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de sociale aspecten. Niemand mag uitgesloten worden van zorg en welzijn. Deze wordt op maat geleverd en is  goed en gemakkelijk toegankelijk.

Wij schrijven begrijpbare brieven en anders komen we gewoon bij u thuis. In de wijken zijn de zorg- en welzijnsvoorzieningen aanwezig en goed bereikbaar.

PLOP is verheugd dat we de vrijwilligers gaan verzekeren, hulde hiervoor.

Dit maatschappelijk kapitaal is onbetaalbaar en moet ook zo blijven. Zomaar 25.000,- euro  voor de Stichting Present waar andere organisaties moeten knokken voor veel lagere bedragen vinden wij ondanks hun goede werk wel in schril contrast staan. De verzekering echter is een prima zaak en  passende waardering.

Zorgen maken we ons over vluchtelingenwerk. Met het versoberen van de budgetten duikt vluchtelingenwerk onder de kritische grens van bestaansrecht en leggen we het probleem ergens anders neer. Wij begrijpen het niet maar willen het college de kans geven het ons uit te leggen.

Dat er een onderzoek wordt gedaan naar de klanttevredenheid van GKB, ISD en Alescon is een goede zaak. Wanneer kunne we de resultaten verwachten? Stel wij willen nog iets met de uitkomsten dan is er weinig tijd meer.


Sport en ontspanning

Op het terrein van evenementen, cultuur, sport en toerisme wil Assen zich verder ontwikkelen. Samen met andere partners voortvarend werken aan promotie van de stad en citymarketing.

Uitbreiding van bestaande en nieuwe evenementen, een knaller zoals de Vuelta moet Assen op de kaart zetten. Maar laten we ook onze eigen sporters niet vergeten.

Hiermee doel ik specifiek op de brief van sportclub Bartje die we allemaal hebben ontvangen.

Assen als sport en evenementenstad mag niet alleen afhankelijk zijn van de bekendheid van het TT-circuit. Een circuit wat sommigen liever vandaag dan morgen zien verdwijnen.

PLOP hoort hier zeker niet bij maar wil op een verantwoorde wijze de ruimte geven aan het circuit hun activiteiten binnen en buiten de racesport uit te breiden. Een tweetal geslaagde popconcerten zijn hiervan goede voorbeelden. Stelt u zich eens voor wat de impact van een driedaags festival zoals Lowlands met 50.000 jongeren voor Assen zou betekenen. College maak u hard hiervoor.

Bij een gastvrije stad horen ook goede voorzieningen. Wat zijn we trots op onze bootjes. We denken zelfs al aan een soort Sail 2010 maar dan op Drentse schaal met veel typische Drentse vaartuigen.

Wat jammer is het dan dat het college het gewoon vertikt ondanks een motie en meerdere toezeggingen de steeds groter worden toestroom camperbezoekers alle voorzieningen te onthouden. Wanneer het college niet met een bevredigende reactie komt overwegen we een motie van treurnis.


Milieu

Op het terrein van milieu mogen we best wat actiever zijn. Aan goede voornemens als CO2 neutraal ontbreekt het niet. Ga eens echt aan de slag. Maak gebruik van alternatieve energie, zonnepanelen, de aardwarmte waar Assen bovenop zit. Geef zelf als gemeente het goede voorbeeld en verplicht anderen dat ook te doen. Laten we als gemeente zelf een subsidiefonds instellen om onze inwoners te enthousiasmeren en stimuleren om b.v. zonnepanelen aan te schaffen.

Tot nu toe is het niet meer dan window dressing en  geneuzel in de marge.


Sociale woningbouw.

Wij maken ons zorgen om de woningbouw. In het duurdere segment wordt het steeds lastiger bouwprojecten te realiseren en te verkopen. Voorbeeld zijn al de braakliggende terreinen in Assen. Starters en jongeren lijken de vergeten groep, dit terwijl we met name jongeren en studenten willen aantrekken en vasthouden.  Ga hier mee aan de slag. Doe dat nu even hoeven we daar volgend jaar niet meer op in te gaan.


Voorzitter

Dit college is kampioen toezeggingen en papierproductie. Het lijkt een beetje op de huidige slogan van de  club van de vertrokken wethouder Gerrit Piek Feijenoord.  Geen daden maar woorden.

Zoals ik al eerder zei het wordt een karige oogst voor dit college als ze de bakens niet omzetten.

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor deze mooie gemeente hebben we suggesties aan de hand gedaan om er alsnog wat van te maken. Kritisch maar coöperatief zoals u ons kent.

Ook een  voor Assen?