plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Artikelindex

PERSBERICHT

Echt, 22 februari 2010

De VPPG, die de belangen behartigt van lokale politieke partijen en hun raadsleden, heeft samen met 14 kandidaat raadsleden de Staat der Nederlanden voor de rechter gedagvaard.

{rokbox title=|PLOP voorzitter Hans Wensing| thumb=|http://i4.ytimg.com/vi/OaG0uQ_PCvI/default.jpg| size=|560 340| album=|demo|}http://www.youtube.com/watch?v=OaG0uQ_PCvI{/rokbox}Aanleiding is de studie van prof. mr. A.Q.C. Tak van Bureau Bestuursjuridische Advisering B.V. Hij komt tot de conclusie dat het systeem van subsidiëring in de Wet subsidiëring politieke partijen (Wspp) strijdig is met een aantal grondrechten die neergelegd zijn in diverse verdragen, alsmede met het verbod van algemene beperkingen van grondrechten in de Grondwet van 1983. Ernstige twijfel bestaat voorts ten aanzien van de verenigbaarheid met organieke wetgeving als Kieswet en Gemeentewet.

(Klik op het plaatje voor een RTV Drenthe reportage)

 

De rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezing wordt betwist!


Volgens de VPPG worden lokale partijen met het huidige Wspp regime benadeeld ten opzichte van hun landelijke concurrenten. De ongelijke kansen op lokaal niveau worden hierdoor verscherpt, hetgeen strijd oplevert met het beginsel van gelijke kansen (Chancengleichheit) en daarmee met artikel 26 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Op deze manier wordt de legitimiteit van de uitkomst van het politieke debat op lokaal niveau ondermijnd. Het passief kiesrecht voor kandidaten van lokale partijen wordt niet op gelijke voet behandeld met dat van kandidaten van hun landelijk opererende concurrenten.

De 14 dagers zijn:
J. van Agteren, kandidaat raadslid (lijsttrekker) Burgerbelangen Enschede; R. Barends, kandidaat raadslid (lijsttrekker) Lijst Barends Nijmegen; E. L. Bom, kandidaat raadslid (lijsttrekker) Inwonersbelangen Woerden; drs. B.G. Euser; kandidaat raadslid (lijsttrekker) Echt voor Albrandswaard; dr. G.K.E. Götz, kandidaat raadslid Betaalbaar & Duurzaam Vaals; W. Hoogendijk, kandidaat raadslid Gemeentebelang Bergambacht; T.P.E. van Kerkhof, kandidaat raadslid Gemeentebelangen Apeldoorn; H.B.G. Ketting, kandidaat raadslid Leefbaar Utrecht; V.H. Kloos, kandidaat raadslid (lijsttrekker) Onafhankelijke Partij Alkmaar; M.G.Th. Pastors, kandidaat raadslid (lijsttrekker) Leefbaar Rotterdam; D.M.L. Vuijk, kandidaat raadslid Breda'97; H. E.J. Wensing, kandidaat raadslid PLOP Assen; S.G. Wierda; kandidaat raadslid Lijst Barends Nijmegen en mevr. C.M.J.E.C. Wintraecken-van Banning, kandidaat raadslid VVD Lochem.

Namens de VPPG wordt de procedure gevoerd door:
Mevr. Prof. mr. E. Steyger en mr. F.A. Pommer van het advocatenkantoor Holla Poelman Van Leeuwen te s-Hertogenbosch, T: +31 (0)73 616 11 19
De dagvaarding is te verkrijgen via ing. A.J.G. Zinken voorzitter van de VPPG of via een van de 14 dagers.
___________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met voorzitter Fons Zinken. Telefoon 0475-410205. Of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.