plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Sinds 19 december 2014 is Drenthe een nieuwe politieke partij rijker, Sterk Lokaal. De partij gaat meedoen aan de provinciale statenverkiezingen van maart volgend jaar.

De belangen van Drenthe, haar inwoners en de Drentse gemeenten gaan de agenda van de nieuwe partij bepalen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar wordt 30% van de raadszetels bezet door lokale partijen. Dat lokale geluid moet volgens initiatiefnemers René van der Weide, Niek Wind en Jan ten Kate nu ook hoorbaar zijn in het provinciehuis.

Brede ondersteuning
De nieuwe partij wordt ondersteund door GB Borger-Odoorn, GB De Wolden, GB Hoogeveen, GB Noordenveld, BBC2014 Coevorden, PLOP Assen en Wakker Emmen. Voor de initiatiefnemers was een brede ondersteuning een voorwaarde. ‘We moeten versnippering zoveel mogelijk voorkomen met als doel een sterke onafhankelijke statenfractie.’

Ook Kees Boonzaaijer van de lokale Stadspartij PLOP uit Assen reageert enthousiast: ‘Met de oprichting van Sterk Lokaal zetten wij onze lokale kracht om in provinciale invloed, om vervolgens via de Eerste Kamer ons geluid landelijk te laten horen.’

Alle inwoners van Drenthe kunnen rechtstreeks lid worden van Sterk Lokaal. De partij staat op zichzelf,  los van de lokale gemeentelijke partijen. In januari wordt de lijsttrekker gekozen, de kieslijst en het programma vastgesteld. ‘We doen een oproep aan alle mensen in Drenthe die zich betrokken voelen om zich aan te melden voor een Sterk Lokaal geluid.’

Lijsttrekker
Aimée Niebuir-Van der Ham is de lijsttrekker voor Sterk Lokaal. De nieuwe Drentse politieke partij heeft dat tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Provinciehuis bekendgemaakt.

Een vrouwelijk gezicht wordt dus het boegbeeld van de Drentse politieke partij Sterk Lokaal. Aimée, gemeenteraadslid namens Gemeentebelangen Borger-Odoorn, is inwoner van Klijndijk. 'Ik heb er enorm veel zin in', aldus de nieuwbakken lijsttrekker. 'Sterk Lokaal wordt de stem van de lokale gedachte in de Provinciale Staten. Het wordt tijd dat de provincie, net als veel gemeenten al doen, zich gaat inzetten om initiatieven uit de samenleving – dorpen en verenigingen – te stimuleren en ondersteunen. De provincie is nu teveel de overheid die zaken verbied in plaats van mogelijk maakt.'

De nummer twee van de lijst van Sterk Lokaal is de in Emmen wonende Harrie Kroeze. Partijvoorzitter John Uffels: 'Met Aimée en Harrie hebben we toppers bovenaan onze lijst staan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 januari zalverder worden gesproken over de kandidatenlijst. We hebben een club goede mensen met een hart voor de lokale politiek bij elkaar weten te brengen. Wij rekenen zonder meer op een goede uitslag voor Sterk Lokaal.' 

Verwachtingen
Gezien de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, meer dan 30 procent van de stemmers koos voor een lokale partij, worden aan lokale partijen grote verwachtingen toegedicht. Uffels tempert die verwachting enigszins. 'Wij hopen natuurlijk op een geweldige uitslag, maar we moeten ons wel realiseren dat we een nieuwe partij zijn. Wij kunnen onze campagne niet met tienduizenden euro’s subsidiegeld bekostigen, maar wij beschikken wel over de mensen die midden in de samenleving staan. Wij denken dat we vanuit die kracht een mooie score kunnen behalen.'

Sterk Lokaal is een nieuwe Drentse partij. Het initiatief voor de oprichting is genomen door leden van een aantal lokale partijen, die allen bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen in Drenthe. Deze unieke samenwerking wordt ondersteund door de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie), en ook leden van lokale partijen uit gemeenten waar de lokalo’s niet in het college zijn vertegenwoordigd hebben zich al aangesloten.

Verkiezingsprogramma
O
p 11 januari 2015 heeft de algemene ledenvergadering van Sterk Lokaal het verkiezingsprogramma vastgesteld. De nieuwe partij wil het aantal provinciale regels verminderen en een betere verdeling van windmolens in de provincie Drenthe.

Hoofdthema’s van het programma zijn: meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving door minder provinciale regelgeving, herbezinning op de taakstelling voor alternatieve (wind-) energie en meer banen door goede infrastructuur.

Lijsttrekker Aimée Niebuir-Van der Ham is trots op het programma dat de titel ‘Sterk Lokaal, de Drent centraal!’ draagt. 'We zijn er in korte tijd in geslaagd een goed programma op te stellen. Niet alleen de inhoud staat als een huis, het is ook nog eens prima leesbaar. Dit is een programma dat helemaal is geschreven voor Drenthe en haar inwoners. Geen partijideologie of Haagse belangen die gediend moeten worden, maar gewoon goede plannen voor Drenthe; een provincie waar het prima wonen, werken en recreëren is.'

Minder provinciale regels
Harrie Kroeze, de nummer twee van Sterk Lokaal: 'Drenthe behoort tot de top drie van alle provincies met de meeste regels en verordeningen. Die regels zorgen er voor dat het provinciebestuur veel invloed uitoefent. Dat is een ouderwetse manier van ‘van bovenaf’ besturen. Wij willen aan de slag in Drenthe. De provincie zal zich met minder zaken moeten bemoeien, maar meer over zal moeten laten aan gemeenten. Op die manier kan ‘van onderop’ bestuurd worden, zodat initiatieven uit de samenleving ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.'

Andere wind
'Sterk Lokaal vindt dat de provincie gefaald heeft in het windmolenproces,' aldus Aimée Niebuir-Van der Ham. 'Wij vinden dat de provincie zich veel harder moet opstellen richting het Rijk, zodat ook andere duurzame vormen van energie mogen worden ingezet. Waarom in vier van de twaalf gemeente windenergie? We willen komen tot een betere verdeling en samen met gemeenten in Drenthe streven naar een beter proces. Dit betekent dat Sterk Lokaal voor uitbreiding van het zoekgebied is, maar dat we dat samen met de gemeenten willen gaan doen.'

Concurreren met andere regio's
Om werkgelegenheid te creëren is het belangrijkheid om concurrerend te zijn met andere regio’s. Drenthe moet goede vestigingsvoorwaarden hebben om dit te verwezenlijken. Volgens Niebuir-Van der Ham is goede bereikbaarheid van Drenthe één van deze vestigingsvoorwaarden. 'Investeren in de verdubbeling van het spoor Emmen-Zwolle en de autowegen N34 en N48 is daarom voor ons een speerpunt. Sterk Lokaal vindt ook dat de wegenbelasting die de provincie heft naar beneden moet want, Drenthe behoort tot de duurste provincies van Nederland.'

Tijdens de ALV die zaterdag in Klazienaveen werd gehouden hebben de leden van Sterk Lokaal het programma besproken. Kroeze: 'Het was een goede discussie zoals die thuis hoort bij een democratische partij als Sterk Lokaal. De leden hebben een aantal voorstellen gedaan voor aanvullingen op het programma. Die zullen komende week redactioneel worden uitgewerkt.'

Meer informatie is te vinden op de website www.sterklokaal.nl. Het programma staat inmiddels ook online.