plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16


1:  Janna Booij - Venekamp

1 Janna Booij VenekampSinds 1994 lid van PLOP: vanuit mijn achtergrond (toen) als gemeenteambtenaar wilde ik de nieuwe partij, die het zo goed deed, ondersteunen. Ik houd niet van “politiek” en vind dat lokaal bestuur meer een kwestie van besturen dan van politiek moet zijn (tweede-kamertje-spelen doe je maar in Den Haag). Besturen vanuit het oogpunt van de burger, dus lokaal. PLOP zei in 1994 en zegt nog steeds hetzelfde. 

“Wat is het beste voor de stad/gemeente en haar inwoners?” is de hamvraag voor de lokale bestuurder.

Er is de laatste jaren veel verbeterd op terreinen die Stadspartij PLOP als speerpunt heeft. Dit kan nog worden uitgebouwd en verbeterd. Assen moet haar sociale gezicht behouden, iedereen moet mee kunnen doen. Assen moet bruisen, maar ook veilig zijn (hufterproof maar zonder hekken), gastvrij en sportief zijn, met respect naar elkaar en met oog voor toekomst. Met altijd het oog op de belangen van de inwoners en een luisterend oor voor hun vragen.

Stadspartij PLOP: al 25 jaar de ogen en oren van de stad!


2:  Kees Boonzaaijer

2 Kees BoonzaaijerWaarom kiezen voor de Stadspartij?

Stadspartij PLOP is lokaal, sociaal en liberaal! De partij is niet gebonden aan een landelijke partijstructuur of ideologie en dit geeft mij de mogelijkheid om zonder druk van bovenaf te bepalen wat goed is voor Assen. Want daar draait het per slot van rekening om. ‘Laat lokalen, waar mogelijk, zelf bepalen wat goed voor hun stad!’ Mijn idee dat politiek niet enkel in de raadszaal bedreven dient te worden, maar ook op straat, zorgt er voor dat je me vaak aan zult treffen bij activiteiten in de stad. Politieke laagdrempeligheid om te voorkomen dat de afstand tussen de Assenaren en hun bestuurders niet nog groter wordt!3:  Henk Santing

3 Henk SantingAl bijna 30 jaar woon ik Assen en het bevalt me nog steeds prima. Kids zijn er opgegroeid, naar school gegaan, hun sport geleefd, leren schaatsen. En ook ik heb mijn plekken wel gevonden.

In al die jaren heb ik ook de stad zien veranderen. Soms ten goede en soms wat minder goed. Valt ook niet altijd mee voor een stadsbestuur die steeds meer taken krijgt vanuit de centrale overheid. En dat in een tijd dat de tering naar de nering moet worden gezet.

Die ontwikkelingen vragen meer van ons allemaal. Ook wij kunnen onze bijdrage leveren, aan onze straat of buurt, een vereniging, de school, ouderenzorg, mogelijkheden genoeg.

Voor mij is het in deze tijd belangrijk dat we de menselijke maat behouden, kinderen en volwassenen hun talenten laten ontwikkelen en inzetten, elkaar helpen waar nodig is, verschillen waarderen en respecteren, we een gemeente hebben die spreekt met inwoners over plannen, toegankelijk is, regeldruk verminderd en eenvoudiger maakt, veiligheid voorop plaatst, nieuwe economische ontwikkeling stimuleert en bestaande faciliteert, en meer.

Stadpartij PLOP zet zich hier al jaren voor in, als ogen en oren van de stad. Daar wil ik me de komende jaren ook voor inzetten, met de rest van de toekomstige fractie en de partij.


