Partijprogramma 2022-2026

Asser Stadspartij PLOP
Al bijna 30 jaar zijn wij de stem van de inwoners van Assen. Politiek lokaal onafhankelijk, gericht op onze stad, met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen.
Onafhankelijk, juist door enkel onze verbondenheid aan de Assenaren.
Vóór alles zijn wij de partij die het belang van Assen en haar inwoners centraal stelt.


Asser Stadspartij PLOP staat voor.......

een stad die in openbaarheid bestuurd wordt in en vanuit de samenleving.
Politiek hoort dichtbij de samenleving te staan en daarbij staat de Assenaar centraal. Onze fractievergaderingen zijn openbaar (http://www.stadspartijplop.nl) en we zoeken u op!

een stad met passende ambities.
Ambities die ons verder brengen in onze ontwikkeling als hoofdstad van Drenthe en zorgen voor een woon- en werkmilieu met eigentijdse en commerciële voorzieningen. De Blauwe As geeft, net als het Asser Bos, een gezicht aan de stad. Het TT-circuit, het Drents Museum en uiteraard Bartje, vormen het DNA van Assen en zijn, als pijlers, mede richtinggevend aan een verdere ontwikkeling.

een sociale stad waarin iedereen meedoet.
Alle Assenaren hebben recht op een leefbare positie in de samenleving en toegang tot de juiste zorg. Assen is een stad die iedereen het gevoel geeft welkom te zijn en erbij te horen.
En we dragen daar allemaal aan bij......in onze straat, in de wijk, ons werk, de vereniging en de openbare ruimten.

een levende en bruisende stad.
Bruisen staat voor beweging, vernieuwing en beleving. In Assen is van alles te doen, voor alle leeftijden. Met een centrum dat het kloppend hart is, voor Assenaren en haar gasten.

een schone, aantrekkelijke en veilige stad.
een aantrekkelijke stad koestert haar historie, zorgt voor een goed onderhouden openbare ruimte en een prettige leefomgeving, waar het veilig toeven is.

een duurzame stad.
De gemeente geeft het goede voorbeeld, betrekt en stimuleert haar inwoners en bedrijven, waar het gaat om b.v. energieverbruik, het groen in de stad en de woningbouw.

een financieel gezonde stad.
Met gemeenschapsgeld moet verantwoord worden omgegaan. Immers, de gemeentelijke uitgaven worden mede bekostigd door de Assenaar. Goede controle van de gemeentelijke uitgaven is noodzakelijk voor een verantwoord bestuur.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2021

Ook een  voor Assen?