plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Als er één ding zeker is in de politiek dan is het dat er niets zeker is! Dat is ook meteen één van de charmes. Een openlijk, publiekelijk en transparant debat kan immers leiden tot andere inzichten.
Tot zover niets aan de hand. Anders is het als je van tevoren procedureafspraken hebt gemaakt, zoals in dit geval voor het samenstellen van een nieuw college in onze stad. Wij hebben dat gedaan op 12 maart. Keurig met elkaar besproken en unaniem vastgesteld hoe we het gingen doen.
Wij zijn dan ook hogelijk verbaasd dat een aantal partijen, onder aanvoering van de PvdA, dit aan hun laars lappen. Dit terwijl dhr. Kuin tijdens de  bijeenkomst op z'n minst 13 keer geroepen heeft dat hij het heel transparant ging doen, zodat de fracties en de inwoners van Assen het proces goed konden volgen en om gelijk een goede start te maken.
Hier willen we het onder andere nog even over hebben. Hoe zat het ook alweer?

Stap 1        Informeren en gesprekken voeren met alle partijen. Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken zal de PvdA gefundeerd aangeven met welke partijen verder gepraat zal worden over een te vormen college, einde citaat.

Vervolgstap    De partijen die een college willen vormen en waarvan de verschillen overbrugbaar geacht worden, gaan met elkaar in het openbaar proberen een collegeprogramma op te stellen. Deze bijeenkomsten kunnen worden voorgezeten door een voorzitter van buiten. Einde citaat!

Heldere afspraken denk je dan.

Hoe anders kan de werkelijkheid zijn van kapitein Kuin.
Voordat je de rapportages van de gesprekken hebt ontvangen is er al een tweede ronde geweest met als uitkomst ook al een nagenoeg compleet college met beoogde wethouders. Als een duveltje uit een doosje, volkomen onverwacht en zelfs niet voor de hand liggend. Verrassend, zelfs voor de deelnemers bleek gisteren!
Niet gemotiveerd door dhr. Kuin. Zelfs niet als je hem er persoonlijk om vraagt, waarom de één wel en de ander niet. Moet hij eerst in zijn aantekeningen kijken. Twee minuten later hoor je hem vertellen aan de journalist van RTV Drenthe dat PLOP eisen had gesteld over een hal met ijsvloer. Als je het gespreksverslag erbij haalt constateer je dat hij hier glashard staat te jokken. Er staan geen breekpunten in, laat staan eisen. Wel bespreekpunten!
Daarnaast hebben we hem erop gewezen dat er nog steeds een niet uitgevoerde, raadsbreed aangenomen, motie over dit onderwerp ligt. De uitkomsten van dit onderzoek zouden in december jl. al aan de Raad gepresenteerd worden.
Verdraaiing van de feiten heet dit.


PLOP en met ons de Assenaren willen duidelijkheid wat er in de spelonken van het gemeentehuis, tegen alle afspraken in, besproken is en geleid heeft tot deze verbazingwekkende coalitie van PvdA, VVD, D66 en Christen Unie.
Immers kijkend naar de gespreksverslagen was dit de minst voor de hand liggende formatie. Met uitzondering van de PvdA had deze samenstelling niemand’ s voorkeur. De andere drie partijen hadden zelfs grote bedenkingen jegens elkaar en programmatisch forse verschillen.
Welke toverstokjes zijn hier gebruikt?