4:  André Dik

4 Andre DikIn 1997 ben ik lid geworden van Stadspartij PLOP en sindsdien staat Lokale democratie bij mij hoog in het vaandel. Al die jaren ben ik betrokken gebleven bij Stadspartij PLOP; raadslid, actief in het bestuur, als secretaris. Ik ben al die jaren lid van de steunfractie/denktank en ben deze periode eerste opvolger. Ook ben ik al jaren vrijwilliger bij de Asser Blues Stichting en ben actief bij de organisatie van het SWAMP Festival in Marsdijk. Nog steeds zet ik mij in voor een sociaal, levendig en bruisend Assen; er gebeurt al wel veel in deze mooie stad, maar het kan nóg beter!

In de komende raadsperiode wil ik daar met het verkiezingsprogramma 2018 in de hand mijn steentje aan bijdragen. Samen met u blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst van onze mooie gemeente.

Daarom: ”stem lokaal in het stemlokaal” stem nr 4. lijst 5.
5:  Lia de Ruiter - Dekker

5 Lia de Ruiter DekkerMijn naam is Lia de Ruiter-Dekker, geboren en getogen in het centrum van Assen! In 2014 ben ik begonnen als raadslid voor Stadspartij PLOP, de partij met ogen en oren voor de stad!

Met ruim 40 jaar onderwijservaring en als eigenaar van “Huiswerkbegeleiding Assen” voel ik me zeer betrokken bij alles wat jongeren in het algemeen, en van Assen in het bijzonder, aangaat. Ook Stadspartij PLOP heeft hart voor de jeugd! Kwetsbare groepen en hun kinderen mogen niet buiten de boot vallen!

Maar ook zetten we ons in vóór cameratoezicht, een ander parkeerbeleid, het herstel/behoud van historische panden.....

Hier wil ik me graag, met uw steun, de komende vier jaar voor inzetten! Laten we samen van Assen een schone, aantrekkelijke, gastvrije en veilige stad maken!

Dus: stem lokaal in het stemlokaal!


6:  Helma Kiewiet - Krijgsman

6 Helma Kiewiet KrijgsmanMet stip sta ik als nieuweling op nr. 6 op lijst 5 van Stadspartij PLOP om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Waarom gaat u juist op mij stemmen? Natuurlijk omdat u op een lokale partij stemt en omdat wij elkaar kennen. Van vroeger als medeleerling van het huidige Vincent van Gogh of via het korfbal, volleybal en de paardensport. 
Of u kent mij wel via de ledenraad van de Rabobank, als ondernemer via de ondernemersvereniging Circuit of Pacific Plaza en het MKB Noord. 

Wellicht wonen wij samen in Marsdijk, ontmoeten wij elkaar regelmatig als ik met de rolstoel de DNK bezoek of verras ik u door met mijn loopfiets door een winkel te lopen.

Mijn speerpunten voor komende jaren zijn 'de zorg', 'het meedoen aan de maatschappij' en met name uitvoering van het VN verdrag voor mensen met een beperking. Ook ligt mijn focus op de leegstand in het centrum en natuurlijk (Top)sport in Assen, omdat bewegen, gezondheid en meedoen dan hand in hand gaan. Tenslotte is een belangrijk speerpunt de gaswinning onder Marsdijk en Loon waarvan ik vind dat er momenteel veel te weinig aandacht voor is. Wilt u meer over mij weten dan kunt u mij volgen op Facebook, Twitter en mijn YouTube-kanaal. Zoek maar op Helma Kiewiet.


7:  Noes Solisa

7 Noes SolisaMet Stadspartij PLOP wil ik bijdragen aan Bruisend Assen. Assen ontwikkelt zich de laatste jaren in de goede richting. Om meer onderscheidend te zijn van andere steden (van vergelijkbare grootte)  wil ik andere elementen (o.a. city-beach, bushalte in design) toevoegen aan deze ontwikkeling. Deze elementen maken Assen aantrekkelijker en is van waarde niet alleen voor de eigen inwoners maar vooral voor mensen die Assen graag willen bezoeken.

