plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Strijd
Jaarlijks krijgen politieke partijen ruim 15 miljoen euro subsidie. Dit geldt komt terecht bij de landelijke politieke partijen. Lokale partijen zijn uitgesloten. ‘Dat is onterecht. De ongelijke kansen op lokaal niveau worden hierdoor verscherpt. Dat levert strijd op met het beginsel van gelijke kansen,’ meent de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen. PLOP lid Hans Wensing zit in het bestuur van de VppG en bericht ons regelmatig over het wel en wee van de VPPG.  PLOP is sinds de oprichting in 1993 al lid van deze vereniging.
Schikking
De vereniging van lokale partijen en de Staat staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar in hun geschil over partijsubsidiëring. Lokale partijen vragen de rechter om partijsubsidies te verbieden. ‘Als wij geen subsidie krijgen, mag je de landelijke partijen ook geen subsidie geven.’
De Haagse rechtbank had voor 11 oktober jl.  een ‘comparitie van partijen’ bevolen. Doel was om te kijken wat de standpunten zijn, wat er onduidelijk is, en of er schikkings mogelijkheden zijn. De lokale partijen willen ook subsidie.
Afdelingen
Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de subsidieverstrekking aan politieke partijen regelt, gaf tijdens de zitting aan dat het niet de landelijke politieke partijen zijn die lokaal meedoen aan de verkiezingen, maar afdelingen. Onzin, meent  Hans Wensing . ‘De Kieswet praat niet over afdelingen maar over politieke partijen. Eerder heeft ook de minister gezegd dat landelijke partijen lokaal meedoen.’
Subsidiestop
De lokale partijen hebben bij de rechtbank aangegeven dat volgens hun de huidige subsidiepraktijk ingaat tegen het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. ‘Het passief kiesrecht voor kandidaten van lokale partijen wordt niet op gelijke voet behandeld met dat van kandidaten van hun landelijk opererende concurrenten.’ Wensing ziet twee mogelijke oplossingen: ‘Of de lokale partijen krijgen ook subsidie, of geen enkele politieke partij krijgt meer subsidie.’
Fractie
Volgens Wensing gaat er nog meer fout bij subsidies aan politieke partijen. ‘Gemeenten geven fracties subsidie voor fractieondersteuning. Maar volgens de Gemeentewet behoren de partijen dat geld te krijgen, dat is een foutje in de modelverordening van de VNG die ook in Assen wordt toegepast.’
Zorgvuldig
Begin november bepaalt de rechtbank hoe het proces verder moet.  Het VPPG verwacht dat beide partijen opnieuw meer informatie zullen moeten geven. ‘Een uitspraak laat nog wel even op zich wachten. Maar het gaat om de lokale democratie. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.

Hans Wensing / André Dik
www.vppg.nl