plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Geschiedenis van PLOP, Assen.

Inleiding

De geschiedenis van de stad Assen begint met de bouw van een Cisterciënzer klooster in de dertiende eeuw. Het kloosterbolwerk komt rond 1600 definitief in handen van de Staten van Drenthe en Assen wordt een bestuurscentrum. In 1809 verleent koning Lodewijk Napoleon de gemeente stadsrechten. Assen telde in die tijd nog minder dan 1000 inwoners maar is daarna snel gegroeid. Honderd jaar later telde de stad ruim 11.000 inwoners, in 1953 zijn het er al 25.000.  In 2009 ?

TT-races
De grootste bekendheid verkreeg Assen na de oorlog met de jaarlijkse ‘TT’ motorraces. De aanwijzing als industriekern met veel Rijksgebouwen stootte Assen verder op in de vaart der volkeren. Het huidige Assen, waar nu ruim 63.000 mensen wonen, is een aantrekkelijke woongemeente in een rustig en groen deel van Nederland. Assen stad in het groen!
‘zweven tussen servet en tafellaken’.
Volgens Ruud Wiersema, wethouder van de lokale partij PLOP, is Assen een stad die ‘zweeft tussen servet en tafellaken’. Het is een groot dorp, met alle bijbehorende kleinigheden.
Aan de andere kant is het een stad die enorm snel groeit en de daarbij behorende problemen dan ook heeft.
Zoals dichtslibbende wegen en onvoldoende voorzieningen in buitenwijken. Dat moet goed gecoördineerd worden. Assen is de snelst groeiende stad van Noord-Nederland. Jaarlijks neemt de bevolking toe met zo’n 1.000 inwoners. De onstuimige groei betekent dat de gemeente veel aandacht moet schenken aan o.a. het op peil brengen en houden van de voorzieningen en moet zorgen voor een gevarieerd woningaanbod.

Wat is PLOP?

PLOP was de afkorting voor de Politiek Logisch Oprechte Partij, opgericht op 4 mei 1993 door een aantal mensen die hun ontevredenheid over de Asser politiek om wilden zetten in daden.

PLOP werd een politieke vereniging, waarin haar leden ‘het laatste woord’ hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid dat PLOP voor ogen staat. De Plopfractie heeft als taak dit beleid uit te voeren en uit te dragen in de Asser politiek.
PLOP is niet gebonden aan een specifieke politieke stroming en dus ook niet aan een landelijk partijkader.
De stad Assen en haar inwoners staan bij PLOP centraal
Aan hun belangen worden de politieke afwegingen getoetst.
‘Het is allemaal maar een dooie boel in Assen!’ In niet mis te verstane bewoordingen beoordeelde een groepje actieve Assenaren de situatie in hun gemeente. In hun ogen was Assen een saaie ambtenarenstad waar maar weinig te beleven was. Maar om in Assen de zaken te kunnen veranderen konden ze het niet bij praten alléén laten.” Het idee om een politieke partij op te richten was toen nog niet serieus maar ging al snel een eigen leven leiden. “De grote gangmaker was Willem Homan. Hij kende heel veel mensen in Assen en was in staat om mensen er ook van te overtuigen dat er wat moest gaan gebeuren. Hij heeft in korte tijd een grote club actieve Assenaren om zich heen verzameld die allemaal wel iets zagen in het idee van een politieke partij.”

De oprichting van  PLOP
(toen geheten de Politiek Logisch Oprechte Partij) vond plaats op de valreep voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. Het was een bewuste strategie van partijleider Willem Homan om mensen uit alle geledingen van Assen bij de partij te trekken.
Tom Verbeek werd er door Homan bijgevraagd omdat hij Asser student was en in een bandje speelde. Er zaten verder enkele ondernemers bij, mensen uit de uitkeringswereld en ook mensen uit de sport zoals  Hilbert van der Duim werden er bij betrokken. Zo wist Homan snel een brede groep te mobiliseren uit brede lagen van de bevolking, wat een meesterlijke zet bleek!. Deze mensen hebben in korte tijd de partij PLOP van de grond getild.” De onvrede met de politiek en onvrede met de stad Assen waren de voornaamste zaken die de initiatiefnemers verbond.
PLOP hanteerde twee uitgangspunten:
Het moet anders en het moet Bruisen. “Het was een janboel in Assen, het was saai, het zag er slecht uit. Het onderhoud van de openbare ruimte was slecht, er was zwaar op het groen bezuinigd. Het wilde maar niet Bruisen in Assen, dat was wat veel jonge en oudere bewoners tegenstond.
Initiatieven kwamen in Assen maar niet van de grond.” Er was in de politiek maar weinig ambitie om daar iets aan te doen.  De burgers werden toentertijd niet bij het bestuur betrokken.
PLOP wilde daar meer kleur aangeven. Dat sprak de mensen hier enorm aan. Voor PLOP moest de politieke cultuur veranderen.”

Periode 1994 – 1998

De eerste gemeenteraadsverkiezingen waren voor PLOP een daverend succes.
Al snel bleek dat de ideeën en idealen van PLOP gedeeld werden door een groot aantal inwoners van Assen. De groeiende aanhang en de overtuigende verkiezingscampagne resulteerden in maart 1994 in een daverende verkiezingsoverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Uit het niets’ behaalde PLOP maar liefst vijf (van de 31) zetels in de Asser gemeenteraad.