Waar ik mij verder wil inzetten is het terugdringen van de armoede. Een op de negen kinderen leeft onder de armoedegrens, een onverteerbare zaak voor een welvarend land als Nederland. Ook in Assen leven er kinderen in armoede. Naast interventies van de overheid (integrale armoedebestrijding) juich ik particuliere initiatieven toe die( samen) de schouders onder zetten om dit probleem te verminderen.


8:  Jan Blom

8 Jan BlomIk ben geen nieuweling meer binnen de stadspartij-PLOP. Ik ben al vanaf enkele  maanden na de oprichting van onze  Stadspartij PLOP lid.

Ik heb een bloemrijke  carrière binnen onze partij, van bestuurslid tot  fractiemedewerker, van raadslid  tot  de huidige penningmeester.

Samen met  onze  partijleden  en onze  fractie wil ik mij  blijven inzetten voor een transparant, eerlijk en oprecht stadsbestuur waarbij de Assenaar op de  eerste plek komt. Onze  fractie zet  zich voor 200%  in  voor de  inwoners van Assen.

Samen is een gevleugeld woord  binnen onze partij en niet slechts een holle frase zoals bij menig landelijk gevestigde partij. 

9:  Danny de Jongh

9 Danny de JongAls jonge dertiger vind ik het belangrijk dat iedereen mee kan doen en mee telt. Dit lukt alleen wanneer je de schouders er samen onder zet, want een leefbare stad maak je tenslotte samen.

Van alle leeftijden, van elke afkomst, van elke klasse: Assen is een stad die we samen vormgeven. Dat betekent als politicus luisteren naar de inwoners, aanspreekbaar zijn en hier ook daadwerkelijk iets mee doen.

Dat noem ik de ogen en oren van de stad. Zien, luisteren, reageren en activeren!

10:  Denis Wood

10 Denis WoodIk woon vanaf 2001 in Assen en ben actief in de kunst. Ik organiseer kunstevenementen en ben actief in de politiek. Daarnaast zit ik veel op social media Facebook, twitter en LinkedIn.

Mijn inzet voor de inwoners van de gemeente Assen.

Kunst en cultuur heeft meer aandacht  nodig.  Kunstenaars krijgen te weinig aandacht en voor de inwoners van Assen en toeristen is er niet zo veel om te bezoeken.

De zorg en meer aandacht voor invaliden en mensen die ondersteuning nodig hebben kunnen beter in Assen.  

Voor jongeren zijn er vrijwel te weinig activiteiten  in Assen Het is mijn bedoeling om hier meer aandacht aan te besteden om zo deze doelgroep te ondersteunen.11:  Bettina Kluter

11 Bettina KluterVoor Stadspartij PLOP zit ik al een aantal jaren met veel plezier in het Bestuur, eerst als bestuurslid en nu als vice voorzitter.

Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor Assen en zijn inwoners met als doel een leefbaar en veilig Assen nu en in de toekomst. Dit doe ik niet alleen maar samen met de leden van Stadspartij PLOP en de Assenaren waarmee we regelmatig in gesprek gaan, die ons gelukkig weten te vinden.

Voor mij is dit een belangrijk uitgangspunt en de slogan “Stadspartij PLOP de ogen en oren van de stad” past daar wat mij betreft helemaal bij.12:  Dick Hummel

12 Dick HummelIn 2008 ben ik mij gaan interesseren in de (lokale) politiek. Iedere Assenaar heeft natuurlijk het ontstaan van PLOP wel meegekregen, inmiddels al weer 25 jaar geleden, en stadspartij PLOP is momenteel niet meer weg te denken uit de Asser Politiek.

Vanwege het lokale karakter ben ik lid geworden van PLOP en heb mij in 2014 voor het eerst verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Stadspartij PLOP maakt zich hard voor de doelstellingen in haar verkiezingsprogramma en is daarbij niet gebonden aan een landelijke partij structuur. Stadspartij PLOP zet het belang van Assen en haar inwoners op de eerste plaats.

