Jaarverslag 2022

Inleiding
Op 4 mei 1993 werd de vereniging "PLOP" opgericht. Blijkens de statuten stelt deze vereniging zich ten doel op te komen voor de belangen van de gemeente Assen en haar ingezetenen. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.  deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Assen;
b.  het beleggen van voorlichtings- en contactbijeenkomsten voor de ingezetenen der gemeente Assen;
c.  alle wettelijke middelen, die tot dat doel kunnen leiden, waaronder het lidmaatschap van de Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen.
Sinds 20 december 2010 gaat de vereniging door het leven als “Stadspartij PLOP”.

Gemeenteraad
Stadspartij PLOP bezet in de raadsperiode 2022-2026 5 raadszetels van de in totaal 33 die de gemeenteraad van Assen telt. De partij is daarmee, voor het eerst in haar geschiedenis, de grootste in de gemeente Assen.

De fractie bestaat sinds de verkiezingen in maart 2022 uit Henk Santing, Kees Boonzaaijer, Janna Booij, Lia de Ruiter en André Dik. Albert Roggen is plaatsvervangend raadslid, en heeft als tijdelijk raadslid gedurende twee perioden van 16 weken André Dik vervangen, die herstelde van een zware operatie. Joan Wolthers ondersteunt de fractie. Bert Jan ten Oever is wethouder.

Algemene ledenvergaderingen
De leden van PLOP kwamen in 2022 meermalen in vergadering bijeen.

Aan de orde kwamen de gebruikelijke onderwerpen als rekening, begroting, bestuur, fractie enz. Verder werd gesproken over de uitslag van de verkiezingen, de onderhandelingen voor een nieuw college, het te sluiten bestuursakkoord en de kandidaat-wethouder.

Bestuur
Het bestuur van PLOP bestond in 2022 (vanaf de ledenvergadering op 28 april) uit Ruud Wiersema (voorzitter), Joan Wolthers en Ciske Fontijn. In de ledenvergadering van 14 juni werden Geert Hagen en Henk Smit benoemd tot bestuurslid. Het rooster van aftreden is vernieuwd (zie hieronder). Instromende bestuursleden nemen in het rooster automatisch de plaats in van degene die zij opvolgen.

Functie

Naam

2022

2023

2024

2025

2026

Voorzitter

Ruud Wiersema

X

Secretaris

Geert Hagen

X

X

Penningmeester

Henk Smit

X

X

Algemeen bestuurslid

Ciske Fontijn

X

X

Algemeen bestuurslid

Joan Wolthers

X

X

Bestuursvergaderingen
In 2022 is het bestuur verscheidene malen bij elkaar geweest. Joan Wolthers vormde de verbinding tussen het bestuur en de fractie en woonde ook de fractievergaderingen bij.

Naast alle onderwerpen die werden geagendeerd voor de algemene ledenvergaderingen (zie hiervoor) is er ook gesproken over de toekomst van de partij, vernieuwing en verjonging, het verder professionaliseren en de continuïteit van de organisatie, en het verbeteren van de zichtbaarheid van de partij. Dit zijn blijvende aandachtspunten voor het bestuur.

Werkgroep PR
De werkgroep PR heeft hard gewerkt aan de voorbereiding op de verkiezingen 2022 en blijft verder werken aan het verbeteren van de zichtbaarheid van de partij. De werkgroep hanteert de hiervoor genoemde aandachtspunten ook als leidraad.

De werkgroep bestond uit Albert Roggen, André Dik en Robin Puijk.

Ook een  voor Assen?