plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Eind november 2010 heeft het VPPG aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer de VPPG-visie over de WSPP toe gemaild.

Hierinheeft het VPPG haar ongenoegen nogmaals kenbaar gemaakt over de rechtsongelijkheid m.b.t. de subsidie verstrekking.

Daarnaast is er naar alle landelijke media een persbericht verzonden.

In dedocumenten treft u de brief aan naar  de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, de nieuwe systematiek WSPP,

opinie Subsidiering door prof Tak en het persbericht.