Beantwoording schriftelijke vragen aan het college van B&W

 

 

Uitgaand nummer:    [ Afdeling: SB/08-07548]
Beantwoording:

1.    Ja, het college is op de hoogte van de openbare verlichtingsproblematiek in “het Palet” en nabij het  TT-circuit .

2.    Het college is bereid om op korte termijn verbetering aan te brengen in de bestaande situatie.

Voor wat betreft de in aanbouw zijnde woonwijk “het Palet” zijn er met Essent Ligthing   afspraken gemaakt om, zowel de wijkstraten waar nieuwe woningen gereed zijn en de fietsroute richting het station zo snel als mogelijk van openbare verlichting te voorzien.
De werkzaamheden zullen nog dit jaar worden uitgevoerd.

De verlichting rondom de situatie van het TT-circuit vraagt om een andere benadering.
Binnen het beleidsplan Openbare Verlichting van de gemeente Assen, zijn afspraken vastgelegd hoe om te gaan met verlichting in het buitengebied.
In buitengebieden zal spaarzaam worden omgegaan met het verlichten van openbare ruimte. Voor de situatie rondom het TT-circuit vraagt dit speciale aandacht.
De problematiek van te weinig openbaar licht vanaf het Jack Middelburgplein richting het circuit zal worden opgelost door het aanleggen van “slimme verlichting”.
Deze verlichting zal op afroep tijdens evenementen worden ontstoken en weer worden uitgeschakeld. Dit door middel van een telefoon signaal of gelijksoortig signaal.
Op dit moment wordt onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden.
De verwachting is echter wel dat de aanleg hiervan nog dit jaar zal plaatsvinden.

ASSEN, 14 oktober 2008.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Assen,

Ook een  voor Assen?