plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

plopteam2018
Verkiezingsprogramma 2018 - 2022: Al 25 jaar de ogen en oren van de stad


Al 25 jaar de stem van de inwoners van Assen. Onafhankelijk, gericht op Assen met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen. Assenaren zijn onze opdrachtgevers, aan u zijn we verantwoording verschuldigd.

En hoewel we in de loop van die 25 jaar veel hebben bereikt, zijn we er nog niet. Samen met u, Assenaren, blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst.

Daarom: ”stem lokaal in het stemlokaal”.

Klik op het programmapunt voor toelichting

Assen is een stad die transparant bestuurd wordt. In en vanuit de Asser samenleving. Inwoners mee aan het roer. Geen verrassingen maar duidelijke informatie en communicatie vooraf, zodat voor iedereen helder is waar hij of zij aan toe is (en niet achteraf “masseren”).

Passend bij de schaal en identiteit van de sportieve, culturele, bruisende hoofdstad van Drenthe, waar voor elk wat wils te beleven is.

Nabij het TT-circuit ontwikkelt zich een gevarieerde Toeristisch Recreatieve Zone met onder andere een OutleTT en Iceworld. Ook een volwaardig openluchtzwembad, een lang levende wens onder de Asser bevolking, kan hier een plek vinden.

Assen is een stad om trots op te zijn, met een levendige gevarieerde binnenstad, waar het goed wonen is in de gezellige woonwijken en in een passend stijlvol centrum.

De veranderende vrijetijdsbesteding en ook winkelgedrag van de consument heeft grote invloed op de functie van het winkelgebied. In samenwerking met inwoners en ondernemers zal de binnenstad toekomstbestendige aanpassingen ondergaan. Een veranderende binnenstad die past bij de consument van nu.

Assen biedt bestaande en nieuwe bedrijven goede faciliteiten en een gunstig vestigingsklimaat. Hoofdstad Assen is de snelst groeiende stad in Noord-Nederland, de bereikbaarheid is meegegroeid met goede voorzieningen voor het spoor, autowegen en vliegveld.

Assen is motorsportstad bij uitstek met de bijbehorende voorzieningen. Het TT-circuit en de jaarlijkse TT-races hebben Assen op de wereldkaart gezet. Het circuit is gastvrij, ook voor de autosportliefhebbers en andere evenementen. Verbeterde en uitgebreide parkeervoorzieningen rondom het circuit gaan in de toekomst fileleed verminderen, het liefst voorkomen.

Het uitnutten van het imago van Assen als motorstad dient prioriteit te krijgen, Het realiseren van een TT-museum, waarin de geschiedenis van dit jaarlijkse sportfestijn wordt belicht, is hiertoe een eerste aanzet.

Assen is een sociale, zorgzame stad waarin iedereen kan meedoen Alle Assenaren maken deel uit van een samenleving waarin iedereen meedoet, waar hulp en ondersteuning is voor wie dat nodig is, zonder eenzaamheid, zonder armoede. Eenvoudig bereikbare laagdrempelige zorg en mantelzorg zijn hiervoor belangrijke instrumenten. Samenwerking tussen diverse partners is voorwaarde en doel.

Door er met elkaar voor elkaar te zijn, met respect voor eigen verantwoordelijkheid en ondersteund waar dat nodig is, wordt zelfredzaamheid versterkt. Tussen zorgvrager en zorgbieder moet sprake zijn van wederzijds vertrouwen.

Een integrale methodische armoedebestrijding moet ervoor zorgen dat niemand tussen wal en schip raakt.

Niemand wordt uitgesloten omdat hij of zij, op welke wijze dan ook, “anders” is. Assen is trots op het feit dat ze Regenboogstad is, werkt dit uit en draagt dit uit.

Alle Assenaren maken deel uit van een samenleving waarin iedereen meedoet, waar hulp en ondersteuning is voor wie dat nodig is, zonder eenzaamheid, zonder armoede. Eenvoudig bereikbare laagdrempelige zorg en mantelzorg zijn hiervoor belangrijke instrumenten. Samenwerking tussen diverse partners is voorwaarde en doel.

Door er met elkaar voor elkaar te zijn, met respect voor eigen verantwoordelijkheid en ondersteund waar dat nodig is, wordt zelfredzaamheid versterkt. Tussen zorgvrager en zorgbieder moet sprake zijn van wederzijds vertrouwen.

Een integrale methodische armoedebestrijding moet ervoor zorgen dat niemand tussen wal en schip raakt.

