plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Het zit er weer op, en aan de andere kant begint het werk pas.


De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De stemmen zijn geteld, de zetels (na een ingewikkelde berekening met de "reststemmen") verdeeld. Van de "oude" raad wordt woensdag 26 maart afscheid genomen en de "nieuwe" wordt donderdag 27 maart geïnstalleerd. En daarna krijgen we dan de collegeonderhandelingen.

 

De zetelverdeling

PvdA  6 zetels
VVD 3 zetels
CDA 4 zetels
ChristenUnie 5 zetels
Stadspartij PLOP 4 zetels
D66 5 zetels
GroenLinks 1 zetel
SP 4 zetels
OP Assen 1 zetel

De fractie van Stadspartij PLOP
Voor de fractie van Stadspartij PLOP betekent dit de volgende samenstelling:
Ruud Wiersema
Kees Boonzaaijer
Noes Solisa
Janna Booij

Zij zullen zich er de komende vier jaren voor inzetten dat uw en onze stad zo goed mogelijk wordt bestuurd!