plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Een lijstverbinding met gelijkgezinden ja! Maar wat te doen als dit niet het geval is?

Waarom een lijstverbinding?
Partijen willen voorkomen dat hun overtallige stemmen niet bij een door hen ongewenste partij terecht komen. Om dit te voorkomen gaan ze een lijstverbinding aan met een partij, waarvan ze denken dat die qua gedachtegoed het beste aansluit bij hun politieke visies.
Dus in theorie een logisch verklaarbare stap.
Echter de praktijk wil nog wel eens anders uitwijzen!
In het geval van een lijstverbinding tussen D66 en Groen Links in Assen bestaat er een grote kans dat uw stem naar een partij gaat die compleet het tegenovergestelde voorstaat van wat u wilt!
Bij de debatten die afgelopen donderdag op de middelbare scholen plaatsvonden drong het steeds meer tot mij door dat de verschillen tussen de partijen veel groter zijn dan de overeenkomsten.
Ik heb niet echt de moeite genomen de verkiezingsprogramma’s van beide partijen door te worstelen, dus beperkt ik mij tot 2 direct in het oog springende overeenkomsten.
Beide partijen hebben een vrouwelijke lijsttrekker en beide partijen hopen mee te kunnen liften op het succes van hun landelijke voorgangers.
Maar dit zijn nou niet direct politieke items!
Kijken we echter naar hetgeen hen niet bindt dan valt het oog op 2 extreme tegenstellingen!
Ik heb het dan over 2 voor Assen zeer belangrijke aandachtpunten, zijnde ‘Camera toezicht in de publieke ruimte’ en ‘de ontwikkelingen rond ons onvolprezen TT circuit’.
Hierin staan deze partijen lijnrecht tegenover elkaar.
D66 is een verklaard voorstander van beide, maar Groen Links daarentegen heeft zich  altijd een overtuigd tegenstander getoond van deze 2 voor Assen zo belangrijke items!
Hoe valt dit te rijmen? Zeg nu zelf. Zou u zich niet vreselijk bekocht voelen als uw stem toegevoegd zou worden aan de tegenpartij en deze zodoende een restzetel bemachtigt, omdat ze een lijstverbinding zijn aangegaan met de partij van uw voorkeur?
Toegegeven, als je niet weet waarop je moet stemmen dan is D66 wellicht een alternatief. Afgaande op een aantal recent gedane voorstellen ben ik blij te kunnen constateren dat de partij een groot deel van het oude PLOP gedachtegoed uitdraagt. Dit is natuurlijk ook wel weer makkelijk te verklaren met een rasechte ‘Party Hopper’ in hun gelederen, die er ook nog eens de dienst uitmaakt!
Maar afgaande op haar promo(?) filmpje op de home trainer denk ik wel dat zij verder niet veel te weeg zal brengen. Hard trappen, maar geen centimeter vooruit komen. Verspilde energie!
Tenslotte is er nog één vraag bij mij is blijven hangen. Waarom D66 zijn, al jaren vertrouwde, gezicht naar de achtergrond heeft laten verdwijnen.
Soort van ‘preventieve ruiming’?
Dus nogmaals. Potentiële Groen Links en D66 kiezers.
Een stemadvies ga ik niet geven, maar: “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald -  berouw komt na de zonde - bezint, eer gij begint - wie zijn bed verkoopt, moet op de stenen slapen - een goed verstaander heeft maar een half woord nodig - gedane zaken nemen geen keer - het is goed te weten uit welke hoek de wind waait - twee geloven op een kussen,daar slaapt de duivel tussen!”

Kees Boonzaaijer