Niemand wordt uitgesloten omdat hij of zij, op welke wijze dan ook, “anders” is. Assen is trots op het feit dat ze Regenboogstad is, werkt dit uit en draagt dit uit.

In onze stad is er op veel plaatsen gedurende het hele jaar van alles te doen. Het aanbod is divers en voor alle leeftijden en stijlen. Jongerenactiviteiten verdienen extra aandacht. Initiatieven door jongeren of particulieren worden ondersteund en gefaciliteerd om dat mogelijk te maken.

De Havenkade wordt ontwikkeld als “stedelijk recreatieve zone”. Daarin is plaats voor een City Beach, horeca, behoud van de karakteristieke graansilo ten behoeve van kleinschalige bedrijvigheid, een laagdrempelige broedplaats voor cultuur, sport/beleving, campers en bootjes.

Wij streven naar wijken waarin een mix van jong en oud, gezinnen en alleenstaanden met plezier wonen. De inwoners krijgen en hebben meer regie op de aanleg en het onderhouden van hun woonomgeving.

De leefbare en levendige wijken beschikken over eigentijdse multifunctionele wijkvoorzieningen. Deze zijn evenals de parken voldoende goed ingericht en onderhouden en beide bieden voorzieningen voor sport, spelen en recreëren voor jong en oud.

Wij zijn trots op onze historie en hebben aandacht voor het terugbrengen hiervan. Wij zien dit terug in het herstellen van panden (Het Wapen van Drenthe) en van historische infra in lanen en water. Samen met de inwoners en de ondernemers gaan we het centrum, met respect voor de historie, opnieuw uitvinden, inrichten en terugbrengen. Bijzondere objecten en historische gebouwen verdienen het in de (energiezuinige) schijnwerpers te worden gezet.

Initiatieven, als dat van de Asser Historische Vereniging, om historische schepen in de wintermaanden een ligplaats te bieden in de Vaart, worden omarmd.

Wij willen wonen in een stad met een verzorgde openbare ruimte, waar biodiversiteit een plek mag hebben. Waarin inwoners worden betrokken door middel van jaarlijkse wijkschouwen en inspraak bij herinrichting. Een stad waarin we zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor het voorkomen van vervuiling en zwerfvuil, maar waarin ook niet geschroomd wordt overtredingen op dit vlak stevig aan te pakken.

Een stad die veilig is voor en in het verkeer, maar ook in de inrichting van de sociale ruimte en het uitgaansleven. Voldoende openbare verlichting en zeker op die plaatsen waar sociale of verkeersveiligheid in het geding is.

Inzet van cameratoezicht is een belangrijk middel om de veiligheid te verbeteren en/of overtreders aan te pakken. Er zijn voldoende toezichthouders en ze worden goed toegerust om de handhaving in het centrum én de wijken te kunnen waarborgen.

Assen is een gastvrije stad. Het straatparkeren in de avonduren en op de zondagen moet gratis zijn. In de stad bevinden zich oplaadpunten voor e-bikes en auto’s, en er is genoeg gelegenheid om fietsen te stallen.

Extra aandacht is er voor voldoende en leuk straatmeubilair om het verblijf in de binnenstad, maar ook de wijkcentra, nog aangenamer te maken. We vinden verrassende kunst van Asser kunstenaars op verrassende plekken in de openbare ruimte.

De stad is toegankelijk in de breedste zin van het woord, zodat ook mensen met een beperking zich vrij in de stad kunnen begeven en bewegen.

Wanneer het gaat om het eigen energiegebruik of om dat van ons allemaal, duurzaam bouwen, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, is duurzaamheid uitgangspunt.

Gemeentelijke gebouwen zijn energieneutraal en de gemeente stimuleert, onder andere door goede voorlichting, ook haar inwoners de nodige veranderingen naar de toekomst te realiseren. Onze openbare ruimte wordt duurzaam en gevarieerd aangelegd en beheerd. Natuurlijke begrazing maakt daarvan onderdeel uit.

Grondstoffen zijn schaars maar heel veel materialen, die als afval worden weggegooid, zijn juist herbruikbare grondstoffen. De gemeente bevordert de inname van herbruikbare grondstoffen. De inzamelfrequenties van het huisvuil en de hoogte van de gratis aan te bieden kilo’s op de gemeentewerf worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Kunstwerken in de openbare ruimte, zowel de infrastructurele als kunst met een grote K, zijn duurzaam.

Assen is een financieel gezonde stad, waar uitgaven en inkomsten in balans zijn, de overheid zorgvuldig omgaat met ons aller portemonnee, en inwoners geen overbodige lastenverhogingen worden opgelegd.