Hoofdpunten raadsvergadering 16-10-2008

In het INFORMEREND BLOK werd de raad bijgepraat over de Smelt.
Geen nieuws, alleen maar een opsomming van oude feiten.

In het OPINIEREND BLOK werd de raad opgedeeld in 2 groepen.
In groep A werd het “STRUCTUURPLAN STADRANDZONE” besproken. (info Egbert!)

Groep B hield zich bezig met de zoveelste misrekening bij Alescon. Ook nu hadden ze hun (financiële) zaken weer niet goed op orde.
In zijn korte maar zeer duidelijke bijdrage legde Ruud zijn vinger op de gevoelige plekken.
De mensen gaan voor het geld, maar we moeten ons toch wel eens afvragen of deze Gemeenschappelijk Regeling wel de beste optie is om deze mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te bedienen.
Hierna was het tijd om de startnotities van de 2 grote evenementen(Vuelta en Themajaar) van het komend jaar te beoordelen.
Wij gaven aan altijd in te zijn voor spektakel in de stad, maar niet ten koste van alles.
Wij vinden 560.000 euro een forse uitgave.
Wij hebben het College op het hart gedrukt er voor te zorgen ons na de “afterparty” geen kater te bezorgen die niet door alcohol is ontstaan.
Wethouder Kuin reageerde hierop door te garanderen dat de gemeente Assen niet nogmaals aangesproken zou worden op een financiële bijdrage!
Over de startnotitie “Themajaar 2009” spraken wij onze ontevredenheid uit. Veel “lipwerk”  weinig concreets. Wij konden ons niet voorstellen dat dit de oogst was van een jaar brainstormen en voorbereiden. Wij besloten dan ook maar weer eens even bij te springen.
Om toch nog een historisch verantwoorde viering te krijgen ter ere van het 750 jarig bestaan van de Assen en het feit dat Assen 200 jaar geleden zijn stadsrechten kreeg hebben wij de projectgroep een aantal zeer bruikbare adviezen aan de hand gedaan.(die ook met “graagte” werden geaccepteerd!) Dus er is nog hoop!

Na een korte pauze werd de vergadering voortgezet met het BESLUITVORMEND BLOK.
PLOP had hiervoor een motie voorbereid, waarin wij het College opdragen de mogelijk- en onmogelijkheden te onderzoeken van een multifunctionele sportaccommodatie, met daarin o.a ondergebracht een IJSHAL.
Omdat de raad in de voor dinsdag 28 oktober geplande extra raadsvergadering m.b.t. de ontwikkelingen rond de Smelt ook het schaats- en zwembeleid gaat bespreken leek het ons, en met ons nog een aantal partijen, een goede zaak de NOTA SPORTACCOMMODATIES van de agenda te halen en deze pas te behandelen, zodra er meer duidelijk is ontstaan over de toekomst van de Smelt.
Blijft over te vermelden dat wij er een nieuw collega raadslid en een nieuw plaatsvervangend voorzitter bij hebben gekregen in de persoon van Koos Albronda en Frank Duut. (beiden VVD)  

Cees Boon

Ook een  voor Assen?