plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16


De landelijke bemoeienissen met de gemeenteraadsverkiezingen zijn zoals elke vier jaar een doorn in het oog. Hoewel het gaat om de lokale politiek buitelen de landelijke kopstukken over elkaar heen in pogingen de kiezer te verleiden tot een stem op juist hun partij. Met busladingen komen ze de provincie in.

Een onuitroeibaar fenomeen, waar nog overheen gestapt zou kunnen worden, ware het niet dat de landelijke partijen dan ook nog eens de grootste inspanning stoppen in het afbranden van hun lokale/onafhankelijke tegenstanders, in plaats van  inhoudelijke argumenten te geven om een stem op hun partij te rechtvaardigen.

Ja, die onafhankelijken, plaatselijke groeperingen, die de plaatselijke problematiek ook op plaatselijk niveau aangepakt willen zien. En die dat ook nog eens in samenspraak met de inwoners willen doen. Die willen luisteren naar de inwoners, en van hun meningen en wensen willen leren. En die denken daar de landelijke partijen met hun ideologieën en dogma’s niet voor nodig te zijn. Stel je voor!

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zijn meer dan 25% van de raadszetels naar lokale, onafhankelijke partijen gegaan. En dat doet pijn. En de voorspellingen, dat dit percentage deze keer nog wel groter zou kunnen worden, doen nog meer pijn.

Dus het mes erin. Met ditmaal de VVD voorop, slaafs achter een breed grijnzende Rutte aan, die in Hoogeveen het startschot gaf voor het “onafhankelijke partij-bashen”: een stem op een lokale partij zou geen nut hebben, omdat deze geen banden met Den Haag zouden hebben.  Deskundigen (die bij nader inzien vaak een sterk landelijke politieke voorkeur hebben) worden van stal gehaald, en melden dat de waarde van de lokale partijen zal verminderen doordat er meer taken vanuit Den Haag op het bordje van de gemeenten worden gelegd. Dat die taken “over de schutting” van de gemeenten worden gekieperd omdat Den Haag er een potje van gemaakt heeft en bovendien bezig is met een onbeschaamde bezuingingswoede ten koste van de zwakkeren in de samenleving, wordt wijselijk niet vermeld.

En dan is daar ineens, in het jongste nummer van De Vaart.nu, onze “Liberale Drent in het Parlement” , VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs, die er nog een schepje bovenop doet.

In de stemming” heet het hersenspinsel van onze Liberale Drent, waarin deze fijntjes uitlegt waarom we vooral toch wel VVD en niet “lokaal” moeten stemmen. Nou ja, fijntjes. Ziengs trekt op ongemeen felle wijze van leer tegen de onafhankelijke partijen. Dom zijn ze namelijk, die lokale politici. Het zijn uitsluitend protestpartijen, die alleen maar overal tegenaan kunnen schoppen. Verantwoordelijkheid nemen ho maar. Bovendien hebben ze geen enkele binding met Den Haag, dus hebben ze geen nut voor het lokale bestuur. Een opleiding, training en begeleiding, daar kun je ze ook al niet op betrappen. Dit is namelijk wat de heer Ziengs impliceert in zijn lofrede op de “lokale” VVD-politici.

Wat jammer nu, dat al die opleiding en training en begeleiding zo weinig blijvend effect sorteert.

Want naast ongemeen fel is deze aanval op de lokale partijen ook ongemeen dom.

Dom, vraagt u? Jazeker.

Dus toch minder goed geïnformeerd?? Toch schoppend en roeptoeterend, in plaats van op opbouwende wijze en verantwoordelijkheid nemend (lees: met steekhoudende argumenten fair discussierend)??? En weinig effect ondervonden van al die opleiding en training????

Hoezo dat dan?  
 
In de haast om de lokale onafhankelijke partijen onderuit te schoffelen is men even wat essentiële details uit het oog verloren.

Zoals gezegd: pakweg 25% van alle gemeenteraadszetels wordt rechtmatig, door middel van vrije democratische verkiezingen, bezet door “lokale politici”. En dat betekent dus, dat pakweg 25% van de kiezers bij gemeenteraadsverkiezingen, en mogelijk bij provinciale en waterschapsverkiezingen ook, “lokaal” stemt. Tot zover is er niets aan de hand, behalve dan dat dit de VVD zetels scheelt.

Maar dan. Straks, mogelijk sneller dan men lief is, staan er ook weer landelijke verkiezingen op stapel. En waar moeten dan die 25% van de kiezers naartoe, die bij andere verkiezingen “lokaal” stemmen? Niet gaan stemmen is geen optie, want daarvoor zijn de lokale stemmers te betrokken.

Dus een landelijke partij is de enige optie, Maar welke dan? De VVD, die de lokale, onafhankelijke politici en daarmee hun kiezers denkt te moeten wegzetten als achterlijke gladiolen (vrije vertaling van ondergetekende), en de lokale onafhankelijke partijen als “protestpartij”???

Wat  “weetjes”

Lokale partijen bestaan al sinds de Tweede Wereldoorlog. Sommige partijen bestaan al zolang. Stadspartij PLOP draait al 20 (TWINTIG) jaar mee in de gemeenteraad van Assen. Kun je dat met goed fatsoen nog “protestpartijen” noemen??

De VVD is in 1948 opgericht, “Het heeft lang geduurd voordat de liberalen die van huis uit individualistisch zijn, zich wisten te verenigen in een landelijke partijorganisatie. Er hadden sinds 1885 met de oprichting van Liberale Unie heel wat afsplitsingen en naamsveranderingen plaatsgevonden. De VVD zou uiteindelijk ontstaan door een fusie van de Partij van de Vrijheid (PvdV) en het Comité-Oud. Het Comité-Oud bestond uit ontevreden leden van de Vrijzinnig Democratische Bond, die samen met de SDAP in 1946 opging in de Partij van de Arbeid`. (bron: Wikipedia)  Wat maakt dit de VVD, in het licht van de woorden van de heer Ziengs??

De VVD werkt al jarenlang in heel veel gemeenten samen met de lokale onafhankelijke partijen zoals “gemeentebelangen” en er is in heel veel gevallen sprake geweest van fusies tussen de VVD-afdelingen en deze lokale onafhankelijke partijen. Wat maakt dit de VVD, in het licht van de woorden van de heer Ziengs??

De VVD heeft steeds de mond vol van “eigen kracht”. Het wordt te pas en te onpas overal met de haren bij gesleept. Maar op het moment dat het gaat om het besturen van uw gemeente en het kiezen van uw bestuurders, is die “eigen kracht” kennelijk onvoldoende om zelf die keus te kunnen maken. Een kwart van het kiezerspotentieel wordt voor dom uitgemaakt.. En wat maakt dat de VVD??

Voor mij maakt dit de VVD in elk geval een partij die mijn stem nooit meer zal krijgen, of het nu gaat om provinciale, landelijke of Europese verkiezingen. Nooit meer? Ja, met het schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat ik in het verleden wel eens landelijk VVD heb gestemd. Ik was zelfs één van de kiezers, die bij de voorlaatste verkiezingen gedacht heeft dat een “Liberale Drent in het Parlement” misschien wel goed zou zijn. En ja, daar schaam ik mij diep voor. Maar u mag van mij aannemen dat een dergelijke vlaag van verstandsverbijstering mij niet weer zal overkomen…..

Ga stemmen op 19 maart. Ik pretendeer niet u te kunnen vertellen waarop of op wie u moet stemmen. Maar laat in elk geval uw stem horen.

Janna Booij
Voorzitter en kandidaat-raadslid Stadspartij PLOP