plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Basis verkiezingsprogramma 2006

PLOP staat voor lokaal en onafhankelijk, waarbij:
- Het belang van Assen en haar inwoners voorop staat
- Wij zelf nadenken samen met onze inwoners
- Wij besturen in en vanuit de samenleving
- Wij niet gestuurd worden vanuit landelijke partijen of ideologieën
- Wij dus voor alles een lokale partij zijn waar onze gemeente uitgangspunt is van denken en handelen

PLOP staat voor open besturen samen met de onze inwoners:
- Al onze vergaderingen en bijeenkomsten zijn openbaar
- We zijn aanspreekbaar en luisteren naar onze inwoners
- Want besturen van onze gemeente is een zaak van alle inwoners
- We vergaderen regelmatig in de wijken met daaraan voorafgaand spreekuren
- Wijkgericht werken heeft onze volle aandacht
- De wijken dienen meer invloed  te krijgen op hun wijk
- Er zijn geen ingrepen in de wijken zonder vooraf de bewoners te consulteren
- Er is stevige ondersteuning en voldoende budget voor de wijkbesturen

PLOP staat voor alle inwoners:
- Niemand wordt afgeschreven, armoede in de gemeente Assen is onacceptabel
- Inwoners die het nodig hebben kunnen rekenen op maximale steun
- Het sociaal vangnet is geen leefnet
- Er wordt gewerkt aan zelfvertrouwen en onafhankelijkheid
- Dit betekent op eigen benen staan in plaats van een levenslange uitkering
- Het analfabetisme en achterstanden in opleiding worden bestreden
- Zinvol meedoen in de maatschappij in plaats van achter de geraniums zonder perspectief
- Jongeren worden behouden voor Assen door meer diversiteit in onderwijs
- Er is voldoende en goede huisvesting voor sociale huur, ouderen en jongeren

PLOP staat voor een bruisende, levendige, dynamische, sportieve en culturele hoofdstad
- Assen wordt een aantrekkelijke en levendige hoofdstad van Drenthe voor alle  inwoners, boeren, burgers en buitenlui, ook wel genoemd toeristen
- Er zijn blijvende impulsen voor culturele ontwikkelen met budgetten, huisvesting en een nieuwe cultuurnota die samen met de betrokkenen wordt ontwikkeld
- Er komt een nieuw centrum voor cultuuruiting, voor oud en jong, ateliers, werkplaatsen, huisvesting voor amateurs, semi-professionals, en professionals: een broednest van cultuur
- Er komt een Kamer van de Kunst van Assen, een integraal galerieconcept van foto's van de Asser historie en werken van Asser beeldende kunstenaars, met ruimte voor tijdelijke exposities van niet-Assenaren. Ook de werken van de Asser stadsdichter krijgen hier hun plek
- De Havenkade ontwikkelt zich tot een toplocatie voor wonen, werken en recreëren in diverse lifestyles, compleet met een citybeach
- Er komen sportvoorzieningen voor met name de ongeorganiseerde sport zoals basketball, pleinvoetbal, skaten en jeu de boules in de wijken
- De sport blijft betaalbaar en werkt samen met welzijnsvoorzieningen
- Een historische fout wordt hersteld en Assen realiseert een openlucht-zwembad en ijshal voor diverse indoorschaatssporten
- Wij zetten ons in voor de komst van een Nationaal Evenemententerrein en de ontwikkeling van het circuit tot TT-World

PLOP staat voor een schone en aantrekkelijke stad
- Onze straten en wegen zijn veilig, goed verlicht en worden goed onderhouden
- Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen bepalen we samen met onze bewoners evenals de prijs die we er voor over hebben
- We zijn zuinig op ons monumentaal groen zoals de lanen, het Asser Bos, de landgoederen en het natuurgebied stroomdal Drentsche Aa. Hieraan wordt niet geknabbeld voor uitbreiding van de stad
- Karaktervolle panden en monumenten worden gekoesterd en waar nodig opgeknapt
- Verpaupering van (oudere) woonwijken moet worden voorkomen en tegengegaan door een tijdige herstructurering, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor bijvoorbeeld studentenhuisvesting en atelierwoningen voor kunstenaars
- De dorpen behouden hun eigen karakter

PLOP staat voor een bereikbare en veilige stad
- Assen wordt goed bereikbaar voor auto, fiets en openbaar vervoer
- Er is gratis openbaar vervoer en uitbreiding van de servicebus binnen de gemeentegrenzen
- Er zijn gescheiden routes voor gemotoriseerd en fietsverkeer
- Het centrum en de wijken zijn veilig, de raad van Assen heeft invloed op het lokaal veiligheidsbeleid waaronder de politie en brandweer
- Voorschriften worden gerespecteerd en gecontroleerd, lik op stuk voor wie hier om vraagt
- Bevoegdheden voor de stadswachten worden uitgebreid
- Er is geen vuurwerkopslag in woonbuurten


PLOP staat voor een financieel gezonde stad
- Aan grote stedelijke investeringen gaat een maatschappelijke discussie vooraf
- Gemeentelijke uitgaven zijn openbaar, inzichtelijk en worden gecontroleerd
- Het stadsbestuur legt jaarlijks in het openbaar verantwoording af en gaat in gesprek met haar inwoners middels de gemeentedag
- Wij zijn zeer terughoudend met betrekking tot boventrendmatige verhogingen van tarieven, en zullen eerder de tering naar de nering zetten