plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

En gratis is wel net zo fijn…

 

Het Veemarktterrein, wie kent het niet? Iedere Assenaar is er groot mee geworden. Kermissen, circussen, stuntshows, muziekmanifestaties, van alles wordt er gehouden dat veel mensen op de been brengt.

 

Buiten de evenementen om is het een schitterend terrein waar iedereen op loopafstand van het centrum gratis de auto kwijt kan. Forensen, dagjesmensen, shoppers, mensen die in het centrum werken, heel veel mensen parkeren hier graag kostenvrij de auto.

Dit voorkomt ook dat de wijken rond het centrum alle dagen van de week helemaal vol worden geparkeerd.

 

Al een hele tijd geleden, in de jaren ’90, had PLOP al een vooruitziende blik. Met de komst van nog meer inwoners, dagjesmensen en centrumwerknemers zou de parkeerdruk alleen maar groeien. Op voorstel van PLOP is destijds de bereikbaarheid van het Veemarktterrein ook verbeterd.

 

Dan nu, 2010. Het ene na het andere wilde plan heeft de gemeente ons naar het hoofd geslingerd. Het terrein kon wel bebouwd worden. In het kader van de Florijn As moet het plein maar in stukken geknipt worden. En de ruimte die overblijft, moet dan maar betaald parkeren worden, aldus de wethouders en hun ambtenaren.

 

Bebouwen? In stukken verdelen? Hoe wil je dan ooit nog een evenement daar organiseren?

Moeten we het circus vragen de tent in stukken te snijden? Mogen de botsauto’s straks daar slechts geparkeerd staan, in plaats van rondrijden? Tegen betaling uiteraard, want het gratis parkeren moet afgelopen zijn, aldus de gemeente.

 

Zodra het gratis parkeren word afgeschaft, krijg je situaties zoals die zich voordoen in grotere steden, niet zo gek ver van Assen gelegen. Waar gaan de auto’s heen als ze niet meer op het Veemarktterrein kunnen staan? Zodra er op het Veemarktterrein betaald dient te worden, of er bebouwing verrijst, trekken de parkeerders de aangelegen wijken in. Daardoor ontstaat een overschot aan blik in de wijken, waar men ook een oplossing voor weet. Het vergunning parkeren heeft namelijk al sinds lange tijd zijn intrede gedaan in de schil rond het centrum. Door te gaan bouwen, en parkeergeld te heffen krijgen we een situatie zoals die in Groningen ook ontstaan is; langparkeerders (forensen, centrumwerknemers, dagjesmensen) die steeds dieper en dieper de wijken intrekken om hun auto gratis kwijt te kunnen. Dit zorgt uiteraard voor een boel overlast voor de bewoners, zeker wanneer daarbij de grens van het vergunning parkeren ook steeds opschuift.

DIT KAN EN MAG UITERAARD IN ASSEN NIET GEBEUREN!!

 

Het Veemarktterrein is een evenemententerrein bij uitstek, en daarbij een belangrijke voorziening voor Assen wat betreft parkeren, waar gretig gebruik van wordt gemaakt. Dus handen af van het plein. Niet op bouwen. En geen parkeergeld heffen. Het is een plein, een voorziening, en GEEN melkkoe.

 

Update:

Dit roepen wij nu al een mooi poosje.

Ik ben dan ook blij verrast nu in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 te vernemen, dat onze zorg eindelijk gedeeld word door een andere partij. Het CDA heeft de afgelopen periode continu geroepen dat het handhaven van het vrij parkeren op het Veemarktterrein onmogelijk is, maar zij schijnt in het licht van de verkiezingen ook zelf het licht te hebben gezien…