plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

PLOP stelde schriftelijke vragen naar aanleiding van de overlast door duivenpoep voor de bwoners van de Collonade. De antwoorden op deze vragen vindt u onderaan dit artikel. De antwoorden gaven aanleiding tot de volgende vervolgvragen:

 

Aan:     burgemeester en wethouders van Assen

Betreft: vervolgvraag overlast van duivenstront voor bewoners van de Colonnade

Datum: 12 april 2021

 

Geacht college,

Op 3 maart heeft Stadspartij Plop vragen gesteld over de overlast aan duivenstront voor de bewoners van de Colonnade. Inmiddels hebben wij uw reactie mogen ontvangen. Daarvoor onze dank.

Eén van onze vragen betreft het door de duiven volschijten van de luchtschachten. Waarvan ook u van mening bent dat dit een extra gezondheidsrisico betreft.
Hoe is dit op te lossen?

U geeft aan dat dit een bouwkundig probleem is en, dat de verantwoordelijkheid voor een oplossing hiervan bij de vereniging van eigenaren ligt.
Wellicht een voordehand liggend reactie. Maar wat nu als dit de luchtschachten voor de onderliggende parkeergarage blijken te zijn. Want daar lijkt het op het neer te komen, begrijpen wij uit een reactie van bewoners. Waar ligt dan die verantwoordelijkheid. Bij de gemeente Assen zelf wellicht?
Graag uw reactie hierop.

Wellicht kunt u ook aangeven hoe het onderzoek dat SOVON vogelonderzoek Nederland in uw opdracht uitvoert zich ontwikkelt. Kunnen de bewoners komende zomer op hun balkon zitten zonder deze duiven overlast?

Namens de fractie van Stadspartij Plop

Henk Santing
fractievoorzitter

i.a.a. de media

 

De antwoorden van het college op de originele vragen:

ASSEN, 30 maart 2021
Uitgaand nummer: Z28140-2021

Beantwoording:
l. Is het college ook op de hoogte van het feit dat duivenstront een gezondheidsrisico kan vormen voor de bewoners van de Colonnade? Kent het college in deze het RIVM standpunt?
Ja.

2. Is het college op de hoogte van het RIVM advies dat bij het schoonmaken van duivenstront in elk geval een mondkapje moet warden gedragen?
Ja.

3. Is het college zich bewust van het extra risico dat de bewoners van de Colonnade !open doordat de duiven óók de luchtschachten volschijten?
Ja. Dit is echter een bouwkundig probleem. De verantwoordelijkheid voor de oplossing hiervan ligt bij de vereniging van eigenaren.

4. Is het college met ons van mening dat met nu ook dit gezondheidsrisico een plan van aanpak mooi klinkt maar nu echt handelen en op/assen een noodzaak is?
Wij vinden inderdaad dat handelen en oplossen een noodzaak is. Om dit zorgvuldig te doen hebben wij SOVON vogelonderzoek Nederland gevraagd om de situatie te onderzoeken, de juiste methode te bepalen om de overlast te verminderen en voor de uitvoering een projectplan op te stellen. Dit projectplan zullen we bespreken met de betrokken partijen en daama zo snel mogelijk uitvoeren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,