Een openluchtzwembad en een ijsbaan zijn zaken waar ik mij, met stadspartij PLOP, hard voor wil maken. Cameratoezicht voor het verbeteren van de veiligheid, wijkcentrums en gratis “straatparkeren” in de avonduren en op zondag vind ik ook belangrijke speerpunten.

 


13:  Trijntje Aalders

13 Trijntje Aalders


14:  Henk Post

14 Henk PostStadspartij PLOP, een partij met oog voor de buurt en hart voor de stad. Assen de Auto- motorsport stad van Europa…dat koesteren maar ook zorgen voor behoud.
TT-Circuit is het uithangbord van Assen en het omliggende terrein meer inzetten voor toerisme en recreatie. Het FOC en ICE World zijn daar de eerste stappen van.
Met een snelle verbindingslijn naar een bruisend centrum voor iedereen.

Spraakmakende activiteiten op het koopmansplein, en eerlijke parkeertarieven. Een binnenstad creëren samen met ondernemers en investeerders die staan voor een uitdagend Assen.

Blijven investeren in de buurt, een goed initiatief steunen en faciliteren, voor het vergroten van saamhorigheid en leefbaarheid. Door het gemeentelijk groen goed te onderhouden, geeft je de buurt ook meer aanzien. Geen 2 kontjes hoog gras meer…

Nu echt Camera toezicht in het centrum, overlast en vernielingen terugdringen, en het gevoel van veiligheid vergroten. Verkeersveiligheid aanpakken, en er niet alleen over praten.

Een beetje ambitie met boeren verstand.

Stem Stadspartij PLOP !! Want “wij zijn Assen”.


15:  Erik Smit

15 Erik SmitAl vanaf jongs af aan ben ik zijdelings bij Stadspartij PLOP betrokken geweest. Ook de komende jaren blijf ik mij voor Assen en de partij inzetten.

Er gebeurt namelijk veel in Assen. Voor mij staan de Asser bewoners én hun veiligheid boven aan het lijstje. Wij willen immers veilig kunnen leven in Assen. De komende jaren ga ik mij zeker inzetten om Assen veiliger te maken.

Het is triest hoe de binnenstad er op dit moment uit ziet. Veel ondernemers verdwijnen uit de binnenstad en er komen veel panden leeg te staan. Dit moet en kan anders. De gemeente moet startende ondernemers, en ondernemers in zwaar weer, flink tegemoet komen zodat zij zich beter kunnen ontplooien. Daarom is het van belang dat de huurprijzen voor ondernemers in de binnenstad omlaag gaan. De binnenstad moet aantrekkelijk blijven, en dat kan niet door overal en altijd betaald parkeren in te voeren. Dat moet veranderen.

Zelf ben ik rolstoelgebruiker, daarom wil ik mij gaan inzetten dat Assen meer rolstoelvriendelijker wordt.

Een kleine greep van mijn ideeën waar ik, samen met Stadspartij PLOP,  mij voor in wil gaan zetten de komende jaren.


16:  Simone van den Berg

16 Simone van den Berg

Assenaar sinds 1990 en woon in het Noorderpark. 
Getrouwd; 2 dochters en werkzaam als postbezorger Sandd en fotograaf.

Daarnaast heb ik regelmatig vrijwilligers werk gedaan voor zowel Bevrijdingsfestival Drenthe op 5 mei als tijdens het TTFestival en andere evenementen. O.a. hierdoor ben ik gevraagd om mij in te zetten voor Stadspartij PLOP en natuurlijk de stad Assen. 

En dat doe ik graag voor mezelf en Stadspartij PLOP. Ik vind het heel belangrijk dat er voor mezelf en de jeugd een toekomst is in Assen. Activiteiten; uitgaansgelegenheid; veiligheid met o.a. cameratoezicht; meer sociale woningbouw voor de jongeren in de binnenstad en natuurlijk de werkgelegenheid. Zodat zij en wij hier in Assen blijven wonen en leefbaar blijft.

Want zonder ‘jongeren’ geen levende stad Assen! Laten wij samen gaan voor een leefbaar Assen. De stad blijvend op de kaart zetten en trots zijn op een stad met het mooiste stadshart van het noorden en waar het in het weekend gezellig is.

 


17:  Kees van Woerkom

15 kees van woerkomBeste stadsgenoten, de afgelopen vier jaar ben ik voorzitter geweest van PLOP. Dit heb ik met veel plezier gedaan, de komende periode zal ik dat niet meer kunnen doen. 

Maar ik blijf me inzetten voor Assen en PLOP.
18:  Carlo Booij


19:  Erik Kruise

19 Erik KruiseIk ben gevraagd door Andre Dik of ik er wat voor voelde om mij aan Stadspartij PLOP te willen verbinden. Na enig nadenken en aarzelen hier toch de stap maar in genomen. Ik vind het van belang dat Assen een lokale partij moet blijven houden die opkomt voor de belangen van alle Assenaren.

Waar ik mij zelf voor hard wil maken is de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Met name het terugdringen van criminaliteit en overlast heeft zo mijn prioriteit en aandacht. Dat laatste heeft vanuit mijn werkveld zeer zeker raakvlakken. Met name mensen met psychiatrische problematiek zien we veelvuldig en vormen zo langzamerhand een toenemend probleem.

Verder wil ik meedenken over hoe we Assen aantrekkelijk kunnen houden met een dynamische binnenstad in combinatie met alle activiteiten welke op stapel staan met onze TRZ (Toeristisch Recreatieve Zone).

Ik zie er naar uit om er samen de schouders onder te zetten.

 


20:  Joan Wolthers - Vrede


21:  Bert Jan ten Oever

21 Bert Jan ten OeverAl ruim 50 jaar Assenaar! In het dagelijks leven adviseer ik organisaties in heel Nederland om met behulp van IT efficiënter te gaan werken. Komend uit de Randstad valt het altijd weer op hoe mooi onze stad is en dat het hier zo goed toeven is. Omdat het belangrijk is Assen waardevol te laten blijven en vooral in de toekomst deze waarden nog meer te kunnen uitnutten in ons aller belang, voel ik mij betrokken bij de lokale politiek.

Er moeten de komende jaren harde noten worden gekraakt over onderwerpen die hoofdstad waardig zijn, en dat laat ik liever niet over aan de landelijke politiek.


22:  Mustar Effendi24:  Jan Postma

Jan PostmaAl ruim 50 jaar Assenaar en ben daarom voor een lokale partij: onze eigen Stadspartij PLOP. Zij staan dichter bij de mensen waar het om gaat. Ik ben al bijna 40 jaar werkzaam in de zorg bij Van Boeijen, dus kom graag op voor de belangen van mensen met een beperking. Transparantie in de regelgeving van de gemeente Assen moet ook duidelijkheid scheppen voor deze medeburgers.

Ben al jaren actief als bestuurslid van de Asser Blues Stichting en medeorganisator van het New Bluesfestival en zet me vanuit mijn professie maar ook als hobby ook in voor verschillende activiteiten voor mensen met een beperking o.a. het afgelopen jaar het NK G-Tennis en probeer op die manier mijn bijdrage te leveren om Assen een geweldige mooie hoofdstad te laten zijn, waar sportief en cultureel van alles gebeurd.

Mijn stad Assen moet blijven bruisen.


25:  Ruud Wiersema 

25 Ruud Wiersema lijstduwerEen lokale partij maakt het verschil. Herkenbaar, onafhankelijk met de inwoner als opdrachtgever.

Op eigen kracht zonder inmenging van de Haagse elite  die Assen eens in de vier jaar weten te vinden en verder niet geïnteresseerd in het Noorden behalve als wingewest.

Bent u trots op Assen of wilt u dat weer worden, stem lokaal.

Al 25 jaar de partij van en voor iedereen.