De arrogantie van de directeur GGZ.

 

 

Nadat we aanwezig waren bij de bewonersavond ,die de buurtvereniging in oprichting had georganiseerd in wijkcentrum de Schulp in Assen-Oost en een week later, op 25 september, in het gebouw van de GGZ te gast bij de GGZ en mevr. Neelie Schouten, directeur Bedrijfsvoering de confrontatie met de bewoners aanging en eigenlijk in mijn beleving best wel voor rede vatbaar was  hadden we een redelijk beeld wat er leefde onder de bewoners van de Herman Broodstraat en de plannen van de GGZ.

 

 

17 Bewoners moesten echte buiten in de kou blijven wachten, want er was plaats voor 25-30 personen. Maar ja als je 400 mensen uitnodigt en er ook nog een aantal geïnteresseerde raadsleden aanwezig waren, waarvan een raadslid, mevr. Eshuis, zich nogal wilde profileren, maar daar was ondergetekende niet van gediend en de voorzitter werd  verzocht dit af te kappen, want we waren aanwezig niet om Eshuis met  haar gewauwel aan te horen, maar de bewoners en de GGZ  om tot een objectief beeld te komen van de situatie en de gang van zaken.

Omdat er een grote belangstelling voor deze avond, zou de GGZ nog een avond gaan organiseren in oktober.

Een luisterend oor was op zijn plaats en geen partijpolitieke praatjes om zieltjes te winnen voor de komende verkiezingen. Een opmerking die ik gelukkig donderdagavond ook uit de mond van een bewoner aan de Herman Brood mocht horen en dat deed me deugd.

De bewoners aan de Herman Broodstraat zullen, als de plannen van de GGZ doorgaan, geconfronteerd worden met de huisvesting van 8 drugs/drank en/of gokverslaafden met een psychiatrisch verleden, een dubbele diagnose zoals dat in vakjargon heet.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 18 september met de bewoners, waar ook wethouder Langius aanwezig was, konden de aanwezige raadsleden plaatsnemen achter de tafel teneinde hun mening te geven op de hele gang van zaken en hoe nu verder.

Wij gaan van het standpunt uit, en gelukkig deelden de bewoners ook onze opstelling, dat er ook voor deze mensen een plaats in de samenleving moet zijn.

De actie die de bewoners hebben genomen is dan ook niet gericht tegen de mogelijk toekomstige bewoners, maar door de hele gang van zaken zoals die door het GGZ is opgestart.

De GGZ heeft 2 panden op het oog aan de Herman Broodstraat, t.w. de huisnrs 49 en 51, de woningen tegen het flatgedeelte aan deze straat.

De GGZ heeft alleen de bewoners op nr 47 over dit voornemen ingelicht en de rest van de bewoners aan deze straat konden dit heuglijke nieuws op een andere manier of via de media of van de bewoners van nr. 47 vernemen.

De GGZ heeft nog steeds geen lering getrokken uit de recente affaire in Beilen, waar men junks wilde huisvesten. Beilen schudde op zijn grondvesten over dit voornemen van de GGZ.

De GGZ blinkt uit in communicatie met de burger en soms zou je denken of ze (o.a. de directeur Riekus Feijen) zelf niet rijp zijn voor behandeling.

Destijds met de hele toestand rond de Vermeerschool ook met dit figuur te maken gehad en deze man leert blijkbaar slecht.

Vrijdagmiddag, 3 oktober was er op radio Drenthe een interview te horen met deze man.

Wethouder Langius had in de raadsvergadering van  donderdag jl. aangegeven dat het bestemmingsplan het huisvesten van de nieuwe bewoners van de 2 panden zoals de GGZ dat voor ogen staat, niet gerealiseerd en dat het de GGZ, net als iedere andere burger, vrij staat om een wijziging in het betreffend bestemmingsplan aan te vragen.

Maar Riekus Feijen is een strijdbaar man, dat is een feit waar je niet omheen kunt.

Eigenwijs en arrogant, want hij walst over alles en iedereen heen heeft geen oog en al helemaal geen oor voor de bewoners van de Herman Broodstraat.

Hij wist verslaggever Harry Popken zelfs de vertellen dat het intelligentieniveau van deze patiënten het gemiddelde niveau overstijgt of woorden van die strekking, want toen ik hem deze woorden hoorde zeggen, was ik met stomheid geslagen.

Wat een arrogantie van deze directeur! Van mij mogen ze hem direct de laan uitsturen vanwege zijn onvermogen tot normale communicatie met de burgers die hij emotioneel opzadelt met grote problemen, maar misschien zoekt deze man wel nieuwe patiënten.

Om knettergek van te worden.

Het woord communicatie komt blijkbaar in het handboek GGZ niet voor.

 

Egbert Prent

 

Ook een  voor Assen?