PLOP, met vijf raadszetels inmiddels een gerespecteerde bestuurderspartij, werd daarin verweten dat het pronkt met andermans veren. Het heftige stuk wekte nogal wat beroering in het 68 duizend inwoners tellende Assen. Niet in de laatste plaats toen bleek dat George Guldenaar helemaal niet bestond. En omdat Jan Hof nooit anonieme brieven plaatst, riep hij de auteur op zich te melden.

Dat gebeurde op instignatie van de verbolgen PLOP-wethouder Ruud Wiersema, die onraad had geroken omtrent de identiteit van Guldenaar. Hij ging eerst eens kijken op het opgegeven adres en leerde dat de Dilletuin niet verder ging dan nummer 24, in plaats van 26, waar Guldenaar schreef te wonen. Daarna ging hij te rade bij collega-wethouder Michel Berends (PvdA), die hem bezwoer dat hij de auteur niet was. En wethouders jokken niet.

Gelukkig, of dom, had de onbekende schrijver zijn stuk in het tekstverwerkingprogramma Word geschreven, waaruit soms iets van de geschiedenis valt te achterhalen. Groot was de verontwaardiging toen bleek dat een eerdere versie was gericht aan ‘Beste Gerrit en Berend’. De brief was ondertekend door Jurjen Sietsema, respectievelijk PvdA-wethouder en lokaal voorlichter van de partij.

Wiersema: ‘Een beetje scherp in de discussie mag men best zijn, maar als vertegenwoordigers van politieke partijen al anoniem gaan discussiëren, zijn we ver heen. Dit zijn streken die men vroeger in het communistische Rusland uithaalde.’

Na enig aandringen geeft Jurjen Sietsema toe dat hij mede de brief heeft geschreven. Maar dat ‘zij’ het hebben gedaan om een discussie uit te lokken. Dat het moeilijk discussiëren is met anonieme mensen, wil er bij hem niet in. Sietsema: ‘Het was een heel doorzichtig pseudoniem.’

Jan Hofs: ‘Pseudoniem? Het was een valse naam onder een vals adres!’

Maar wie zijn dan de andere auteurs? Sietsema na enig aandringen: ‘Dat was wethouder Gerrit Piek. Wethouder Berends wist van niks.

‘Maar in de aanhef stond wel zijn naam.’

Sietsema: ‘Wethouder Berends wist er niet van.’

Berends: ‘Dat klopt. Ik wist van niks. Maar ik maak ook niet alle e-mail open.’

PLOP-wethouder Wiersema: ‘Het lijkt mij dat ze bij de PvdA eerst maar eens onderling moeten discussiëren, in plaats van anoniem met anderen.’