plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Na de raadsverkiezing in maart 2006 brak er voor PLOP een nieuwe periode aan. Twee zetels werden er verloren in een verkiezing die werd gedomineerd door de landelijke politiek. Plaatselijke partijen verloren overal terrein op een enkele uitzondering na. Veelal betrof het dan partijen met een zeer lange traditie of een sterk plaatselijk item zoals het verzet van Sterk Meppel tegen de komst van een asfaltcentrale.

In Assen betekende dit dat PLOP niet meer deelnam aan het nieuw te vormen college.

Alhoewel nog steeds de tweede partij van de gemeente Assen werden PLOP en de VVD bedankt voor de bewezen diensten en afgeserveerd voor deelname aan het stadsbestuur. Met name de opstelling van PLOP in de onderhandelingen met betrekking tot de komst van een openluchtzwembad en een multifunctioneel sportcentrum met ijsvloer kon niet op instemming rekenen.

Natuurlijk moeten we ook in de spiegel willen kijken. Is PLOP na twee periodes deel te hebben genomen aan het college teveel een bestuurspartij geworden. Deelnemend aan het college is veel bereikt. De cultuur heeft forse impulsen ondergaan, bewoners zijn meer betrokken als ooit tevoren, het theater heeft bredere functies gekregen en is op de historische plaats gebleven, er is een jongerencentrum van de grond gekomen, de stad is deels heringericht en leeft meer als ooit tevoren.

Daarnaast betekent deelname aan het stadsbestuur soms ook “knellende” college-afspraken omdat je het simpelweg niet alleen voor het zeggen hebt. De rol van de luis in de pels en kritische volger komt minder aan bod.

De komende jaren maakt PLOP deel uit van de oppositie. Direct in de aanloop kregen we te maken met het vertrek van Inge Eshuis. Ondanks haar stevige kritiek op Harry Wilken toen hij destijds zijn zetel meenam maakte zij nu dezelfde keuze. Het is jammer dat de fractie hierdoor een zetel verloor, maar voor de chemie in de fractie en steunfractie een winstpunt.

Voor ons als nieuwe fractie is het even weer wennen aan de nieuwe rol maar werkt ook bevrijdend. Het eerste jaar van deze raadsperiode heeft de PLOPfractie zich kritisch maar ook constructief opgesteld. Wat goed is goed en kan rekenen op onze steun. Waar de middelmaat regeert of een in onze ogen slecht voorstel er wordt doorgejast met steun van de coalitiepartijen kraken we harde noten. Zeer kritisch was de fractie over het ambitieniveau van het cultureel kwartier, de voortgang van Kloosterveste en faliekant tegen de ontwikkelingen in het erfgoedkwartier. Gepleit is er voor een stevige ontwikkeling van het TT-circuit en samen met de VVD is er een motie ingediend om dit mogelijk te maken. Recent heeft dit geresulteerd in een positief besluit.

Hiernaast heeft de fractie moties ingediend om te komen tot een nieuwe cultuurnota

(dateert van 1986), een jongerenplatform en een multifunctioneel sportcentrum met openluchtbad.  Op het sociaal terrein zijn er moties ingediend om bezuinigingen hierop ongedaan te maken. Helaas konden deze allen niet rekenen op steun van de grootste socialistische partij van Assen, de PvdA.

Een zevental schriftelijke en het dubbele aantal mondelinge vragen zijn er door ons gesteld over diverse onderwerpen o.a koopzondagen, verstoorde verhoudingen met bewonersoverleggen, verdwenen kunst en aanbesteding van de TT-nacht.

Bij de Baggelhuizerplas zou in onze visie ook kleinschalig, aan watersport gerelateerde detailhandel mogelijk moeten zijn. Een geschikte locatie zou nabij de manege kunnen zijn.

Detailhandel met mogelijkheid tot wonen. Het wonen om de sociale veiligheid in dit gebied te verhogen.

Ook in het afgelopen jaar zijn we het contact blijven zoeken met onze inwoners.

Voordat we standpunten innamen overlegden we bewonersoverleggen, WMO platform, seniorenraad, bestuur draaiorgelmuseum, sportverenigingen of belangengroepen.

Ook waren we in de stad te vinden met onze promotiewagen waar we per dag een actueel thema kiezen. Over twee weken zijn we te vinden met de promotiewagen onder het publiek van art Explosion.

Na een jaar in de oppositie beginnen we te wennen aan de veranderende rol, die af en toe ook bevrijdend heeft gewerkt. Met de leden van PLOP willen we komende tijd vooral onze blik op de toekomst werpen en hard blijven werken voor een sociaal, levendig , kleurig en kleurrijk Assen.

Namens de fractie,

Ruud wiersema