plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

De bekendste partij-hopper in Assen is ongetwijfeld de huidige lijsttrekker van D66 ene Inge Shuis.

Nadat ze PLOP in 2006 vanwege onoverkomelijke problemen had verlaten, begon ze voor zichzelf als fractie Eshuis. Plechtig beloofde ze in de raadsvergadering van januari 2007 dat ze zo spoedig mogelijk met een eigen verkiezingsprogramma zou komen. Een programma dat nog steeds in de pen zit en er maar niet uit wilde komen.

Met de verkiezingen van 2010 in aantocht en doordrongen van het feit dat campagnevoeren voor een eenvrouwsfractie niet goedkoop is, en ze toch dolgraag als raadslid tegen een redelijke vergoeding actief wilde zijn, was ze naarstig op zoek naar een andere partij die genegen was haar binnen te halen. Nota bene de Democraten66, kortweg D66 genoemd, haalden haar binnen. Waarschijnlijk onder luid applaus van de fractie en bestuur.

Ze zal als Nijmeegse ongetwijfeld gedacht hebben aan het liedje van Rowwen Heze : ’t is een kwestie van geduld, dat in Assen D66 Nijmeegs lult.

Wederom zal ze in de gelegenheid gesteld zijn de doelstellingen van een politieke partij te onderschrijven. Partij no. 3.

Gesteund door een ooit overtuigd VVD’er Bennie van der Mei, is ze begonnen aan haar D66 avontuur en de vraag is : hoe lang zal deze liefde duren.

De 2e kamerleden van alle landelijke politieke partijen staan in  de rij om hun achterban in den lande moreel te ondersteunen met allerlei landelijke politieke items. Een verkeerde gang van zaken en ze geven onbedoeld richting de lokale afdelingen een brevet van onvermogen af.

Wat moet een Alexander Pechtold ons vertellen over de Florijn As of over de bezuinigingen van de gemeente Assen die door de Haagse politiek richting gemeenten wordt doorgevoerd?

D66 afd Assen heeft de heer Pechtold voor volgende week uitgenodigd om naar Assen te komen en iedereen mag hem vragen stellen zo stelt de partij. Alleen vraag je je af wat voor vragen dat dan zouden moeten zijn. Ik kan wel wel een hele serie vragen maken, over lokale aangelegenheden, waar de heer Pechtold geen antwoord op kan geven  omdat de man niets van Assen weet en over de problemen die zich hier af en toe voordoen . Vraag hem maar wat hij vindt van het weer bevaarbaar maken van Het Kanaal of over de Structuurvisie van Assen of misschien de realisatie van een openluchtzwembad of een jongerencentrum en de verpaupering van de binnenstad in het gebied van de Rolderstraat (wel een kaart meenemen) of over Marktzicht en het tekort aan accommodatie voor verenigingen in Assen.
Voor deze bijeenkomst, waarvan ik de datum en dag niet noem om reden dat  ik geen reclame voor een D66 bijeenkomst wens te maken, heeft de lijsttrekker mevr. Shuis gemeend de hele gemeenteraad minus 1 uit te nodigen.

Minus 1 en laat nu de persoon, die deze zich sociaal betrokken noemt, het niet over haar hart kan krijgen om, al was het alleen uit fatsoen, ondergetekende als lid van de gemeenteraad van Assen uit te nodigen. Waarschijnlijk heeft ze nog last van opvliegers van het carnaval van vorige week.

Vandaag kon je in het Dagblad van het Noorden lezen dat D66 maar liefst 5 (oude) speerpunten heeft.

Een van de speerpunten is de invoering van de stadspas. Een onderwerp dat jaren geleden al eens door ons in de raad is ingebracht, maar nooit werd ondersteund door de raad.

Meer MBO en HBO naar Assen, een heel oude koe uit een sloot uit de vorige eeuw.

Om de jongeren aan Assen te binden. Maak je dan ook eens druk over een jongerencentrum.

Kortom de speerpunten zijn wel heel erg stomp geworden,maar mevrouw Shuis wringt zich in alle bochten om zichzelf te profileren en daarbij dankbaar gebruikt maakt van de mogelijkheden die D66 haar biedt. De tijd zal het leren, maar het wordt tijd, en ik hoop dat er iemand is die naar die bijeenkomst van Pechtold toegaat en hem op de man af vraagt : Meneer Pechtold wat is Uw mening over raadsleden die in een periode van 4 jaar actief zijn geweest in 3 verschillende politieke partijen.

Ik ben niet uitgenodigd voor deze bijeenkomst, maar misschien breng ik iemand op een idee om deze dame eens goed de les te lezen over haar politieke gedrag.