De gevestigde orde schrok zich een ongeluk
Door de landelijk bekende partijen, vertegenwoordigd in deze gemeente, werd PLOP buiten het college gehouden, ondanks de enorme zetelwinst. De PLOP fractie kwam in de oppositiebanken terecht.
Eind jaren negentig was er pas de trend dat overal in Nederland de lokale partijen winst boekten door het afzetten tegen de politiek in het algemeen. PLOP was in Assen deze landelijke ontwikkeling enkele jaren voor. Er was hier nog geen echte actieve lokale partij, dit was voor Assen volkomen nieuw.
PLOP werd in de eerste vier jaar ondanks haar grote verkiezingsoverwinning niet erg serieus genomen door de andere partijen in de gemeenteraad. De andere partijen zijn een gezamenlijke oppositie tegen ons gaan voeren.
Maar PLOP wist telkens weer de juiste toon te pakken, de juiste voorstellen in te dienen en een goede pers te halen. De lokale krant werd zelfs verweten dat ze een afdelingsblad van ons waren.

Periode 1998 – 2002

Bij de verkiezingen van 1998 werd PLOP opnieuw afgeschilderd als kroegpartij en als lawaaimakers. “Men zei dat PLOP een protestpartij is en geen inhoud heeft”. Daarmee onderschatten de andere politieke partijen ons opnieuw.
In 1998 moesten we wel ons best gaan doen om nóg meer op te vallen. De andere partijen hadden van onze eerste campagne geleerd en werden ook veel creatiever. Na zich vier jaar intensief bezig te hebben gehouden met kritisch, maar ook constructief oppositie voeren, behaalde PLOP bij deze verkiezingen wederom een enorme overwinning.  Van vijf naar acht zetels
Op slechts 81 stemmen na werd PLOP bijna de grootste partij van Assen. Uiteraard claimde PLOP wederom een plek in het college en daarmee tevens bestuursverantwoordelijkheid. Het besef dat men nu echt niet meer om PLOP heen kon en het positieve onderhandelingsresultaat leidde er uiteindelijk toe dat PLOP vier jaar na haar oprichting met twee wethouders in het college plaats kon nemen.
Een nieuwe samenstelling, een nieuwe rol in de politiek, maar nog altijd dezelfde idealen. Het grootste pluspunt voor PLOP is geweest dat er deze periode een complete cultuuromslag heeft plaatsgevonden in het openbaar bestuur van Assen en we enkele jaren een heus PLOP-stadskantoor in het centrum hebben gehad.

Periode 2002 – 2006

Met de slogan’Iedere Assenaar een beetje Burgemeester’ en met de PLOP mobiel de wijken in, hebben we na de gemeenteraadverkiezingen van 2002 nog steeds de claim kunnen leggen op een plek binnen het college. Er is zowaar op Goede Vrijdag 2002 een nieuw college gevormd waarin wij als PLOP vertegenwoordigd zijn met 1 wethouder, Ruud Wiersema en 6 zetels in de Asser Raad.
PLOP is de portefeuille met o.a. cultuur, welzijn, personeel en organisatie en het wijkbeleid toegewezen. Wijkbeleid is zeker voor een lokale partij een erg belangrijke onderdeel van deze portefeuille en we zijn deze periode druk bezig geweest om meerdere speerpunten uit onze verkiezingsprogramma en het college programma waar kunnen maken in deze periode.
O.a. voor ‘de minima’ hebben we altijd het maximale eruit willen slepen. Een groep die toch al zwaar getroffen wordt, zeker in deze economisch zwakke tijd, moeten we altijd  tegemoet komen als gemeenschap.
Ook zijn wij o.a nog altijd voorstander voor het zoeken naar vestigingsmogelijkheden van HBO-onderwijs en voor een goede samenwerking tussen handel, industrie, onderwijs, horeca en evenementen.  Een goed voorbeeld is de samenwerking met het  TT-circuit die met een economische ‘spin-off’ van ongeveer E 90.000.000,- goed voor een stuk Asser werkgelegenheid is. Daarom zijn we voorstander van de ontwikkeling van TT-World en om ook grote muziekevenementen naar het toekomstig nationaal evenemententerrein te halen.

Periode nu..!

De vereniging PLOP en de fractie is ‘gegroeid’en professioneler geworden in haar 13 jarig bestaan. Hierdoor zijn we een goede concurrent en sparringpartner geworden t.o.v. de huidige gevestigde partijen. Dit blijkt wel uit het feit dat de vele initiatieven die PLOP geïnitieerd heeft in deze bestuursperiode gerealiseerd zijn; o.a. Behoud van ‘de Vermeerschool’; Jack Middelburgplein + gerestaureerde 1e KM paal bij TT-circuit; de TT- notitie; aandacht Napoleon en 200 jaar stadsrechten in 2009; Rapport problematiek Schilderswijk; Openbaar toilet; Visie Hoogbouw; Vuurwerkopslag in woonwijken; nota Kleurrijk Assen, forse investeringen in onderwijshuisvesting, infrastructuur en cultuur, de Asser Stadsdichter en de jaarlijkse PLOP-Bruisprijs om iets te noemen.

Metamorfose

PLOP heeft, sinds de oprichting in 1993, met name deze bestuursperiode, ‘een metamorfose’ ondergaan m.b.t. statuten, huishoudelijke reglementen en werkwijzen en aanwas van leden van de partij en blijven met zijn allen goed oppassen dat we niet net zo’n grijze muis worden als de andere partijen. Daar blijven we continue heel hard aan werken met de hele fractie, bestuur en de leden. We hebben als onafhankelijke lokale partij, altijd behoefte aan inspiratie en creativiteit; ook van u.
Onze leden vonden het restylen van het welbekende PLOP-hart en naam gerechtvaardigd en zo is er na 12,5 jaar een nieuwe ‘volwassen’ naam en logo voor de partij bedacht;

Politiek Lokaal Onafhankelijke Partij -
Hart voor Assen

Voor meer info of lidmaatschap;
PLOP
Postbus 507, 9400 AM Assen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken